Linh Dị

297 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Hư Vọng Chi Chứng

Huống Phong Tử Linh Dị

Chương 4

282 lượt đọc
1 năm trước

Hung Linh Bí Văn Lục

Bắc Cực Liệp Thủ Linh Dị

Chương 50

1,237 lượt đọc
1 năm trước

Ta, Thật Sự Có Thể Hù Chết Người (Ngã, Chân Đích Khả Dĩ Hách Tử Nhân)

Lâm Chính Anh Xoát Chúc Tính Linh Dị

Chương 50

961 lượt đọc
1 năm trước

Ta Có Một Tòa Nhà Ma

Ngã Hội Tu Không Điều Linh Dị

Chương 200

5,470 lượt đọc
2 năm trước

Linh Huyễn Thư Sinh

Đạo Thính Đồ Thuyết Đích Nhân Linh Dị

Chương 6

394 lượt đọc
2 năm trước

Nại Hà Kiều Chi Chủ

Tam Tam Thời Lai Vận Chuyển Linh Dị

Chương 101

943 lượt đọc
2 năm trước

Người Ngủ Thử Ở Tokyo (Đông Kinh Thí Thụy Sư)

Vũ Ảnh Linh Dị

Chương 56

761 lượt đọc
2 năm trước

Hảo Tưởng Hữu Cá Hệ Thống Yểm Sức Tự Kỷ

Mộng Lý Kỷ Độ Hàn Thu Linh Dị

Chương 321

2,010 lượt đọc
2 năm trước

Thật Muốn Có Cái Hệ Thống Che Giấu Bản Thân( Hảo Tưởng Hữu Cá Hệ Thống Yểm Sức Tự Kỷ)

Mộng Lý Kỷ Độ Hàn Thu Linh Dị

Chương 321

6,054 lượt đọc
2 năm trước

Xạ Trình Chi Nội Biến Địa Chân Lý (Trong tầm bắn khắp nơi chân lý)

Vô Hỏa Đích Dư Hôi Linh Dị

Chương 335

1,819 lượt đọc
2 năm trước

Đái Cá Tịnh Hóa Khứ Liêu Trai

Mộng Lý Kỷ Độ Hàn Thu Linh Dị

Chương 83

1,371 lượt đọc
2 năm trước

Ngã Tại Tokyo Sáng Tạo Đô Thị Truyền Thuyết

Dịch Mãn Linh Dị

Chương 290

3,823 lượt đọc
2 năm trước

Hoàng Tuyền Tạp Hóa Phô

Vu Môn Lão Cửu Linh Dị

Chương 1177

7,324 lượt đọc
2 năm trước

Thi Hung

Tiểu Hôi Trư Linh Dị

Chương 2070

3,680 lượt đọc
2 năm trước

Ác Linh Quốc Độ

Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian 0 Linh Dị

Chương 1418

4,650 lượt đọc
2 năm trước

Giải Phẫu Sư: Tân Khái Niệm Pháp Y

Vũ Trần Linh Dị

Chương 2325

7,745 lượt đọc
2 năm trước

Cản Thi Thế Gia

Tử Mộng U Long Linh Dị

Chương 2718

6,751 lượt đọc
2 năm trước

Ngã Đích Thiên Niên Nữ Quỷ Vị Hôn Thê

Lạc Bút Đông Lưu Linh Dị

Chương 760

2,900 lượt đọc
2 năm trước

Tuyệt Mệnh Thủ Du

Áo Bỉ Gia Linh Dị

Chương 606

3,213 lượt đọc
2 năm trước

Ta Không Cẩn Thận Liền Cứng (Ngã Nhất Bất Tiểu Tâm Tựu Cương Liễu)

Vu Cửu Linh Dị

Chương 130

1,261 lượt đọc
2 năm trước

Truyện HOT