Linh Dị

312 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Vạn Giới Phong Nhân Viện (Bệnh viện tâm thần Vạn giới)

Phì Qua Linh Dị

Chương 180

3,483 lượt đọc
2 năm trước

Hồ Sơ Linh Dị (Linh Dị Đương Án)

Lục Thính Nam Linh Dị

Chương 284

1,627 lượt đọc
2 năm trước

Quỷ Bất Hủ

Bút Danh Vương Thập Nhị Linh Dị

Chương 22

425 lượt đọc
2 năm trước

Toàn Thế Giới Trừ Liễu Ngã Đô Thị Quỷ (Toàn thế giới trừ ta ra đều là quỷ)

Phát Phát Tương Linh Dị

Chương 55

579 lượt đọc
2 năm trước

Sử Thượng Tối Ngưu Đạo Quán (Thiên Hạ Đệ Nhất Đạo Trưởng)

Chư Dương Hoàng Hôn Linh Dị

Chương 40

866 lượt đọc
2 năm trước

Psychology Linh Hồn Bính Đồ

Bá Bách Xuyên Linh Dị

Chương 36

663 lượt đọc
2 năm trước

Vạn Quỷ Thôn Phệ Hệ Thống

Mộc Thang Linh Dị

Chương 507

3,423 lượt đọc
2 năm trước

Linh Xa (Xe Tang)

Tam Cảo Học Sinh Linh Dị

Chương 609

3,675 lượt đọc
2 năm trước

Cật Quỷ Đích Nam Hài

Khủng Phố Đích A Phì Linh Dị

Chương 1671

3,309 lượt đọc
2 năm trước

Ngã Đích Nữ Hữu Thị Chích Quỷ

Thái Ất Đại Chân Nhân Linh Dị

Chương 366

1,564 lượt đọc
2 năm trước

Đô Thị Âm Dương Sư

Vu Cửu Linh Dị

Chương 2169

26,339 lượt đọc
2 năm trước

Dương Thế Quỷ Sai

Ngạn Chi Linh Dị

Chương 91

1,281 lượt đọc
2 năm trước

Trợ Quỷ Vi Lạc Hệ Thống

Tả Đoạn Thủ Linh Dị

Chương 894

5,443 lượt đọc
2 năm trước

Thi Đạo Thiên Hạ

Thiên Cổ Phượng Cầu Hoàng Linh Dị

Chương 25

747 lượt đọc
2 năm trước

Hư Giới Vu Sư

Mộc Tử Cộng Linh Dị

Chương 153

1,258 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Việt Điện U Linh Tập (1959)

Lý Tế Xuyên Linh Dị

Chương 78

6,824 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Lĩnh Nam Chích Quái (1960)

Trần Thế Pháp Linh Dị

Chương 49

1,179 lượt đọc
2 năm trước

QUỶ ÁN TỔ

Cầu Vô Dục Linh Dị

Chương 399

2,424 lượt đọc
2 năm trước

Âm Dương Chiêm Bặc Sư • 阴阳占卜师

Thanh Thủy Chẩm Thanh Linh Dị

Chương 29

702 lượt đọc
2 năm trước

Điêu Linh Dạ Thoại

Bạc Tình Thư Sinh Linh Dị

Chương 140

699 lượt đọc
2 năm trước

Truyện HOT