Lịch Sử

915 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ta Không Phải Là Dã Nhân

Kiết Dữ 2 Lịch Sử

Chương 441

1,664 lượt đọc
8 tháng trước

Thiết Cốt Tranh Tranh Hán Hiến Đế

Tam Khối Tha Sơn Lịch Sử

Chương 152

247 lượt đọc
8 tháng trước

Hoàn Hầu Tái Sinh

Tri Vũ Chi Lạc Lịch Sử

Chương 120

1,458 lượt đọc
8 tháng trước

Ngã Bất Tố Hậu Chủ

Nhất Bình Hậu Hối Dược Lịch Sử

Chương 50

357 lượt đọc
8 tháng trước

Xuân Thu Đại Lãnh Chúa

Vinh Dự Dữ Trung Thành Lịch Sử

Chương 863

1,986 lượt đọc
8 tháng trước

Ngã Tại Đường Triêu Đương Kiếm Tiên

Thành Thị Đích Nhan Sắc Lịch Sử

Chương 13

104 lượt đọc
8 tháng trước

Ngã Bất Thị Dã Nhân

Kiết Dữ 2 Lịch Sử

Chương 448

1,126 lượt đọc
8 tháng trước

Xuân Thu Đại Lĩnh Chủ

Vinh Dự Dữ Trung Thành Lịch Sử

Chương 863

764 lượt đọc
8 tháng trước

Đại Đường: Lão Bà Của Ta Là Vũ Mị Nương

Đường Phong Thiên Niên Lịch Sử

Chương 407

632 lượt đọc
9 tháng trước

Đại Đường Bị Võ Tắc Thiên Nghe Lén Tiếng Lòng

Cẩu Tại Ấu Nhi Viên Lịch Sử

Chương 208

281 lượt đọc
9 tháng trước

Chỉnh Lý Lịch Sử: Bắt Đầu Kiểm Kê Thập Đại Đế Hoàng

Cật Cật Cật Nhân Lịch Sử

Chương 203

168 lượt đọc
9 tháng trước

Ác Bá

Tử Sai Hận Lịch Sử

Chương 391

644 lượt đọc
9 tháng trước

Diễn Võ Lệnh

Ngư Nhi Tiểu Tiểu Lịch Sử

Chương 533

1,075 lượt đọc
9 tháng trước

Kinh Kha

Cao Dương Lịch Sử

Chương 3

137 lượt đọc
10 tháng trước

Ngã Đích Đệ Tam Đế Quốc

Long Linh Kỵ Sĩ Lịch Sử

Chương 1241

859 lượt đọc
10 tháng trước

Thiết Thập Tự

Nguyệt Ảnh Ngô Đồng Lịch Sử

Chương 1431

417 lượt đọc
10 tháng trước

Ta Đệ Tam Đế Quốc (Ngã Đích Đệ Tam Đế Quốc)

Long Linh Kỵ Sĩ Lịch Sử

Chương 1241

591 lượt đọc
10 tháng trước

Trẫm Tựu Thị Vong Quốc Chi Quân

Ngô Thùy Dữ Quy Lịch Sử

Chương 304

204 lượt đọc
10 tháng trước

Trung Thế Kỷ Vương Giả Chi Lộ

Xuân Dạ Hòa Lịch Sử

Chương 295

665 lượt đọc
10 tháng trước

Đại Đường Chi Trấn Thế Võ Thần

Bạch Hồng Vân Lịch Sử

Chương 1254

4,395 lượt đọc
10 tháng trước

Truyện HOT