Tiên Hiệp

2731 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Bách Luyện Thành Tiên

Huyễn Vũ Tiên Hiệp

Chương 4982

15,154 lượt đọc
2 tuần trước

Vương Thị Tiên Lộ

Thanh Dịch Tiên Hiệp

Chương 511

192 lượt đọc
2 tuần trước

Linh Hiển Chân Quân

Nhất Ngữ Phá Xuân Phong Tiên Hiệp

Chương 547

113 lượt đọc
2 tuần trước

Bách Thế Cầu Tiên

Hắc Gia Nhưỡng Ti Tửu Tiên Hiệp

Chương 349

458 lượt đọc
2 tuần trước

Trùng Sinh Tả Duy

Thương Lan Chỉ Qua Tiên Hiệp

Chương 1700

15,226 lượt đọc
3 tuần trước

Cái Thế Tiên Tôn

Vương Tiểu Man Tiên Hiệp

Chương 4151

11,764 lượt đọc
3 tuần trước

Ngã Bản Vô Ý Thành Tiên

Kim Sắc Mạt Lỵ Hoa Tiên Hiệp

Chương 61

84 lượt đọc
3 tuần trước

Pháp Tướng Tiên Đồ

Phiếm Đông Lưu Tiên Hiệp

Chương 520

2,511 lượt đọc
3 tuần trước

Ngã Hữu Thục Luyện Độ Ngoại Quải

Cật Ngư Đích Đại Bàn Tiên Hiệp

Chương 495

150 lượt đọc
3 tuần trước

Ngã Tại Tây Du Khai Võng Ba (Mở quán net ở Tây Du)

Phi Hành Đích Gia Tử Tiên Hiệp

Chương 69

461 lượt đọc
3 tuần trước

Đại Mộng Thiên Tỉnh

Thương Hải Tiếu Lưỡng Thanh Tiên Hiệp

Chương 223

551 lượt đọc
3 tuần trước

Chấp Ma

Ngã Thị Mặc Thủy Tiên Hiệp

Chương 1322

52,342 lượt đọc
3 tuần trước

Tân Bạch Xà Vấn Tiên

Thư Nam Trạch Tiên Hiệp

Chương 1509

26,378 lượt đọc
4 tuần trước

Cẩu Tại Yêu Vũ Loạn Thế Tu Tiên

Văn Sao Công Tiên Hiệp

Chương 50

85 lượt đọc
1 tháng trước

Thùy Hoàn Bất Thị Cá Tu Hành Giả

Kim Sắc Mạt Lỵ Hoa Tiên Hiệp

Chương 125

154 lượt đọc
1 tháng trước

Gia Tộc Tu Tiên: Tòng Ngự Thú Khai Thủy Quật Khởi

Trung Thiên Tử Vi Đại Đế Tiên Hiệp

Chương 118

24 lượt đọc
1 tháng trước

Bất Hội Chân Hữu Nhân Giác Đắc Sư Tôn Thị Phàm Nhân Ba

Cật Bạch Thái Yêu Tiên Hiệp

Chương 834

879 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Tựu Thị Bất Án Sáo Lộ Xuất Bài

Bách Phân Chi Thất Tiên Hiệp

Chương 685

43 lượt đọc
1 tháng trước

Đốt Đèn Khu Tà Nhân (Đề Đăng Khu Tà Nhân)

Sa Yêu Thứ Tiên Hiệp

Chương 199

153 lượt đọc
1 tháng trước

Thái Mãng

Quan Quan Công Tử Tiên Hiệp

Chương 306

346 lượt đọc
1 tháng trước

Truyện HOT