Linh Dị

312 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ta Có Một Tòa Nhà Ma

Ngã Hội Tu Không Điều Linh Dị

Chương 200

6,038 lượt đọc
2 năm trước

Nại Hà Kiều Chi Chủ

Tam Tam Thời Lai Vận Chuyển Linh Dị

Chương 101

1,106 lượt đọc
2 năm trước

Người Ngủ Thử Ở Tokyo (Đông Kinh Thí Thụy Sư)

Vũ Ảnh Linh Dị

Chương 56

1,105 lượt đọc
2 năm trước

Hảo Tưởng Hữu Cá Hệ Thống Yểm Sức Tự Kỷ

Mộng Lý Kỷ Độ Hàn Thu Linh Dị

Chương 321

2,267 lượt đọc
2 năm trước

Thật Muốn Có Cái Hệ Thống Che Giấu Bản Thân( Hảo Tưởng Hữu Cá Hệ Thống Yểm Sức Tự Kỷ)

Mộng Lý Kỷ Độ Hàn Thu Linh Dị

Chương 321

7,047 lượt đọc
2 năm trước

Xạ Trình Chi Nội Biến Địa Chân Lý (Trong tầm bắn khắp nơi chân lý)

Vô Hỏa Đích Dư Hôi Linh Dị

Chương 335

2,138 lượt đọc
2 năm trước

Đái Cá Tịnh Hóa Khứ Liêu Trai

Mộng Lý Kỷ Độ Hàn Thu Linh Dị

Chương 83

1,942 lượt đọc
2 năm trước

Ngã Tại Tokyo Sáng Tạo Đô Thị Truyền Thuyết

Dịch Mãn Linh Dị

Chương 290

4,134 lượt đọc
2 năm trước

Hoàng Tuyền Tạp Hóa Phô

Vu Môn Lão Cửu Linh Dị

Chương 1177

8,037 lượt đọc
2 năm trước

Thi Hung

Tiểu Hôi Trư Linh Dị

Chương 2070

4,030 lượt đọc
2 năm trước

Ác Linh Quốc Độ

Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian 0 Linh Dị

Chương 1418

5,173 lượt đọc
2 năm trước

Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y

Vũ Trần Linh Dị

Chương 2325

8,721 lượt đọc
2 năm trước

Cản Thi Thế Gia

Tử Mộng U Long Linh Dị

Chương 2718

7,832 lượt đọc
2 năm trước

Ngã Đích Thiên Niên Nữ Quỷ Vị Hôn Thê

Lạc Bút Đông Lưu Linh Dị

Chương 760

3,414 lượt đọc
2 năm trước

Tuyệt Mệnh Thủ Du

Áo Bỉ Gia Linh Dị

Chương 606

3,628 lượt đọc
2 năm trước

Ta Không Cẩn Thận Liền Cứng (Ngã Nhất Bất Tiểu Tâm Tựu Cương Liễu)

Vu Cửu Linh Dị

Chương 130

1,417 lượt đọc
2 năm trước

Tiền Phương Hữu Quỷ

Ngũ Chí Linh Dị

Chương 608

3,458 lượt đọc
2 năm trước

Ôn Dịch Y Sinh

Cơ Khí Nhân Ngõa Lực Linh Dị

Chương 632

12,107 lượt đọc
2 năm trước

Khủng Bố Quảng Bá

Thuần Khiết Tích Tiểu Long Linh Dị

Chương 1441

21,207 lượt đọc
2 năm trước

Chàng Quỷ Tựu Siêu Thần

Tả Đoạn Thủ Linh Dị

Chương 231

3,025 lượt đọc
2 năm trước

Truyện HOT