Linh Dị

311 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Hoan Nghênh Đi Tới Trang Web Quỷ Dị Của Ta (Hoan Nghênh Lai Đáo Ngã Đích Quỷ Dị Võng Trạm)

Bạch Nhật U Linh Dị

Chương 191

740 lượt đọc
1 năm trước

Kinh Tủng Du Hí: Ngã Đích Đề Kỳ Tỉ Du Hí Khủng Bố

Đái Mặc Kính Đích Thử Gia Linh Dị

Chương 444

740 lượt đọc
1 năm trước

Cuộc Sống Thường Nhật Của Một Huyết Quỷ (Nhật Thường Hệ Huyết Tộc)

Mạc Thượng Phi Hồng Linh Dị

Chương 140

331 lượt đọc
1 năm trước

Săn Ma Ta Là Chuyên ghiệp (Liệp Ma Ngã Thị Chuyên Nghiệp)

Thất Câu Bát Lặc Linh Dị

Chương 226

977 lượt đọc
1 năm trước

Kinh Dị Trò Chơi: Ta Nhắc Nhở So Trò Chơi Khủng Bố (Kinh Tủng Du Hí: Ngã Đích Đề Kỳ Bỉ Du Hí Khủng Bố)

Đái Mặc Kính Đích Thử Gia Linh Dị

Chương 444

826 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Chồng Tôi Là Quỷ (Ngã Đích Lão Công Thị Quỷ Vật)

Kim Tử Tựu Thị Sao Phiếu Linh Dị

Chương 142

390 lượt đọc
1 năm trước

Truy Sát Tác Gia

Dạ Hành Cẩu Linh Dị

Chương 148

1,221 lượt đọc
1 năm trước

Cổ Mộ Mật Mã

Ngũ Nhất Thư Linh Dị

Chương 34

339 lượt đọc
1 năm trước

Ma Lâm

Thuần Khiết Tích Tiểu Long Linh Dị

Chương 1032

11,116 lượt đọc
1 năm trước

Trấn Yêu Viện Bảo Tàng

Diêm ZK Linh Dị Huyền Bí Phiêu Lưu

Chương 280

737 lượt đọc
1 năm trước

Trò Chơi Hệ Chữa Trị Của Tôi

Ngã Hội Tu Không Điều Linh Dị Đô Thị Võng Du Trinh Thám

Chương 125

4,668 lượt đọc
1 năm trước

Chiến Tuyệt Vô Song

LÃo Mạc Quân Thần Tiên Hiệp Linh Dị Hài Hước

Chương 57

262 lượt đọc
1 năm trước

Tổ Trinh Thám Kỳ Quái (Quang Quái Lục Ly Trinh Thám Xã)

Ngô Tức Chính Đạo Linh Dị

Chương 129

795 lượt đọc
1 năm trước

Cực Phẩm Tróc Quỷ Hệ Thống

Giải Tam Thiên Linh Dị

Chương 2523

9,126 lượt đọc
1 năm trước

Thính Thuyết Ngã Tử Hậu Siêu Hung Đích

Lão Ma Đồng Linh Dị

Chương 372

2,789 lượt đọc
1 năm trước

Ngã Dụng Mộc Điêu Ký Lục Dị Thường

Dạ Hành Cẩu Linh Dị

Chương 420

7,510 lượt đọc
1 năm trước

Khai Cục Dưỡng Liễu Cửu Niên Đích Miêu Yếu Biến Thân Liễu (Bắt Đầu Nuôi Chín Năm Mèo Phải Biến Thân)

Mộng Lý Kỷ Độ Hàn Thu Linh Dị

Chương 40

800 lượt đọc
1 năm trước

Luyến Ái Lưu Quái Đàm Du Hí

Xích Gian Huỳnh Hỏa Linh Dị

Chương 237

3,882 lượt đọc
1 năm trước

Ngã Đích Thể Nội Hữu Chích Quỷ

Nhất Bính Mặc Đao Linh Dị

Chương 1330

623 lượt đọc
1 năm trước

Khu Ma Nhân Đích Tự Ngã Tu Dưỡng

Ứng Hữu Phúc Khí Linh Dị

Chương 740

6,753 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT