Linh Dị

297 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Việt Nam] Lĩnh Nam Chích Quái (1960)

Trần Thế Pháp Linh Dị

Chương 49

823 lượt đọc
2 năm trước

QUỶ ÁN TỔ

Cầu Vô Dục Linh Dị

Chương 399

2,081 lượt đọc
2 năm trước

Âm Dương Chiêm Bặc Sư • 阴阳占卜师

Thanh Thủy Chẩm Thanh Linh Dị

Chương 29

495 lượt đọc
2 năm trước

Điêu Linh Dạ Thoại

Bạc Tình Thư Sinh Linh Dị

Chương 140

575 lượt đọc
2 năm trước

Địa Ngục Công Ngụ

Hắc Sắc Hỏa Chủng Linh Dị

Chương 326

4,096 lượt đọc
2 năm trước

Ngã Lão Bản Thị Diêm Vương

Đào Phù Linh Dị

Chương 20

276 lượt đọc
2 năm trước

Thâm Dạ Thư Ốc

Thuần Khiết Tích Tiểu Long Linh Dị

Chương 1172

12,147 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Cổ Đạo Kinh Phong

Cổ Đạo Kinh Hồng Linh Dị

Chương 692

4,101 lượt đọc
2 năm trước

Mao Sơn Thuật Chi Tróc Quỷ Cao Thủ

Tiểu Thanh Trường Đàm Linh Dị

Chương 345

5,862 lượt đọc
2 năm trước

Ngã Bị Tang Thi Giảo Liễu (Ta bị zombie cắn)

Hàn Dạ Cô Đăng Nhất Thủ Lỗ Linh Dị

Chương 110

1,069 lượt đọc
2 năm trước

Giá Cá Thế Giới Hữu Vấn Đề

Thất Nguyệt Tửu Tiên Linh Dị

Chương 850

3,257 lượt đọc
2 năm trước

Nữ Hữu Toàn Đô Thị Lệ Quỷ

Thất Nguyệt Tửu Tiên Linh Dị

Chương 652

4,021 lượt đọc
2 năm trước

Khủng Bố Cơ Trường

Bắc Cực Liệp Thủ Linh Dị

Chương 232

1,579 lượt đọc
2 năm trước

Noãn Đông Sự Kiện

Nhạn Trì Tán Nhân Linh Dị

Chương 91

1,029 lượt đọc
2 năm trước

Chư Thiên Tối Cường Ác Ma Ngoạn Gia

Kiếm Vô Vân Linh Dị

Chương 15

644 lượt đọc
2 năm trước

[Linh Dị] Ma Y Thần Toán Tử

Kỵ Mã Điếu Ngư _ Hắc Nham Linh Dị

Chương 12

554 lượt đọc
2 năm trước

Vô Địch Tại Tuyến Trung

Túy Thượng Thanh Lâu Linh Dị

Chương 67

657 lượt đọc
2 năm trước

Vô Tội Mưu Sát

Vũ Trần Linh Dị

Chương 818

5,053 lượt đọc
2 năm trước

Ngã Đích Tấn Táng Linh Dị Sinh Nhai

Bôn Phóng Đích Trình Tự Viên Linh Dị

Chương 686

2,352 lượt đọc
2 năm trước

Tỷ Tỷ Hữu Yêu Khí

Nại Hà Tiếu Vong Xuyên Linh Dị

Chương 145

2,735 lượt đọc
2 năm trước

Truyện HOT