Linh Dị

297 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Khai Cục Dưỡng Liễu Cửu Niên Đích Miêu Yếu Biến Thân Liễu (Bắt Đầu Nuôi Chín Năm Mèo Phải Biến Thân)

Mộng Lý Kỷ Độ Hàn Thu Linh Dị

Chương 40

399 lượt đọc
1 năm trước

Luyến Ái Lưu Quái Đàm Du Hí

Xích Gian Huỳnh Hỏa Linh Dị

Chương 237

3,628 lượt đọc
1 năm trước

Ngã Đích Thể Nội Hữu Chích Quỷ

Nhất Bính Mặc Đao Linh Dị

Chương 1330

570 lượt đọc
1 năm trước

Khu Ma Nhân Đích Tự Ngã Tu Dưỡng

Ứng Hữu Phúc Khí Linh Dị

Chương 740

6,114 lượt đọc
1 năm trước

Mật Thất Đào Bất Thoát (Mật Thất Chạy Không Thoát)

Xích Gian Huỳnh Hỏa Linh Dị

Chương 136

1,465 lượt đọc
1 năm trước

Địa Ngục Điện Ảnh Viện

Hắc Sắc Hỏa Chủng Linh Dị

Chương 1488

6,788 lượt đọc
1 năm trước

Ta Trò Chơi Hệ Chữa Trị

Ngã Hội Tu Không Điều Linh Dị

Chương 134

1,579 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Quỷ Hô Bắt Quỷ - Tàng Thư Viện

Tam Thiên Lưỡng Giác Linh Dị

Chương 320

4,086 lượt đọc
1 năm trước

Quái Dị Ghép Hình (Quái Dị Bính Đồ)

Nguyệt Trung Âm Linh Dị

Chương 172

5,076 lượt đọc
1 năm trước

Ngã Kiểm Đáo Sở Hữu Nhân Đích Bí Mật

Tần Thiểu Ái Cật Lạt Linh Dị

Chương 114

1,673 lượt đọc
1 năm trước

Ngã Nhất Bất Tiểu Tâm Tựu Cương Liễu

Vu Cửu Linh Dị

Chương 130

1,606 lượt đọc
1 năm trước

Ta Không Phải Thật Sự Muốn Gây Chuyện A (Ngã Bất Thị Chân Đích Tưởng Nhạ Sự A)

Tả Đoạn Thủ Linh Dị

Chương 502

10,568 lượt đọc
1 năm trước

Âm Môi

Thu Đao Linh Dị

Chương 230

3,246 lượt đọc
1 năm trước

Ác Mộng Hệ Thống Đã Kích Hoạt

Đồ Sơn Bất Đương Gia Linh Dị

Chương 33

1,251 lượt đọc
1 năm trước

Mao Sơn Di Cô

Hiểu V Tuấn Linh Dị

Chương 2090

17,924 lượt đọc
1 năm trước

Chiến Lật Cao Không

Áo Bỉ Gia Linh Dị

Chương 648

5,913 lượt đọc
1 năm trước

Ngã Tại Nhật Bản Dưỡng Nữ Quỷ

Ngân Thiểm Thiểm Linh Dị

Chương 83

1,752 lượt đọc
1 năm trước

Tầm Thi Nhân

Nương Tử Linh Dị

Chương 158

1,695 lượt đọc
1 năm trước

Bởi Vì Sợ Cho Nên Đem San giá trị điểm đầy ( Nhân Vi Túng Sở Dĩ Bả San Trị Điểm Mãn Liễu )

Lại Nọa Đích Bì Bì Tú Linh Dị

Chương 203

1,740 lượt đọc
1 năm trước

Quỷ Ký Kỳ Đàm

Ngã Thị Na Thác Linh Dị

Chương 20

641 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT