Linh Dị

297 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ta Có Một Quyển Quỷ Thần Đồ Lục ( Ngã Hữu Nhất Quyển Quỷ Thần Đồ Lục )

Ngưu Du Quả Linh Dị

Chương 1130

1,361 lượt đọc
13 giờ trước

Thần Bí Khôi Phục: Ta Có Thể Vô Hạn Load (Thần Bí Phục Tô: Ngã Năng Vô Hạn Độc Đương)

Chuyển Sinh Bút Linh Dị

Chương 10

1 lượt đọc
14 giờ trước

Ngã Đích Trị Dũ Hệ Du Hí

Ngã Hội Tu Không Điều Linh Dị

Chương 833

3,520 lượt đọc
16 giờ trước

Quang Quái Lục Li Trinh Thám Xã

Ngô Tức Chính Đạo Linh Dị

Chương 798

5,701 lượt đọc
17 giờ trước

Thần Bí Khôi Phục: Cướp Đoạt Quỷ Họa (Thần Bí Phục Tô: Đoạt Thủ Quỷ Họa)

Quân Tử Độc Liên Kỳ Độc Linh Dị

Chương 341

56 lượt đọc
17 giờ trước

Nhà Bảo Tàng Trấn Yêu (Trấn Yêu Bác Vật Quán)

Diêm ZK Linh Dị

Chương 1156

1,701 lượt đọc
1 ngày trước

Cái Này Kịch Bản Sát Tuyệt Đối Có Vấn Đề (Giá Cá Kịch Bản Sát Tuyệt Đối Hữu Vấn Đề)

Quý Xuân Thập Nguyệt Linh Dị

Chương 614

720 lượt đọc
1 ngày trước

Ngạc Mộng Kinh Tập

Ôn Nhu Khuyến Thụy Sư Linh Dị

Chương 1271

1,346 lượt đọc
5 ngày trước

Quỷ Triền Nhân

Bối Hậu Hữu Thần Trợ Linh Dị

Chương 850

7,867 lượt đọc
1 tuần trước

Giá Bất Thị Quái Đàm

Dạ Hành Cẩu Linh Dị

Chương 191

132 lượt đọc
1 tuần trước

Kiếp Thiên Vận

Phù Mộng Lưu Niên Linh Dị

Chương 1200

4,687 lượt đọc
1 tuần trước

Hoang Đản Thôi Diễn Du Hí

Vĩnh Tội Thi Nhân Linh Dị

Chương 717

3,497 lượt đọc
1 tuần trước

Ngự Quỷ Giả Truyền Kỳ

Sa Chi Ngu Giả Linh Dị

Chương 1258

5,262 lượt đọc
1 tuần trước

Ngạc Mộng Hệ Thống Dĩ Kích Hoạt

Đồ Sơn Bất Đương Gia Linh Dị

Chương 33

74 lượt đọc
1 tháng trước

Lâm Tử Tiền Tưởng Sát Cá Thần

Mê Đồ Tín Giả Linh Dị

Chương 647

1,633 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Gia Lão Bản Phi Nhân Tai

Ứng Hữu Phúc Khí Linh Dị

Chương 100

213 lượt đọc
2 tháng trước

Số 444 Bệnh Viện(444 Hào Y Viện)

Hắc Sắc Hỏa Chủng Linh Dị

Chương 134

232 lượt đọc
3 tháng trước

Địa Ngục Công Ngụ [Reconvert]

Hắc Sắc Hỏa Chủng Linh Dị

Chương 568

2,263 lượt đọc
3 tháng trước

Bạch Cốt Đại Thánh

Giảo Hỏa Linh Dị

Chương 821

9,653 lượt đọc
3 tháng trước

Dân Điều Cục Dị Văn Lục

Nhĩ Thủy Đông Thăng Linh Dị

Chương 154

265 lượt đọc
4 tháng trước

Truyện HOT