Tiên Hiệp

2731 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Tài Pháp Tiên Đồ

Mộc Tỉnh Tiên Hiệp

Chương 1710

317 lượt đọc
2 ngày trước

Thanh Vi Thiên Tôn

Tam Miêu Đạo Tôn Tiên Hiệp

Chương 879

5,042 lượt đọc
2 ngày trước

Cửu Thiên Tiên Tộc

Thì Quang Chi Khư Tiên Hiệp

Chương 156

186 lượt đọc
2 ngày trước

Hàn Thị Tiên Lộ

Đại Diễn Thần Quân Tiên Hiệp

Chương 1369

9,219 lượt đọc
2 ngày trước

Xích Tâm Tuần Thiên

Tinh Hà Dĩ Thậm Tiên Hiệp

Chương 1936

8,386 lượt đọc
2 ngày trước

Tu Thần Ngoại Truyện Tiên Giới Thiên

Tiểu Đoạn Thám Hoa Tiên Hiệp

Chương 5268

47,315 lượt đọc
2 ngày trước

Ma Môn Tu Hành, Ngã Năng Mạt Trừ Phụ Diện Ảnh Hưởng

Lý Phát Đích Tiểu Cường 2 Tiên Hiệp

Chương 143

142 lượt đọc
2 ngày trước

Tâm Linh Chúa Tể

Cô Độc Phiêu Lưu Tiên Hiệp

Chương 567

1,604 lượt đọc
2 ngày trước

Giá Cá Chủ Giác Minh Minh Ngận Cường Khước Dị Thường Cẩn Thận

Thâu Thần Nguyệt Tuế Tiên Hiệp

Chương 1248

5,582 lượt đọc
3 ngày trước

Yêu Quỷ Thế Giới: Ngã Năng Khắc Mệnh Tu Hành

Khoái Sử Dụng Thủy Tiên Dược Tiên Hiệp

Chương 32

6 lượt đọc
3 ngày trước

Thế Giới Hoàn Mỹ

Thần Đông Tiên Hiệp Huyền Huyễn

Chương 1935

402 lượt đọc
3 ngày trước

Gia Tộc Tu Tiên: Khai Cục Thành Vi Trấn Tộc Pháp Khí (Gia Tộc Tu Tiên: Bắt Đầu Trở Thành Trấn Tộc Pháp Khí)

Quý Việt Nhân Tiên Hiệp

Chương 220

408 lượt đọc
5 ngày trước

Khủng Bố Phục Tô (Thần Bí Phục Tô)

Phật Tiền Hiến Hoa Tiên Hiệp

Chương 1530

13,967 lượt đọc
5 ngày trước

Yêu Nữ Xin Dừng Bước (Yêu Nữ Thỉnh Lưu Bộ)

Mai Khả Tiên Hiệp

Chương 213

505 lượt đọc
1 tuần trước

Quỷ Đạo Tu Tiên: Ngã Năng Khoát Miễn Đại Giới

Thật Chúc Đệ Trung Chi Đệ Tiên Hiệp

Chương 635

582 lượt đọc
1 tuần trước

Cẩu Tại Yêu Võ Loạn Thế Tu Tiên

Văn Sao Công Tiên Hiệp

Chương 121

125 lượt đọc
1 tuần trước

Ngã Hữu Nhất Cá Kiếm Tiên Nương Tử

Dương Tiểu Nhung Tiên Hiệp

Chương 153

307 lượt đọc
1 tuần trước

Huyền Lệnh Khả Một Không Chửng Cứu Thế Giới

Thu Dữ Mễ Dữ Lư Tiên Hiệp

Chương 110

191 lượt đọc
1 tuần trước

Tùy Thân Đái Trứ Nhất Phiến Môn

Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết Tiên Hiệp

Chương 240

69 lượt đọc
2 tuần trước

Nhạn Thái Tử

Kinh Kha Thủ Tiên Hiệp

Chương 1308

9,544 lượt đọc
2 tuần trước

Truyện HOT