Linh Dị

312 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Nhất Thiết Tòng Ngã Tử Hậu Khai Thủy

Dạ Hành Cẩu Linh Dị

Chương 35

25 lượt đọc
1 tháng trước

Trấn Yêu Bác Vật Quán (Bảo tàng trấn yêu)

Diêm ZK Linh Dị

Chương 1338

55 lượt đọc
1 tháng trước

Thần Bí Phục Tô: Đoạt Thủ Quỷ Họa

Quân Tử Độc Liên Kỳ Độc Linh Dị

Chương 426

35 lượt đọc
1 tháng trước

Giá Bất Thị Quái Đàm

Dạ Hành Cẩu Linh Dị

Chương 378

221 lượt đọc
1 tháng trước

Quỷ Dị Khôi Phục: Ta Có Thể Hóa Thân Đại Yêu (Quỷ Dị Phục Tô: Ngã Năng Hóa Thân Đại Yêu)

Diệp Lạc Quy Nê Linh Dị

Chương 255

44 lượt đọc
2 tháng trước

Thần Bí Khôi Phục Chi Quỷ Lang (Thần Bí Phục Tô Chi Quỷ Lang)

Quân Ái Đường Linh Dị

Chương 388

53 lượt đọc
2 tháng trước

Thần Bí Khôi Phục Chi Ta Không Có Hack (Thần Bí Phục Tô Chi Ngã Một Hữu Ngoại Quải)

Mộc Tử Ánh Nguyệt Linh Dị

Chương 871

69 lượt đọc
2 tháng trước

Mãnh Quỷ Thu Dung Sở

Nam Đẩu Côn Luân Linh Dị

Chương 1489

48 lượt đọc
2 tháng trước

Lâm Tử Tiền Tưởng Sát Cá Thần

Mê Đồ Tín Giả Linh Dị

Chương 647

1,910 lượt đọc
2 tháng trước

Thần Bí Khôi Phục: Ta Có Thể Vô Hạn Load (Thần Bí Phục Tô: Ngã Năng Vô Hạn Độc Đương)

Chuyển Sinh Bút Linh Dị

Chương 268

30 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Đích Ác Ma Du Hí

Ám Thất Linh Dị

Chương 170

58 lượt đọc
2 tháng trước

Bạch Cốt Đại Thánh

Giảo Hỏa Linh Dị

Chương 821

10,277 lượt đọc
2 tháng trước

Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu (Trấn Yêu Bác Vật Quán)

Diêm ZK Linh Dị

Chương 1338

2,205 lượt đọc
2 tháng trước

Thần Bí Khôi Phục: Cướp Đoạt Quỷ Họa (Thần Bí Phục Tô: Đoạt Thủ Quỷ Họa)

Quân Tử Độc Liên Kỳ Độc Linh Dị

Chương 426

19 lượt đọc
2 tháng trước

Ngạc Mộng Hệ Thống Dĩ Kích Hoạt

Đồ Sơn Bất Đương Gia Linh Dị

Chương 33

37 lượt đọc
2 tháng trước

Dân Điều Cục Dị Văn Lục

Nhĩ Thủy Đông Thăng Linh Dị

Chương 154

355 lượt đọc
2 tháng trước

Số 444 Bệnh Viện(444 Hào Y Viện)

Hắc Sắc Hỏa Chủng Linh Dị

Chương 134

1,276 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Gia Lão Bản Phi Nhân Tai

Ứng Hữu Phúc Khí Linh Dị

Chương 100

825 lượt đọc
2 tháng trước

Địa Ngục Công Ngụ [Reconvert]

Hắc Sắc Hỏa Chủng Linh Dị

Chương 392

2,532 lượt đọc
9 tháng trước

Ta Ác MA Trò Chơi (Ngã Đích Ác Ma Du Hí)

Ám Thất Linh Dị

Chương 160

472 lượt đọc
10 tháng trước

Truyện HOT