Lịch Sử

930 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ngã Thị A Đẩu, Ngã Bất Dụng Nhân Phù

Tư Vũ Khách Lịch Sử

Chương 305

32 lượt đọc
2 tháng trước

Cái Thế Song Hài

Tam Thiên Lưỡng Giác Lịch Sử

Chương 349

424 lượt đọc
2 tháng trước

Liệt Thổ Phong Cương Tòng Bá Tước Khai Thủy

Hạc Du Bách Hồ Lịch Sử

Chương 275

26 lượt đọc
2 tháng trước

Tam Quốc Chi Siêu Cấp Cơ Nhân Phục Chế

Giang Lang Tài Tận Lịch Sử

Chương 21

421 lượt đọc
2 tháng trước

Đại Đường Bắt Đầu Từ Làm Lý Thế Dân Khiếp Sợ

Tọa Vọng Nam Sơn Lịch Sử

Chương 673

4,621 lượt đọc
2 tháng trước

Truất Long

Lưu Đạn Phạ Thủy Lịch Sử

Chương 237

505 lượt đọc
2 tháng trước

1840 Indian Trọng Sinh

Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua Lịch Sử

Chương 201

382 lượt đọc
2 tháng trước

Nam Bắc Triều Chi Chinh Phạt Thiên Hạ

Phong Tử 161414 Lịch Sử

Chương 65

587 lượt đọc
2 tháng trước

Hậu Hồng Lâu Mộng

Tiêu Dao Tử Lịch Sử

Chương 30

669 lượt đọc
2 tháng trước

Đường Mạt Hồ Thần

Nhất Ngữ Phá Xuân Phong Lịch Sử

Chương 426

1,245 lượt đọc
2 tháng trước

Hồng Lâu Chi Mỹ Nữ Đả Thưởng Hệ Thống

Vân Khởi Phong Lịch Sử

Chương 156

662 lượt đọc
2 tháng trước

Đại Quốc Tướng Tướng

Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử Lịch Sử

Chương 382

573 lượt đọc
2 tháng trước

Gia Phụ Hán Cao Tổ

Lịch Sử Hệ Chi Lang Lịch Sử

Chương 208

324 lượt đọc
2 tháng trước

Aztec Vĩnh Sinh Giả (A Tư Đặc Khắc Đích Vĩnh Sinh Giả)

Huy Kiếm Trảm Vân Mộng Lịch Sử

Chương 133

576 lượt đọc
6 tháng trước

[Dịch] Siêu Cấp Gia Đinh

Tử Vi Lịch Sử

Chương 991

4,136 lượt đọc
6 tháng trước

Cẩm Y

Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch Lịch Sử

Chương 821

4,707 lượt đọc
11 tháng trước

Bắt Đầu Tại Đại Đường Cưới Trường Lạc (Khai Cục Tại Đại Đường Nghênh Thú Trường Nhạc)

Bát Viên Lịch Sử

Chương 485

1,137 lượt đọc
11 tháng trước

Tam Quốc Từ Cứu Tào Tháo Con Trai Trưởng Bắt Đầu

Vân Khai Nguyệt Viên Lịch Sử

Chương 405

446 lượt đọc
11 tháng trước

Đại Tần: Chính Xác , Cha Ngươi Chính Là Tần Thủy Hoàng

đầu đính Nhất Chích Miêu Miêu Lịch Sử

Chương 841

4,635 lượt đọc
11 tháng trước

Tam Quốc: Ta Thật Sự Là Thư Đồng

Hồng Cao Lang Lịch Sử

Chương 490

256 lượt đọc
11 tháng trước

Truyện HOT