Tiên Hiệp

2731 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Trường Sinh Lộ Hành

A Bạch Cật Tiên Hiệp

Chương 1039

10,121 lượt đọc
1 tháng trước

Trục Đạo Trường Thanh

Dịch Niệm Chi Tiên Hiệp

Chương 1215

3,728 lượt đọc
1 tháng trước

Ngự Sát

Tầm Xuân Tục Trú Tiên Hiệp

Chương 53

92 lượt đọc
1 tháng trước

Quốc Sư Đại Nhân Nhất Động Bất Động

Lão Ma Đồng Tiên Hiệp

Chương 176

207 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Hữu Nhất Quyển Thiện Ác Thiên Thư

Thụy Huyết Phong Niên Tiên Hiệp

Chương 555

1,467 lượt đọc
1 tháng trước

Vân Linh Tiên Lộ

Thất Nguyệt Lý Đích Tiểu Thất Tiên Hiệp

Chương 397

74 lượt đọc
1 tháng trước

Gia Tộc Tu Tiên: Chưởng Thượng Sơn Hà

Toại Đạo Quân Tiên Hiệp

Chương 6

36 lượt đọc
1 tháng trước

Thanh Loan Tiên Tộc

Lâm Thập Nhất Tiên Hiệp

Chương 115

112 lượt đọc
1 tháng trước

Ta Đem Chôn Cất Chúng Thần (Ngã Tướng Mai Táng Chúng Thần)

Kiến Dị Tư Kiếm Tiên Hiệp

Chương 484

594 lượt đọc
1 tháng trước

Gia tộc tu tiên: Khởi Đầu Trở Thành Trấn Tộc Pháp Khí (Gia Tộc Tu Tiên: Khai Cục Thành Vi Trấn Tộc Pháp Khí)

Quý Việt Nhân Tiên Hiệp

Chương 8

48 lượt đọc
2 tháng trước

Phàm Nhân Chi Từ Đoạt Xá Khúc Hồn Bắt Đầu (Phàm Nhân Chi Tòng Đoạt Xá Khúc Hồn Khai Thủy)

Bất Nhiễm Nhân Gian Tiên Hiệp

Chương 50

70 lượt đọc
2 tháng trước

Huyền Trần Đạo Đồ

Nhất Giới Tàn Hài Tiên Hiệp

Chương 754

19,898 lượt đọc
2 tháng trước

Nho Thánh Thuận Cáp Mạng Đánh Người Thường Ngày (Nho Thánh Thuận Trứ Võng Tuyến Đả Nhân Đích Nhật Thường)

Bạo Vũ Bàng Đà Tiên Hiệp

Chương 181

31 lượt đọc
2 tháng trước

Trẫm Phi Tử Đều Là Nhân Tài (Trẫm Đích Phi Tử Đô Thị Nhân Tài)

Nê Bạch Phật Tiên Hiệp

Chương 286

96 lượt đọc
2 tháng trước

Sư Huynh Ta Tuyệt Không Uống Thuốc (Sư Huynh Ngã Tuyệt Bất Cật Dược)

Thủy Mặc Thu Đông Tiên Hiệp

Chương 148

220 lượt đọc
2 tháng trước

Trên Núi Làm Ruộng Những Năm Kia (Sơn Thượng Chủng Điền Na Ta Niên)

Vạn Vật Giai Khả Chủng Tiên Hiệp

Chương 502

843 lượt đọc
2 tháng trước

Trùng Sinh Tại Thần Thoại Thế Giới

Chỉ Sinh Vân Yên Tiên Hiệp

Chương 1717

3,584 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Đích Dân Tục Văn Tự Du Hí

Bất Thị Sương Tự Tiên Hiệp

Chương 83

67 lượt đọc
2 tháng trước

Không Ai So Với Ta Càng Hiểu Cấm Kỵ (Một Nhân Bỉ Ngã Canh Đổng Cấm Kỵ)

Phong Nam Bắc Tiên Hiệp

Chương 110

31 lượt đọc
2 tháng trước

Vô Thượng Đế Tôn

Lạc Thành Đông Tiên Hiệp

Chương 1493

86 lượt đọc
2 tháng trước

Truyện HOT