Lịch Sử

931 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Tam Quốc Chi Tiểu Quân Sư

Tây Thổ Ngõa Đại Thần Lịch Sử

Chương 15

389 lượt đọc
2 năm trước

Trinh Quán Đại Tài Tử

Chích Như Sơ Tiện Lịch Sử

Chương 34

621 lượt đọc
2 năm trước

Tam Quốc Chi Ngã Năng Vạn Vật Hợp Thành

Nhị Nguyệt Hồng Cầu Dược Lịch Sử

Chương 51

631 lượt đọc
2 năm trước

Vô Lại Đế Sư

Thiên Vũ Dã Vọng Lịch Sử

Chương 51

582 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Dạ Thiên Tử

Nguyệt Quan Lịch Sử

Chương 103

1,792 lượt đọc
2 năm trước

Phù Thục

Phượng Khê Hoàng Dược Lịch Sử

Chương 5

287 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Binh Lâm Thiên Hạ

Cao Nguyệt Lịch Sử

Chương 52

1,701 lượt đọc
2 năm trước

Đại Minh Yêu Nghiệt

Băng Lâm Thần Hạ Lịch Sử

Chương 51

1,178 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Bộ Bộ Kinh Tâm

Đồng Hoa Lịch Sử

Chương 114

1,610 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Kỳ Sử Dương Hậu

Hoa Ban Lịch Sử

Chương 42

332 lượt đọc
2 năm trước

Quyền Đường

Cách Ngư Lịch Sử

Chương 124

1,220 lượt đọc
2 năm trước

Truyện HOT