Lịch Sử

915 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Thứ Tộc Vô Danh

Vương Bất Quá Phách Lịch Sử

Chương 293

245 lượt đọc
10 tháng trước

Đại Đường Bắt Đầu Từ Đánh Dấu Huyền Vũ Môn

Lưu Liên Quái Thú Lịch Sử

Chương 313

578 lượt đọc
10 tháng trước

[Dịch] Nhận Thầu Đại Minh (Thừa Bao Đại Minh)

Nam Hi Bắc Khánh Lịch Sử

Chương 3

220 lượt đọc
11 tháng trước

Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều

Nam Hi Bắc Khánh Lịch Sử

Chương 240

202 lượt đọc
11 tháng trước

Đệ Tam Đế Quốc: Vương Giả Quy Lai

Diên Vĩ Điểu Lịch Sử

Chương 55

118 lượt đọc
11 tháng trước

Trẫm Chính Là Mất Nước Chi Quân (Trẫm Tựu Thị Vong Quốc Chi Quân)

Ngô Thùy Dữ Quy Lịch Sử

Chương 110

240 lượt đọc
11 tháng trước

Người Ở Rể (Chuế Tế)

Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Lịch Sử

Chương 1116

2,749 lượt đọc
11 tháng trước

Đế Quốc Bại Gia Tử

Thiên Hương Đồng Lịch Sử

Chương 1859

7,889 lượt đọc
11 tháng trước

Triệu Thị Hổ Tử

Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử Lịch Sử

Chương 800

18,801 lượt đọc
11 tháng trước

Thương Thiên Thánh Đạo

Hồng Mông Thụ Lịch Sử

Chương 157

265 lượt đọc
11 tháng trước

Thượng Phẩm Hàn Sĩ

Tặc Đạo Tam Si Lịch Sử

Chương 11

182 lượt đọc
11 tháng trước

Tam Quốc Võ Tướng Bảng Công Bố, Đem Thân Phận Ta Lộ Ra

Hoành độ Hư Không Lịch Sử

Chương 178

585 lượt đọc
11 tháng trước

Mang Theo Hệ Thống Tới Đại Đường (Đái Trứ Hệ Thống Lai Đại Đường)

Nông Gia Nhất Oa Xuất Lịch Sử

Chương 331

273 lượt đọc
1 năm trước

Đại Đường: Hiền Đệ Không Nghĩ Tới Đi, Ta Là Hoàng Đế!

Mặc Kiêu Thảo Môi Lịch Sử

Chương 365

612 lượt đọc
1 năm trước

Đại Đường: Bắt Đầu Thu Hoạch Được Bá Vương Lực Lượng

Xích Viêm Quỷ Lịch Sử

Chương 414

734 lượt đọc
1 năm trước

Trẫm

Vương Tử Quân Lịch Sử

Chương 279

687 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc: Mỗi Ngày Đều Đánh Dấu Gói Quà Lớn!

Lưu Vân Thiên Gia Lịch Sử

Chương 869

4,405 lượt đọc
1 năm trước

Đại Đường Điên Thái Tử, Bắt Đầu Kiếm Thánh Truyền Thừa

Dạ đông Lương Lịch Sử

Chương 204

1,078 lượt đọc
1 năm trước

Trùng Sinh Chi Vũ Đại Lang Ngoạn Chuyển Tống Triều

Lục Sự Tham Quân Lịch Sử

Chương 220

2,140 lượt đọc
1 năm trước

Trẫm

Vương Tử Quân Lịch Sử

Chương 262

858 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT