Lịch Sử

930 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Trùng Sinh Chi Vũ Đại Lang Ngoạn Chuyển Tống Triều

Lục Sự Tham Quân Lịch Sử

Chương 220

2,350 lượt đọc
1 năm trước

Trẫm

Vương Tử Quân Lịch Sử

Chương 262

1,044 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Cơ Mật (Hạ): Tiềm Long Tại Uyên

Mã Bá Dung Lịch Sử

Chương 37

660 lượt đọc
1 năm trước

Tần Mạt Bá Vương

Kim Mộc Hâm Lâm Lịch Sử

Chương 5

258 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Cơ Mật (Thượng): Long Nan Nhật

Mã Bá Dung Lịch Sử

Chương 37

809 lượt đọc
1 năm trước

Thần Thoại Bản Tam Quốc

Phần Thổ Hoang Thảo Lịch Sử

Chương 2308

1,429 lượt đọc
1 năm trước

Đại Tần, Tạo Phản Bị Tổ Long Nghe Trộm Tiếng Lòng

Vong Điệu Tựu Hảo Liễu Lịch Sử

Chương 20

249 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Tam Quốc Cơ Mật

Mã Bá Dung Lịch Sử

Chương 9

539 lượt đọc
1 năm trước

Trường An Thập Nhị Thời Thần

Mã Bá Dung Lịch Sử

Chương 56

1,340 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Xuyên Việt Du Long Hí Phượng: Thiên Tài Tiểu Vương Phi - Sưu tầm

Vệ Sơ Lãng Lịch Sử

Chương 2413

4,880 lượt đọc
1 năm trước

Tôn Tẫn

Vương Hà Lịch Sử

Chương 2

423 lượt đọc
1 năm trước

Tòng Thảo Căn Đáo Hoàng Đế: Lưu Bị Đích Phấn Đấu

Tân Hân Lịch Sử

Chương 30

396 lượt đọc
1 năm trước

Đại Đường Mở Đầu Một Toà Ngọc Môn Quan

Nạp Lan Lăng Vân Lịch Sử

Chương 617

1,311 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Triệu Vân Chi Bắt Đầu Cưới Điêu Thuyền

Lão Thiên Thưởng Phạn Cật Lịch Sử

Chương 325

1,317 lượt đọc
1 năm trước

Ngã Thị Nhất Cá Nguyên Thủy Nhân

Mặc Thủ Bạch Lịch Sử

Chương 1327

3,467 lượt đọc
1 năm trước

Tần Mạt Triệu Vi Vương

Hỏa Tinh A Tam Lịch Sử

Chương 16

588 lượt đọc
1 năm trước

Phong Khởi Lũng Tây

Mã Bá Dung Lịch Sử

Chương 32

1,448 lượt đọc
1 năm trước

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Nam Hi Bắc Khánh Lịch Sử

Chương 124

518 lượt đọc
1 năm trước

Nam Tống Đệ Nhất Nằm Vùng

Long Uyên Lịch Sử

Chương 3595

4,892 lượt đọc
1 năm trước

Hồi Đáo Chiến Quốc Chi Ngã Thị Lao Ái

Tam Sinh Vạn Vật Lịch Sử

Chương 330

382 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT