Linh Dị

297 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ngạc Mộng Kinh Tập

Ôn Nhu Khuyến Thụy Sư Linh Dị

Chương 1313

1,359 lượt đọc
17 giờ trước

Thần Bí Khôi Phục: Ta Có Thể Vô Hạn Load (Thần Bí Phục Tô: Ngã Năng Vô Hạn Độc Đương)

Chuyển Sinh Bút Linh Dị

Chương 268

22 lượt đọc
17 giờ trước

Ta Có Một Quyển Quỷ Thần Đồ Lục ( Ngã Hữu Nhất Quyển Quỷ Thần Đồ Lục )

Ngưu Du Quả Linh Dị

Chương 1144

1,371 lượt đọc
1 ngày trước

Quang Quái Lục Li Trinh Thám Xã

Ngô Tức Chính Đạo Linh Dị

Chương 813

5,715 lượt đọc
1 ngày trước

Thần Bí Khôi Phục: Cướp Đoạt Quỷ Họa (Thần Bí Phục Tô: Đoạt Thủ Quỷ Họa)

Quân Tử Độc Liên Kỳ Độc Linh Dị

Chương 346

75 lượt đọc
1 ngày trước

Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu (Trấn Yêu Bác Vật Quán)

Diêm ZK Linh Dị

Chương 1163

1,708 lượt đọc
2 ngày trước

Ngã Đích Trị Dũ Hệ Du Hí

Ngã Hội Tu Không Điều Linh Dị

Chương 834

3,530 lượt đọc
4 ngày trước

Cái Này Kịch Bản Sát Tuyệt Đối Có Vấn Đề (Giá Cá Kịch Bản Sát Tuyệt Đối Hữu Vấn Đề)

Quý Xuân Thập Nguyệt Linh Dị

Chương 614

726 lượt đọc
6 ngày trước

Quỷ Triền Nhân

Bối Hậu Hữu Thần Trợ Linh Dị

Chương 850

7,878 lượt đọc
2 tuần trước

Giá Bất Thị Quái Đàm

Dạ Hành Cẩu Linh Dị

Chương 191

133 lượt đọc
2 tuần trước

Kiếp Thiên Vận

Phù Mộng Lưu Niên Linh Dị

Chương 1200

4,754 lượt đọc
2 tuần trước

Hoang Đản Thôi Diễn Du Hí

Vĩnh Tội Thi Nhân Linh Dị

Chương 717

3,504 lượt đọc
2 tuần trước

Ngự Quỷ Giả Truyền Kỳ

Sa Chi Ngu Giả Linh Dị

Chương 1258

5,278 lượt đọc
2 tuần trước

Ngạc Mộng Hệ Thống Dĩ Kích Hoạt

Đồ Sơn Bất Đương Gia Linh Dị

Chương 33

76 lượt đọc
2 tháng trước

Lâm Tử Tiền Tưởng Sát Cá Thần

Mê Đồ Tín Giả Linh Dị

Chương 647

1,636 lượt đọc
3 tháng trước

Ngã Gia Lão Bản Phi Nhân Tai

Ứng Hữu Phúc Khí Linh Dị

Chương 100

217 lượt đọc
3 tháng trước

Số 444 Bệnh Viện(444 Hào Y Viện)

Hắc Sắc Hỏa Chủng Linh Dị

Chương 134

238 lượt đọc
3 tháng trước

Địa Ngục Công Ngụ [Reconvert]

Hắc Sắc Hỏa Chủng Linh Dị

Chương 568

2,264 lượt đọc
3 tháng trước

Bạch Cốt Đại Thánh

Giảo Hỏa Linh Dị

Chương 821

9,673 lượt đọc
3 tháng trước

Dân Điều Cục Dị Văn Lục

Nhĩ Thủy Đông Thăng Linh Dị

Chương 154

268 lượt đọc
4 tháng trước

Truyện HOT