Linh Dị

297 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Thần Cấp Đạo Mộ Hệ Thống

Tiểu Quan Tài Bản Nhi Linh Dị

Chương 251

3,118 lượt đọc
2 năm trước

Thập Ác Lâm Thành

Ngôn Quang Linh Dị

Chương 4

234 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Bán Yêu Tư Đằng - Sưu tầm

Vĩ Ngư Linh Dị

Chương 25

574 lượt đọc
2 năm trước

Sĩ Quan Tượng

Trần Bát Tiên Linh Dị

Chương 29

382 lượt đọc
2 năm trước

Diêm Vương Trùng Sinh

Tam Sĩ Tiên Sinh Linh Dị

Chương 90

1,039 lượt đọc
2 năm trước

Ly Thất Chi Cảnh

Bắc Quốc Tuyết Trần Linh Dị

Chương 10

410 lượt đọc
2 năm trước

Bí Mật Của Ngôi Nhà Ma Quái

Tiểu Vận và Tiểu Vân Linh Dị

Chương 3

221 lượt đọc
2 năm trước

Cửu Long Lạp Quan

Tên Hề Linh Dị

Chương 77

1,011 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Hoàng Hậu Của Tôi

Tạ Lâu Nam Linh Dị

Chương 4

366 lượt đọc
2 năm trước

Âm Gian Bao Công Đầu

Tiểu Cơ Cơ Linh Dị

Chương 5

241 lượt đọc
2 năm trước

Phong Môn Giả

Hóa Tuyết Lưu Thương Linh Dị

Chương 26

498 lượt đọc
2 năm trước

Siêu Cấp Tróc Quỷ Đạo Trưởng

Trần Đa Nghi Linh Dị

Chương 10

356 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Dày mặt đen lòng (New: Tiết 72)

Tiểu Điểu 02 Linh Dị

Chương 72

826 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Tình Yêu Zombie

Isaac Marion Linh Dị

Chương 4

369 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Hà Thần

Thiên Hạ Bá Xướng Linh Dị

Chương 2

328 lượt đọc
2 năm trước

Ngã Thị Quỷ Bổ

Long Nhã Nhân Linh Dị

Chương 90

1,065 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Thất Sơn Truyện

Monkeyness Linh Dị

Chương 50

326 lượt đọc
2 năm trước

Truyện HOT