Tiên Hiệp

2622 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Hợp Đạo

Đoạn Kiều Tàn Tuyết Tiên Hiệp

Chương 632

1,979 lượt đọc
9 phút trước

Đê Điều Tại Tu Tiên Thế Giới (Điệu Thấp Tại Tu Tiên Giới)

Siêu Hỉ Hoan Cật Thiêu Khảo Tiên Hiệp

Chương 322

81 lượt đọc
14 phút trước

Tiên Giới Độc Tôn

Xà Thôn Kình Tiên Hiệp

Chương 2494

2,648 lượt đọc
18 phút trước

Đạo Ngâm

Thủ Trứ Miêu Thụy Giác Đích Ngư Trứ Tiên Hiệp

Chương 1313

3,320 lượt đọc
24 phút trước

Thiên Đình Tối Hậu Nhất Cá Đại Lão

Ngôn Quy Chính Truyện Tiên Hiệp

Chương 269

128 lượt đọc
54 phút trước

Xích Tâm Tuần Thiên

Tinh Hà Dĩ Thậm Tiên Hiệp

Chương 1800

3,792 lượt đọc
59 phút trước

Người Cha Này Không Thể Chung Sống, Bắt Ta Kịch Bản Sao Thành Nho Thánh (Giá Đa Bất Năng Sở, Nã Ngã Kịch Bản Sao Thành Liễu Nho Thánh)

Bất Như Phóng Ngưu Khứ Tiên Hiệp

Chương 52

7 lượt đọc
1 giờ trước

Cẩu Thả Tại Tiên Giới Thành Đại Lão

Trầm Nhập Thái Bình Dương Tiên Hiệp

Chương 345

484 lượt đọc
1 giờ trước

Ngã Chích Tưởng An Tĩnh Đích Tố Cá Cẩu Đạo Trung Nhân

Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết Tiên Hiệp

Chương 1795

1,908 lượt đọc
1 giờ trước

Hồng Hoang Thái Thanh Vấn Đạo

Quy Hải Vân Hiên Tiên Hiệp

Chương 99

4 lượt đọc
2 giờ trước

Cẩu Thả Tại Nữ Ma Đầu Bên Người Vụng Trộm Tu Luyện

Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu Tiên Hiệp

Chương 419

20 lượt đọc
2 giờ trước

Độ Kiếp Tám Trăm Năm, Ta Thành Cấm Kỵ Sinh Mệnh

Thập Niên Nhất Kiện Tiên Hiệp

Chương 152

100 lượt đọc
2 giờ trước

Thiên Đạo Hôm Nay Không Đi Làm

Ma Tính Thương Nguyệt Tiên Hiệp

Chương 153

113 lượt đọc
3 giờ trước

Thái Cổ Đệ Nhất Tiên

Phong Thanh Dương Tiên Hiệp

Chương 75

33 lượt đọc
3 giờ trước

Hảo Hữu Tử Vong: Ta Tu Vi Lại Tăng Lên

Lão Bà Đại Đại Tiên Hiệp

Chương 610

847 lượt đọc
3 giờ trước

Khu Thi Đạo Nhân

Thủy Đạo Bất Cô Tiên Hiệp

Chương 144

20 lượt đọc
3 giờ trước

Yêu Long Cổ Đế

Diêu Vọng Nam Sơn Tiên Hiệp

Chương 5548

25,264 lượt đọc
3 giờ trước

Kiếm Vốn Là Ma (Kiếm Bản Thị Ma)

Nọa Đọa Tiên Hiệp

Chương 60

15 lượt đọc
4 giờ trước

Thỉnh Công Tử Trảm Yêu

Bùi Bất Liễu Tiên Hiệp

Chương 164

87 lượt đọc
4 giờ trước

Ta Có Một Thế Giới Tu Tiên

Thuần Cửu Liên Bảo Đăng Tiên Hiệp

Chương 359

27 lượt đọc
4 giờ trước

Truyện HOT