Lịch Sử

930 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Tam Quốc Vũ Thánh Quan Vân Trường

Tu Giáp Lịch Sử

Chương 317

3,235 lượt đọc
1 năm trước

Chiến Tùy

Mãnh Tử Lịch Sử

Chương 560

8,095 lượt đọc
1 năm trước

Ta Không Phải Là Dã Nhân

Kiết Dữ 2 Lịch Sử

Chương 441

1,886 lượt đọc
1 năm trước

Thiết Cốt Tranh Tranh Hán Hiến Đế

Tam Khối Tha Sơn Lịch Sử

Chương 152

481 lượt đọc
1 năm trước

Hoàn Hầu Tái Sinh

Tri Vũ Chi Lạc Lịch Sử

Chương 120

1,529 lượt đọc
1 năm trước

Ngã Bất Tố Hậu Chủ

Nhất Bình Hậu Hối Dược Lịch Sử

Chương 50

440 lượt đọc
1 năm trước

Xuân Thu Đại Lãnh Chúa

Vinh Dự Dữ Trung Thành Lịch Sử

Chương 863

2,095 lượt đọc
1 năm trước

Ngã Tại Đường Triêu Đương Kiếm Tiên

Thành Thị Đích Nhan Sắc Lịch Sử

Chương 13

234 lượt đọc
1 năm trước

Ngã Bất Thị Dã Nhân

Kiết Dữ 2 Lịch Sử

Chương 448

1,233 lượt đọc
1 năm trước

Xuân Thu Đại Lĩnh Chủ

Vinh Dự Dữ Trung Thành Lịch Sử

Chương 863

869 lượt đọc
1 năm trước

Đại Đường: Lão Bà Của Ta Là Vũ Mị Nương

Đường Phong Thiên Niên Lịch Sử

Chương 407

720 lượt đọc
1 năm trước

Đại Đường Bị Võ Tắc Thiên Nghe Lén Tiếng Lòng

Cẩu Tại Ấu Nhi Viên Lịch Sử

Chương 208

421 lượt đọc
1 năm trước

Chỉnh Lý Lịch Sử: Bắt Đầu Kiểm Kê Thập Đại Đế Hoàng

Cật Cật Cật Nhân Lịch Sử

Chương 203

229 lượt đọc
1 năm trước

Ác Bá

Tử Sai Hận Lịch Sử

Chương 391

706 lượt đọc
1 năm trước

Diễn Võ Lệnh

Ngư Nhi Tiểu Tiểu Lịch Sử

Chương 533

1,275 lượt đọc
1 năm trước

Kinh Kha

Cao Dương Lịch Sử

Chương 3

221 lượt đọc
1 năm trước

Ngã Đích Đệ Tam Đế Quốc

Long Linh Kỵ Sĩ Lịch Sử

Chương 1241

968 lượt đọc
1 năm trước

Thiết Thập Tự

Nguyệt Ảnh Ngô Đồng Lịch Sử

Chương 1431

579 lượt đọc
1 năm trước

Ta Đệ Tam Đế Quốc (Ngã Đích Đệ Tam Đế Quốc)

Long Linh Kỵ Sĩ Lịch Sử

Chương 1241

774 lượt đọc
1 năm trước

Trẫm Tựu Thị Vong Quốc Chi Quân

Ngô Thùy Dữ Quy Lịch Sử

Chương 304

280 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT