Tiên Hiệp

2618 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Cẩu Thả Tại Nữ Ma Đầu Bên Người Vụng Trộm Tu Luyện

Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu Tiên Hiệp

Chương 409

7 lượt đọc
16 phút trước

Yêu Long Cổ Đế

Diêu Vọng Nam Sơn Tiên Hiệp

Chương 5540

25,249 lượt đọc
31 phút trước

Ta Thật Không Yếu A

Vũ Tam Mao Tiên Hiệp

Chương 126

45 lượt đọc
36 phút trước

Tùy Thân Đái Trứ Nhất Phiến Môn

Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết Tiên Hiệp

Chương 25

3 lượt đọc
1 giờ trước

Kiếm Vốn Là Ma (Kiếm Bản Thị Ma)

Nọa Đọa Tiên Hiệp

Chương 20

3 lượt đọc
1 giờ trước

Sư Huynh Ta Tuyệt Không Uống Thuốc (Sư Huynh Ngã Tuyệt Bất Cật Dược)

Thủy Mặc Thu Đông Tiên Hiệp

Chương 46

8 lượt đọc
1 giờ trước

Độ Kiếp Tám Trăm Năm, Ta Thành Cấm Kỵ Sinh Mệnh

Thập Niên Nhất Kiện Tiên Hiệp

Chương 147

95 lượt đọc
1 giờ trước

Ngã Tại Trấn Yêu Ty Lý Cật Yêu Quái

Ngũ Chí Tiên Hiệp

Chương 955

872 lượt đọc
1 giờ trước

Tu Tiên Chính Là Khoa Học Như Vậy (Tu Tiên Tựu Thị Giá Yêu Khoa Học)

Cật Qua Tử Quần Chúng Tiên Hiệp

Chương 333

291 lượt đọc
1 giờ trước

Tu Tiên: Từ Nhận Chức Druid Bắt Đầu (Tu Tiên: Tòng Tựu Chức Đức Lỗ Y Khai Thủy)

Ân Thâm Nghĩa Trọng Tiên Hiệp

Chương 768

805 lượt đọc
1 giờ trước

Ta Có Một Thế Giới Tu Tiên

Thuần Cửu Liên Bảo Đăng Tiên Hiệp

Chương 351

19 lượt đọc
1 giờ trước

Hồn Chủ

Nhâm Ngã Tiếu Tiên Hiệp

Chương 342

199 lượt đọc
1 giờ trước

Cẩu Tại Tu Tiên Thế Giới Lá Gan Độ Thuần Thục

Khởi Phi Đích Bàn Hổ Tiên Hiệp

Chương 173

8 lượt đọc
2 giờ trước

Ngã Đích Sư Phó Mỗi Đáo Đại Hạn Tài Đột Phá

Trư Nhục 200 Cân Tiên Hiệp

Chương 1217

903 lượt đọc
2 giờ trước

Đại Hạ Văn Thánh

Thất Nguyệt Vị Thì Tiên Hiệp

Chương 240

192 lượt đọc
2 giờ trước

Đại Ngu Chấp Hình Quan, Bắt Đầu Khảo Vấn Yêu Nữ Vị Hôn Thê

Bát Vân Lục Tiên Hiệp

Chương 360

495 lượt đọc
3 giờ trước

Bắt Đầu Tam Thiên Đạo Kinh, Ta Trở Thành Thánh Nhân

Ái Tác Mộng Lại Trùng Tiên Hiệp

Chương 421

524 lượt đọc
3 giờ trước

Từ Đạo Binh Bắt Đầu Tu Hành

Ô Nê Tiên Hiệp

Chương 396

762 lượt đọc
3 giờ trước

Đại Càn Ngự Linh Quan

Hiểu Luyến Tuyết Nguyệt Tiên Hiệp

Chương 15

4 lượt đọc
3 giờ trước

Tu Tiên Từ Tổ Tiên Hiển Linh Bắt Đầu

Thiên Địa Hữu Khuyết Tiên Hiệp

Chương 125

13 lượt đọc
4 giờ trước

Truyện HOT