Linh Dị

297 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Tiền Phương Hữu Quỷ

Ngũ Chí Linh Dị

Chương 608

3,006 lượt đọc
2 năm trước

Ôn Dịch Y Sinh

Cơ Khí Nhân Ngõa Lực Linh Dị

Chương 632

9,663 lượt đọc
2 năm trước

Khủng Bố Quảng Bá

Thuần Khiết Tích Tiểu Long Linh Dị

Chương 1441

18,276 lượt đọc
2 năm trước

Chàng Quỷ Tựu Siêu Thần

Tả Đoạn Thủ Linh Dị

Chương 231

2,692 lượt đọc
2 năm trước

Vạn Giới Phong Nhân Viện (Bệnh viện tâm thần Vạn giới)

Phì Qua Linh Dị

Chương 180

3,330 lượt đọc
2 năm trước

Hồ Sơ Linh Dị (Linh Dị Đương Án)

Lục Thính Nam Linh Dị

Chương 284

1,383 lượt đọc
2 năm trước

Quỷ Bất Hủ

Bút Danh Vương Thập Nhị Linh Dị

Chương 22

336 lượt đọc
2 năm trước

Toàn Thế Giới Trừ Liễu Ngã Đô Thị Quỷ (Toàn thế giới trừ ta ra đều là quỷ)

Phát Phát Tương Linh Dị

Chương 55

295 lượt đọc
2 năm trước

Sử Thượng Tối Ngưu Đạo Quán (Thiên Hạ Đệ Nhất Đạo Trưởng)

Chư Dương Hoàng Hôn Linh Dị

Chương 40

605 lượt đọc
2 năm trước

Psychology Linh Hồn Bính Đồ

Bá Bách Xuyên Linh Dị

Chương 36

530 lượt đọc
2 năm trước

Vạn Quỷ Thôn Phệ Hệ Thống

Mộc Thang Linh Dị

Chương 507

2,927 lượt đọc
2 năm trước

Linh Xa (Xe Tang)

Tam Cảo Học Sinh Linh Dị

Chương 609

3,189 lượt đọc
2 năm trước

Cật Quỷ Đích Nam Hài

Khủng Phố Đích A Phì Linh Dị

Chương 1671

2,910 lượt đọc
2 năm trước

Ngã Đích Nữ Hữu Thị Chích Quỷ

Thái Ất Đại Chân Nhân Linh Dị

Chương 366

1,341 lượt đọc
2 năm trước

Đô Thị Âm Dương Sư

Vu Cửu Linh Dị

Chương 2169

25,495 lượt đọc
2 năm trước

Dương Thế Quỷ Sai

Ngạn Chi Linh Dị

Chương 91

1,004 lượt đọc
2 năm trước

Trợ Quỷ Vi Lạc Hệ Thống

Tả Đoạn Thủ Linh Dị

Chương 894

4,968 lượt đọc
2 năm trước

Thi Đạo Thiên Hạ

Thiên Cổ Phượng Cầu Hoàng Linh Dị

Chương 25

492 lượt đọc
2 năm trước

Hư Giới Vu Sư

Mộc Tử Cộng Linh Dị

Chương 153

1,040 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Việt Điện U Linh Tập (1959)

Lý Tế Xuyên Linh Dị

Chương 78

6,207 lượt đọc
2 năm trước

Truyện HOT