Linh Dị

311 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ngã Lão Bản Thị Diêm Vương

Đào Phù Linh Dị

Chương 20

442 lượt đọc
2 năm trước

Thâm Dạ Thư Ốc

Thuần Khiết Tích Tiểu Long Linh Dị

Chương 1172

14,942 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Cổ Đạo Kinh Phong

Cổ Đạo Kinh Hồng Linh Dị

Chương 692

4,592 lượt đọc
2 năm trước

Mao Sơn Thuật Chi Tróc Quỷ Cao Thủ

Tiểu Thanh Trường Đàm Linh Dị

Chương 345

6,463 lượt đọc
2 năm trước

Ngã Bị Tang Thi Giảo Liễu (Ta bị zombie cắn)

Hàn Dạ Cô Đăng Nhất Thủ Lỗ Linh Dị

Chương 110

1,626 lượt đọc
2 năm trước

Giá Cá Thế Giới Hữu Vấn Đề

Thất Nguyệt Tửu Tiên Linh Dị

Chương 850

3,892 lượt đọc
2 năm trước

Nữ Hữu Toàn Đô Thị Lệ Quỷ

Thất Nguyệt Tửu Tiên Linh Dị

Chương 652

4,774 lượt đọc
2 năm trước

Khủng Bố Cơ Trường

Bắc Cực Liệp Thủ Linh Dị

Chương 232

1,812 lượt đọc
2 năm trước

Noãn Đông Sự Kiện

Nhạn Trì Tán Nhân Linh Dị

Chương 91

1,218 lượt đọc
2 năm trước

Chư Thiên Tối Cường Ác Ma Ngoạn Gia

Kiếm Vô Vân Linh Dị

Chương 15

803 lượt đọc
2 năm trước

[Linh Dị] Ma Y Thần Toán Tử

Kỵ Mã Điếu Ngư _ Hắc Nham Linh Dị

Chương 12

709 lượt đọc
2 năm trước

Vô Địch Tại Tuyến Trung

Túy Thượng Thanh Lâu Linh Dị

Chương 67

1,041 lượt đọc
2 năm trước

Vô Tội Mưu Sát

Vũ Trần Linh Dị

Chương 818

5,668 lượt đọc
2 năm trước

Ngã Đích Tấn Táng Linh Dị Sinh Nhai

Bôn Phóng Đích Trình Tự Viên Linh Dị

Chương 686

2,847 lượt đọc
2 năm trước

Tỷ Tỷ Hữu Yêu Khí

Nại Hà Tiếu Vong Xuyên Linh Dị

Chương 145

3,541 lượt đọc
2 năm trước

Ngã Thành Liễu Minh Giới Thủ Phú

Thu Đao Trảm Ngư Linh Dị

Chương 131

968 lượt đọc
2 năm trước

Âm Mộ Dương Trạch

Tiêu Hà Linh Dị

Chương 569

4,180 lượt đọc
2 năm trước

Thuật Y Quỷ Chú

Uy Linh Tiên Linh Dị

Chương 372

2,471 lượt đọc
2 năm trước

Ngã Đích Tô Khách Phi Nhân Tai (Ta Khách Trọ Không Phải Là Người A)

Miêu Nô Tâm Linh Dị

Chương 165

1,973 lượt đọc
2 năm trước

Yêu Đô An Hồn Thư

Đại Trường Tự Tri Lộc Linh Dị

Chương 10

349 lượt đọc
2 năm trước

Truyện HOT