Linh Dị

297 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ngã Thành Liễu Minh Giới Thủ Phú

Thu Đao Trảm Ngư Linh Dị

Chương 131

812 lượt đọc
2 năm trước

Âm Mộ Dương Trạch

Tiêu Hà Linh Dị

Chương 569

3,759 lượt đọc
2 năm trước

Thuật Y Quỷ Chú

Uy Linh Tiên Linh Dị

Chương 372

2,124 lượt đọc
2 năm trước

Ngã Đích Tô Khách Phi Nhân Tai (Ta Khách Trọ Không Phải Là Người A)

Miêu Nô Tâm Linh Dị

Chương 165

1,735 lượt đọc
2 năm trước

Yêu Đô An Hồn Thư

Đại Trường Tự Tri Lộc Linh Dị

Chương 10

248 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch][Ngôn Tình, Hài] Anh, em sai rồi - Sưu tầm

Hoàng Hôn Tứ Hợp Linh Dị

Chương 54

754 lượt đọc
2 năm trước

Hung Linh Nhân

Một Hữu Ảnh Tử Linh Dị

Chương 399

1,856 lượt đọc
2 năm trước

Miêu Cương Cổ Sự

Nam Vô Ca Sa Lý Khoa Phật Linh Dị

Chương 70

2,400 lượt đọc
2 năm trước

Đỉnh Tiêm Quỷ Yêu Hệ Thống

Khán Song Ngoại Đích Tuyết Hoa Linh Dị

Chương 10

358 lượt đọc
2 năm trước

Tiêu Sái Tiểu Đạo Sĩ

Phong công tử Linh Dị

Chương 711

2,715 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Bút Ký Huyền Môn

Dung Hồng Nguyễn Linh Dị

Chương 100

684 lượt đọc
2 năm trước

Quan Sơn Dạ Hành

Cửu Thập Nhị Linh Hồn Linh Dị

Chương 47

705 lượt đọc
2 năm trước

Tổng hợp các câu truyện về ma trên internet

Bồ Đề Cá Linh Dị

Chương 8

227 lượt đọc
2 năm trước

Giá Cá Nhật Thức Vật Ngữ Bất Thái Lãnh

Hòa Phong Ngộ Nguyệt Linh Dị

Chương 72

689 lượt đọc
2 năm trước

Độ Linh Sư

Công Tử Thanh Nha Nha Linh Dị

Chương 93

1,126 lượt đọc
2 năm trước

Ngã Đích Cách Bích Hữu Nữ Quỷ

Bất Như Hồ Đồ Linh Dị

Chương 19

516 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Ác Linh Quốc Độ

Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian 0 Linh Dị

Chương 319

1,985 lượt đọc
2 năm trước

Tiêu Sái Quỷ Y

Lưu Vân Phiêu Phong Linh Dị

Chương 40

431 lượt đọc
2 năm trước

Tử Thần Thiết Kế Sư

Tố Thực Chủ Nghĩa Linh Dị

Chương 454

1,931 lượt đọc
2 năm trước

Tử Vong Nhai Khu

Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian 0 Linh Dị

Chương 68

684 lượt đọc
2 năm trước

Truyện HOT