Lịch Sử

915 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Đại Đường Xuân

Anh Niên Tảo Phì Lịch Sử

Chương 172

252 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Đảo Hoang

Tô Hoài Lịch Sử

Chương 16

237 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Trên Sông Truyền Hịch

Hà Ân Lịch Sử

Chương 10

229 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Kim Đồng

Tô Hoài Lịch Sử

Chương 6

196 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Bên Bờ Thiên Mạc

Hà Ân Lịch Sử

Chương 5

195 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Kho Vàng Sầm Sơn

TchyA Lịch Sử

Chương 17

566 lượt đọc
2 năm trước

Thất Quốc Xuân Thu Bình Thoại

Khuyết Danh Lịch Sử

Chương 10

456 lượt đọc
2 năm trước

Chu Triều Bí Sử

Dư Thiệu Ngư Lịch Sử

Chương 10

179 lượt đọc
2 năm trước

Tần Thời Minh Nguyệt

Ôn Thế Nhân Lịch Sử

Chương 37

153 lượt đọc
2 năm trước

Hỗn Tại Đường Triều Đại Lý Tự

Công Tử Lệnh Y Lịch Sử

Chương 108

1,020 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Nhạc Phi Diễn Nghĩa

Tiền Thải Lịch Sử

Chương 78

831 lượt đọc
2 năm trước

Đức Ý Chí Cố Dung Binh Chi Vương

Thái Thượng Lão Ngưu Lịch Sử

Chương 141

877 lượt đọc
2 năm trước

Loạn Thế Hoành Đồ

Tửu Đồ Lịch Sử

Chương 44

346 lượt đọc
2 năm trước

Dương Gia Phủ Thế Đại Trung Dũng Thông Tục Diễn Nghĩa

Khuyết Danh Lịch Sử

Chương 2

361 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Truyện ngắn Phạm Thái Quỳnh

Phạm Thái Quỳnh Lịch Sử

Chương 7

207 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Cái Hột Mận

Lan Khai Lịch Sử

Chương 15

452 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Giọt Máu Chung Tình

Tân Dân Tử Lịch Sử

Chương 31

190 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Đại Minh Quan Đồ

Cao Nguyệt Lịch Sử

Chương 14

780 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Người Thăng Long

Hà Ân Lịch Sử

Chương 20

235 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Trăng Nước Chương Dương

Hà Ân Lịch Sử

Chương 14

198 lượt đọc
2 năm trước

Truyện HOT