Lịch Sử

930 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Cương Thiết Tô Liên (Sắt thép Liên Xô)

柯基丶 - Corgi Lịch Sử

Chương 2120

19,444 lượt đọc
1 năm trước

Bất Nhượng Giang Sơn

Trí Bạch Lịch Sử

Chương 1538

10,129 lượt đọc
1 năm trước

Nhất Phẩm Huyện Lệnh : Bắt Đầu Từ Vô Địch Bắt Đầu

Tiểu Vũ Tích Tích Lịch Sử

Chương 1001

2,326 lượt đọc
1 năm trước

Tam Quốc Chi Tào Gia Nghịch Tử

Nghịch Tử A Lịch Sử

Chương 392

212 lượt đọc
1 năm trước

Chung Tống

Quái Đản Biểu Ca Lịch Sử

Chương 432

1,276 lượt đọc
1 năm trước

Đại Đường: Trinh Quan Đệ Nhất Bại Gia Tử

Nguy Hiểm Tiểu Thế Giới Lịch Sử

Chương 368

1,298 lượt đọc
1 năm trước

Hạ Tể Chi Triệu Hoán Chư Thiên

Dị Tưởng Di Lịch Sử

Chương 204

148 lượt đọc
1 năm trước

Nghịch Thần

Trùng Trĩ Lịch Sử

Chương 65

491 lượt đọc
1 năm trước

Đại Đường: Bắt ĐầuTự Lập Làm Đế

Thệ Tại Lộ Thượng Lịch Sử

Chương 189

181 lượt đọc
1 năm trước

Ta Mở Tửu Quán Ở Đại Đường

Tiểu Bàn Hùng Miêu Lịch Sử

Chương 1024

2,550 lượt đọc
1 năm trước

Thế Tử Quật Khởi

Ngã Đích Trường Thương Y Tại Lịch Sử

Chương 210

329 lượt đọc
1 năm trước

Trinh Quan Hiền Vương

Đại Nhãn Tiểu Kim Ngư Lịch Sử

Chương 995

390 lượt đọc
1 năm trước

Đại Đường Hố Vương

Cát Nhật Lịch Sử

Chương 1106

635 lượt đọc
1 năm trước

Đại Đường Nghịch Tử

Nam Sơn Đường Lịch Sử

Chương 1624

3,757 lượt đọc
1 năm trước

Lữ Bố Đích Nhân Sinh Mô Nghĩ Khí

Hội Thuyết Thoại Đích Hồ Tử Lịch Sử

Chương 778

1,919 lượt đọc
1 năm trước

Đại Đường Tiểu Thư Sinh

Thủ Khuất Nhất Chỉ Lịch Sử

Chương 294

554 lượt đọc
1 năm trước

1625 Băng Phong Đế Quốc

Long Ngâm Sâm Sâm Lịch Sử

Chương 106

237 lượt đọc
1 năm trước

Bệ Hạ , Thần Chỉ Muốn Ăn Bám

Phạm Như Phong Lịch Sử

Chương 176

535 lượt đọc
1 năm trước

Đại Tần: Bắt Đầu Bị Tổ Long Nghe Lén Suy Nghĩ

Thiên Ngôn Quân Nhiên Lịch Sử

Chương 438

662 lượt đọc
1 năm trước

Chỉ Nam Lục

Tửu Đồ Lịch Sử

Chương 45

736 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT