Lịch Sử

915 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Tam Quốc Cơ Mật (Hạ): Tiềm Long Tại Uyên

Mã Bá Dung Lịch Sử

Chương 37

399 lượt đọc
1 năm trước

Tần Mạt Bá Vương

Kim Mộc Hâm Lâm Lịch Sử

Chương 5

170 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Cơ Mật (Thượng): Long Nan Nhật

Mã Bá Dung Lịch Sử

Chương 37

517 lượt đọc
1 năm trước

Thần Thoại Bản Tam Quốc

Phần Thổ Hoang Thảo Lịch Sử

Chương 2308

1,322 lượt đọc
1 năm trước

Đại Tần, Tạo Phản Bị Tổ Long Nghe Trộm Tiếng Lòng

Vong Điệu Tựu Hảo Liễu Lịch Sử

Chương 20

176 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Tam Quốc Cơ Mật

Mã Bá Dung Lịch Sử

Chương 9

413 lượt đọc
1 năm trước

Trường An Thập Nhị Thời Thần

Mã Bá Dung Lịch Sử

Chương 56

939 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Xuyên Việt Du Long Hí Phượng: Thiên Tài Tiểu Vương Phi - Sưu tầm

Vệ Sơ Lãng Lịch Sử

Chương 2413

4,619 lượt đọc
1 năm trước

Tôn Tẫn

Vương Hà Lịch Sử

Chương 2

281 lượt đọc
1 năm trước

Tòng Thảo Căn Đáo Hoàng Đế: Lưu Bị Đích Phấn Đấu

Tân Hân Lịch Sử

Chương 30

276 lượt đọc
1 năm trước

Đại Đường Mở Đầu Một Toà Ngọc Môn Quan

Nạp Lan Lăng Vân Lịch Sử

Chương 617

1,252 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Triệu Vân Chi Bắt Đầu Cưới Điêu Thuyền

Lão Thiên Thưởng Phạn Cật Lịch Sử

Chương 325

799 lượt đọc
1 năm trước

Ngã Thị Nhất Cá Nguyên Thủy Nhân

Mặc Thủ Bạch Lịch Sử

Chương 1327

3,352 lượt đọc
1 năm trước

Tần Mạt Triệu Vi Vương

Hỏa Tinh A Tam Lịch Sử

Chương 16

430 lượt đọc
1 năm trước

Phong Khởi Lũng Tây

Mã Bá Dung Lịch Sử

Chương 32

1,168 lượt đọc
1 năm trước

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Nam Hi Bắc Khánh Lịch Sử

Chương 124

449 lượt đọc
1 năm trước

Nam Tống Đệ Nhất Nằm Vùng

Long Uyên Lịch Sử

Chương 3595

4,622 lượt đọc
1 năm trước

Hồi Đáo Chiến Quốc Chi Ngã Thị Lao Ái

Tam Sinh Vạn Vật Lịch Sử

Chương 330

288 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Tòng Đơn Kỵ Nhập Kinh Châu Khai Thủy

Tao Mi Đạp Mục Lịch Sử

Chương 444

1,846 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Chi Siêu Cấp Triệu Hoán Hệ Thống

Khương Phật Lịch Sử

Chương 1257

1,835 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT