Linh Dị

311 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Mật Thất Đào Bất Thoát (Mật Thất Chạy Không Thoát)

Xích Gian Huỳnh Hỏa Linh Dị

Chương 136

1,622 lượt đọc
1 năm trước

Địa Ngục Điện Ảnh Viện

Hắc Sắc Hỏa Chủng Linh Dị

Chương 1488

7,584 lượt đọc
1 năm trước

Ta Trò Chơi Hệ Chữa Trị

Ngã Hội Tu Không Điều Linh Dị

Chương 134

1,753 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Quỷ Hô Bắt Quỷ - Tàng Thư Viện

Tam Thiên Lưỡng Giác Linh Dị

Chương 320

4,441 lượt đọc
1 năm trước

Quái Dị Ghép Hình (Quái Dị Bính Đồ)

Nguyệt Trung Âm Linh Dị

Chương 172

5,727 lượt đọc
2 năm trước

Ngã Kiểm Đáo Sở Hữu Nhân Đích Bí Mật

Tần Thiểu Ái Cật Lạt Linh Dị

Chương 114

2,210 lượt đọc
2 năm trước

Ngã Nhất Bất Tiểu Tâm Tựu Cương Liễu

Vu Cửu Linh Dị

Chương 130

1,699 lượt đọc
2 năm trước

Ta Không Phải Thật Sự Muốn Gây Chuyện A (Ngã Bất Thị Chân Đích Tưởng Nhạ Sự A)

Tả Đoạn Thủ Linh Dị

Chương 502

10,904 lượt đọc
2 năm trước

Âm Môi

Thu Đao Linh Dị

Chương 230

3,510 lượt đọc
2 năm trước

Ác Mộng Hệ Thống Đã Kích Hoạt

Đồ Sơn Bất Đương Gia Linh Dị

Chương 33

1,538 lượt đọc
2 năm trước

Mao Sơn Di Cô

Hiểu V Tuấn Linh Dị

Chương 2090

18,585 lượt đọc
2 năm trước

Chiến Lật Cao Không

Áo Bỉ Gia Linh Dị

Chương 648

6,404 lượt đọc
2 năm trước

Ngã Tại Nhật Bản Dưỡng Nữ Quỷ

Ngân Thiểm Thiểm Linh Dị

Chương 83

1,957 lượt đọc
2 năm trước

Tầm Thi Nhân

Nương Tử Linh Dị

Chương 158

2,046 lượt đọc
2 năm trước

Bởi Vì Sợ Cho Nên Đem San giá trị điểm đầy ( Nhân Vi Túng Sở Dĩ Bả San Trị Điểm Mãn Liễu )

Lại Nọa Đích Bì Bì Tú Linh Dị

Chương 203

1,907 lượt đọc
2 năm trước

Quỷ Ký Kỳ Đàm

Ngã Thị Na Thác Linh Dị

Chương 20

813 lượt đọc
2 năm trước

Hư Vọng Chi Chứng

Huống Phong Tử Linh Dị

Chương 4

325 lượt đọc
2 năm trước

Hung Linh Bí Văn Lục

Bắc Cực Liệp Thủ Linh Dị

Chương 50

1,669 lượt đọc
2 năm trước

Ta, Thật Sự Có Thể Hù Chết Người (Ngã, Chân Đích Khả Dĩ Hách Tử Nhân)

Lâm Chính Anh Xoát Chúc Tính Linh Dị

Chương 50

1,246 lượt đọc
2 năm trước

Ta Có Một Tòa Nhà Ma

Ngã Hội Tu Không Điều Linh Dị

Chương 200

6,029 lượt đọc
2 năm trước

Truyện HOT