Lịch Sử

930 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Trung Thế Kỷ Vương Giả Chi Lộ

Xuân Dạ Hòa Lịch Sử

Chương 295

814 lượt đọc
1 năm trước

Đại Đường Chi Trấn Thế Võ Thần

Bạch Hồng Vân Lịch Sử

Chương 1254

4,476 lượt đọc
1 năm trước

Thứ Tộc Vô Danh

Vương Bất Quá Phách Lịch Sử

Chương 293

300 lượt đọc
1 năm trước

Đại Đường Bắt Đầu Từ Đánh Dấu Huyền Vũ Môn

Lưu Liên Quái Thú Lịch Sử

Chương 313

680 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Nhận Thầu Đại Minh (Thừa Bao Đại Minh)

Nam Hi Bắc Khánh Lịch Sử

Chương 3

304 lượt đọc
1 năm trước

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Nam Hi Bắc Khánh Lịch Sử

Chương 240

267 lượt đọc
1 năm trước

Đệ Tam Đế Quốc: Vương Giả Quy Lai

Diên Vĩ Điểu Lịch Sử

Chương 55

391 lượt đọc
1 năm trước

Trẫm Chính Là Mất Nước Chi Quân (Trẫm Tựu Thị Vong Quốc Chi Quân)

Ngô Thùy Dữ Quy Lịch Sử

Chương 110

848 lượt đọc
1 năm trước

Người Ở Rể (Chuế Tế)

Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Lịch Sử

Chương 1116

3,607 lượt đọc
1 năm trước

Đế Quốc Bại Gia Tử

Thiên Hương Đồng Lịch Sử

Chương 1859

8,267 lượt đọc
1 năm trước

Triệu Thị Hổ Tử

Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử Lịch Sử

Chương 800

19,301 lượt đọc
1 năm trước

Thương Thiên Thánh Đạo

Hồng Mông Thụ Lịch Sử

Chương 157

324 lượt đọc
1 năm trước

Thượng Phẩm Hàn Sĩ

Tặc Đạo Tam Si Lịch Sử

Chương 11

295 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Võ Tướng Bảng Công Bố, Đem Thân Phận Ta Lộ Ra

Hoành độ Hư Không Lịch Sử

Chương 178

674 lượt đọc
1 năm trước

Mang Theo Hệ Thống Tới Đại Đường (Đái Trứ Hệ Thống Lai Đại Đường)

Nông Gia Nhất Oa Xuất Lịch Sử

Chương 331

337 lượt đọc
1 năm trước

Đại Đường: Hiền Đệ Không Nghĩ Tới Đi, Ta Là Hoàng Đế!

Mặc Kiêu Thảo Môi Lịch Sử

Chương 365

677 lượt đọc
1 năm trước

Đại Đường: Bắt Đầu Thu Hoạch Được Bá Vương Lực Lượng

Xích Viêm Quỷ Lịch Sử

Chương 414

807 lượt đọc
1 năm trước

Trẫm

Vương Tử Quân Lịch Sử

Chương 279

765 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc: Mỗi Ngày Đều Đánh Dấu Gói Quà Lớn!

Lưu Vân Thiên Gia Lịch Sử

Chương 869

4,813 lượt đọc
1 năm trước

Đại Đường Điên Thái Tử, Bắt Đầu Kiếm Thánh Truyền Thừa

Dạ đông Lương Lịch Sử

Chương 204

1,217 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT