Linh Dị

311 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Sư Phó Của Ta Là Lâm Chính Anh (Ngã Sư Phó Thị Lâm Chính Anh)

Dạ Vô Thanh Linh Dị

Chương 215

376 lượt đọc
11 tháng trước

Quái Dị Phục Tô: Nhĩ Quản Giá Khiếu Chính Kinh Khoa Phổ?!

Phỉ Ba Na Khế Mang Linh Dị

Chương 278

192 lượt đọc
11 tháng trước

Sư Phụ Ta Là Lâm Chánh Anh (Ngã Sư Phụ Thị Lâm Chính Anh)

Nhất Địa Kim Đích Tín Đồ Linh Dị

Chương 50

341 lượt đọc
11 tháng trước

Quái Dị Khôi Phục: Ngươi Quản Cái Này Gọi Là Đứng Đắn Phổ Cập Khoa Học? ! (Quái Dị Phục Tô: Nhĩ Quản Giá Khiếu Chính Kinh Khoa Phổ? !)

Phỉ Ba Na Khế Mang Linh Dị

Chương 278

869 lượt đọc
11 tháng trước

Ngã Đương Quỷ Quái NPC Đích Nhật Tử [Vô Hạn]

Duy Duy Bất Hát Đậu Nãi Linh Dị

Chương 112

179 lượt đọc
11 tháng trước

Tôi Lúc Ma Quỷ NPC Thời Gian [ Vô Hạn ] (Ngã Đương Quỷ Quái NPC Đích Nhật Tử [ Vô Hạn ])

Duy Duy Bất Hát Đậu Nãi Linh Dị

Chương 112

696 lượt đọc
1 năm trước

Vô Tội

Dục Tiểu Thất Gia Linh Dị

Chương 105

436 lượt đọc
1 năm trước

Tục Thế Yêu Nhân

Nam Vô Ca Sa Lý Khoa Phật Linh Dị

Chương 199

397 lượt đọc
1 năm trước

Bắc Phương Đạo Mộ Bút Ký

Vân Phong Linh Dị

Chương 391

471 lượt đọc
1 năm trước

Ta Có Một Tòa Nhà Ma (Ngã Hữu Nhất Tọa Khủng Bố Ốc)

Ngã Hội Tu Không Điều Linh Dị

Chương 1223

21,054 lượt đọc
1 năm trước

Cấm Kỵ Thằng Hề (Cấm Kỵ Tiểu Sửu)

Mạc Bắc Linh Dị

Chương 35

250 lượt đọc
1 năm trước

Thiên Mệnh Trấn Yêu Nhân

Kim Châm Cô Linh Dị

Chương 350

477 lượt đọc
1 năm trước

Ta Phát Hiện Ta Thi Thể (Phát Hiện Ngã Đích Thi Thể)

Bạc Tình Thư Sinh Linh Dị

Chương 122

277 lượt đọc
1 năm trước

Ngã Tối Hỉ Hoan Quỷ Dị Liễu

Đại Kiểm Thần Linh Dị

Chương 220

304 lượt đọc
1 năm trước

Ác Ma Công Ngụ

Hắc Sắc Hỏa Chủng Linh Dị

Chương 88

2,435 lượt đọc
1 năm trước

Hoan Nghênh Lai Đáo Ngã Đích Quỷ Dị Website

Bạch Nhật U Linh Dị

Chương 191

174 lượt đọc
1 năm trước

Phi Chính Thường Tướng Thân

Nại Hà Tiếu Vong Xuyên Linh Dị

Chương 170

201 lượt đọc
1 năm trước

Toàn Bộ Bắt Đầu Sau Khi Ta Chết (Nhất Thiết Tòng Ngã Tử Hậu Khai Thủy)

Dạ Hành Cẩu Linh Dị

Chương 35

445 lượt đọc
1 năm trước

Cốt Chu Ký

Thạch Chương Ngư Linh Dị

Chương 292

2,644 lượt đọc
1 năm trước

Không Bình Thường Ra Mắt (Phi Chính Thường Tướng Thân)

Nại Hà Tiếu Vong Xuyên Linh Dị

Chương 170

314 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT