Lịch Sử

915 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Thế Tử Thực Hung

Quan Quan Công Tử Lịch Sử

Chương 890

404 lượt đọc
1 năm trước

Sách Hành Tam Quốc

Trang Bất Chu Lịch Sử

Chương 2571

4,887 lượt đọc
1 năm trước

Đại Đường Tướng Công Tốt

Cổ Mộc Ngư Trứ Lịch Sử

Chương 2738

1,914 lượt đọc
1 năm trước

Đại Đường Tối Cường Siêu Thần Quân Đoàn

Bồ Sơn Lịch Sử

Chương 1594

1,076 lượt đọc
1 năm trước

Theo Hôm Nay Bắt Đầu Làm Thành Chủ

Ngao Dạ Đại Bạch Lịch Sử

Chương 2393

1,461 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Chi Đỉnh Phong Triệu Hoán

Lưu Hương Thiên Cổ Lịch Sử

Chương 2280

658 lượt đọc
1 năm trước

Đại Đường Tiêu Dao Kỹ Thuật Nam

Bì Hiệp Khách Lịch Sử

Chương 1379

7,487 lượt đọc
1 năm trước

Cẩm Y Xuân Thu

Sa Mạc Lịch Sử

Chương 1496

3,489 lượt đọc
1 năm trước

Tuyệt Sắc Hung Khí

Diễm Mặc Lịch Sử

Chương 1382

6,116 lượt đọc
1 năm trước

Nam Tống Đệ Nhất Ngọa Để

Long Uyên Lịch Sử

Chương 3596

1,604 lượt đọc
1 năm trước

Đại Đường Chi Đặc Chủng Quốc Sư

Đại Bao Tử Lịch Sử

Chương 1201

289 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Lục Ma

Duyên Lâm Lịch Sử

Chương 1156

736 lượt đọc
1 năm trước

Trọng Sinh Tiêu Dao Quân Vương

Trần Gia Phong Thiếu Lịch Sử

Chương 983

311 lượt đọc
1 năm trước

Thứ Ba Đế Quốc

Hoa Đông Chi Hùng Lịch Sử

Chương 1789

554 lượt đọc
1 năm trước

Bắt Đầu Bị Trường Lạc Công Chúa Bắt Cóc

Tây Chu Tán Nhân Lịch Sử

Chương 376

212 lượt đọc
1 năm trước

Đế Quốc La Mã Thần Thánh

Tân Hải Nguyệt 1 Lịch Sử

Chương 1164

683 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Đại Tần Phục Khởi

Độc Ái Hồng Tháp Sơn Lịch Sử

Chương 1703

767 lượt đọc
1 năm trước

Đoạt Đích

Nam Hoa Lịch Sử

Chương 1027

1,850 lượt đọc
1 năm trước

Nhận Thầu Đại Minh

Nam Hi Bắc Khánh Lịch Sử

Chương 1127

575 lượt đọc
1 năm trước

Cực Phẩm Đế Vương

Binh Hồn Lịch Sử

Chương 1426

560 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT