Lịch Sử

931 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Việt Nam] Tiêu Sơn Tráng Sĩ

Khái Hưng Lịch Sử

Chương 49

772 lượt đọc
2 năm trước

Tam Quốc

Yoshikawa Eiji Lịch Sử

Chương 10

303 lượt đọc
2 năm trước

Tam Quốc Nhân Vật Triệu Hoán Hệ Thống

Lão Mạnh Gia Lịch Sử

Chương 10

273 lượt đọc
2 năm trước

Tần Nông

Ngọc Mễ Lạp Bì Bì Lịch Sử

Chương 36

667 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Nguyễn Thái Học

Nhượng Tống Lịch Sử

Chương 46

753 lượt đọc
2 năm trước

Hán Mạt Vũ Thánh

Bán Thành Lưu Yên Lịch Sử

Chương 15

379 lượt đọc
2 năm trước

Tô Đông Pha Truyện

Lâm Ngữ Đường Lịch Sử

Chương 4

241 lượt đọc
2 năm trước

Đại Đường Đệ Nhất Trang

Thần Phong Thiên Đường Lịch Sử

Chương 10

396 lượt đọc
2 năm trước

Cực Phẩm Đạo Sĩ Sấm Tam Quốc

Thiên Thành Tử Lịch Sử

Chương 66

891 lượt đọc
2 năm trước

Tiểu Quốc Bá Nghiệp

Cửu Vi Phi Hoa Lịch Sử

Chương 11

320 lượt đọc
2 năm trước

Tam Quốc Chi Loạn Thần Tặc Tử

Tú Tài Hội Vũ Thuật Lịch Sử

Chương 4

275 lượt đọc
2 năm trước

Tam Quốc Tiểu Bá Vương

Trang Bất Chu Lịch Sử

Chương 100

1,515 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Hình Danh Tiểu Sư Gia

Mộc Dật Lịch Sử

Chương 34

1,029 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Nước Lạc Việt Ở Thế Giới Mới

nguyenhongthai3a1991 Lịch Sử

Chương 55

703 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Trùng Sinh Chi Ung Chính Vương Triều (Trở về đời Thanh)

Tứ Bối Lặc Lịch Sử

Chương 50

855 lượt đọc
2 năm trước

Siêu Phẩm Tiểu Tư

Đại Biến Kiểm Lịch Sử

Chương 40

845 lượt đọc
2 năm trước

Tsugawa no Yabou

Cát Lương Thượng Tổng Giới Lịch Sử

Chương 58

994 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Mũi Tên Đen

Robert Louis Stevenson Lịch Sử

Chương 34

872 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Bánh Xe Khứ Quốc

Phan Trần Chúc Lịch Sử

Chương 21

581 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Thiên Tướng Tận Trung

MT Lịch Sử

Chương 45

858 lượt đọc
2 năm trước

Truyện HOT