Linh Dị

311 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Âm Dương Hiệp Hội

Nguyệt Như Thủy Minh Linh Dị

Chương 100

1,316 lượt đọc
2 năm trước

Ta Thiên Phú Có Điểm Lạ (Ngã Đích Thiên Phú Hữu Điểm Quái)

Dư Chúc Khả Ôn Linh Dị

Chương 162

3,763 lượt đọc
2 năm trước

Toàn Dân Trinh Thám

Cam Vi Đao Trở Linh Dị

Chương 161

3,443 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Isekai Meikyuu no Saishinbu wo Mezasou

Tendo-Ekyuu Linh Dị

Chương 10

464 lượt đọc
2 năm trước

Giá Cá Thế Giới Đích Yêu Ma Ngận Hung Mãnh (Thế giới này yêu ma hết sức hung mãnh)

Trần Gia Lão Bạch 1 Linh Dị

Chương 100

2,424 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Lan Trì Kiến Văn Lục (2015)

Vũ Trinh Linh Dị

Chương 8

425 lượt đọc
2 năm trước

Hỏa Táng Tràng Kỳ Đàm

Thi Thủy Hoàn Tử Linh Dị

Chương 81

1,225 lượt đọc
2 năm trước

Thần Bí Phục Tô

Phật Tiền Hiến Hoa Linh Dị

Chương 120

3,154 lượt đọc
2 năm trước

Ngã Thị Nhất Cụ Thi Thể

Dương Vân Linh Dị

Chương 8

267 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Dữ Quỷ Vi Thê - Sưu tầm

Quỷ Sách Linh Dị

Chương 290

2,076 lượt đọc
2 năm trước

Mộ Ảnh Tiên Tung • 墓影仙踪

Tầm Lộc Linh Dị

Chương 17

382 lượt đọc
2 năm trước

Dạ Bất Ngữ Quỷ Dị Đương Án

Dạ Bất Ngữ Linh Dị

Chương 445

4,183 lượt đọc
2 năm trước

Thánh Mẫu Thị Như Hà Luyện Thành Đích (Thánh mẫu là như thế nào luyện thành)

Gian Yết Tính Trá Thi Linh Dị

Chương 369

7,168 lượt đọc
2 năm trước

Sư Phụ Ta Là Lâm Chính Anh (Ngã Sư Phụ Thị Lâm Chính Anh )

Mạc Diễm Linh Dị

Chương 10

328 lượt đọc
2 năm trước

Thần Cấp Đạo Mộ Hệ Thống

Tiểu Quan Tài Bản Nhi Linh Dị

Chương 251

3,692 lượt đọc
2 năm trước

Thập Ác Lâm Thành

Ngôn Quang Linh Dị

Chương 4

277 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Bán Yêu Tư Đằng - Sưu tầm

Vĩ Ngư Linh Dị

Chương 25

781 lượt đọc
2 năm trước

Sĩ Quan Tượng

Trần Bát Tiên Linh Dị

Chương 29

494 lượt đọc
2 năm trước

Diêm Vương Trùng Sinh

Tam Sĩ Tiên Sinh Linh Dị

Chương 90

1,163 lượt đọc
2 năm trước

Ly Thất Chi Cảnh

Bắc Quốc Tuyết Trần Linh Dị

Chương 10

438 lượt đọc
2 năm trước

Truyện HOT