Lịch Sử

915 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Đại Ly Thủ Dạ Nhân

Nhẫn Giả Kiêu Lịch Sử

Chương 137

85 lượt đọc
3 tháng trước

Cẩm Y Trạng Nguyên

Thiên Tử Lịch Sử

Chương 124

210 lượt đọc
3 tháng trước

Lãnh Chúa Cái Gì Không Quan Trọng

Hoài Thế Lịch Sử

Chương 1061

535 lượt đọc
4 tháng trước

Đại Quốc Tướng Tướng

Tiện Tông Thủ Tịch Đệ Tử Lịch Sử

Chương 382

437 lượt đọc
4 tháng trước

Ngã Thị A Đẩu, Ngã Bất Dụng Nhân Phù

Tư Vũ Khách Lịch Sử

Chương 305

435 lượt đọc
4 tháng trước

Hồng Lâu Chi Mỹ Nữ Đả Thưởng Hệ Thống

Vân Khởi Phong Lịch Sử

Chương 156

592 lượt đọc
4 tháng trước

Hồng Lâu Đại Quý Tộc

Đào Lý Bất Am Xuân Phong Lịch Sử

Chương 11

68 lượt đọc
4 tháng trước

Đường Mạt Hồ Thần

Nhất Ngữ Phá Xuân Phong Lịch Sử

Chương 426

1,114 lượt đọc
4 tháng trước

Tam Quốc: Bắt Đầu Bị Lưu Đại Nhĩ Bức Xuất Sơn

Quyền Khuynh Siêu Dã Lịch Sử

Chương 1393

2,234 lượt đọc
4 tháng trước

Tam Quốc: Phá Của Từ Hốt Du Tào Tháo Bắt Đầu

Công Tử Tiểu Dịch Lịch Sử

Chương 1060

531 lượt đọc
4 tháng trước

Hậu Hồng Lâu Mộng

Tiêu Dao Tử Lịch Sử

Chương 30

509 lượt đọc
4 tháng trước

Nam Bắc Triều Chi Chinh Phạt Thiên Hạ

Phong Tử 161414 Lịch Sử

Chương 65

194 lượt đọc
4 tháng trước

Cái Thế Song Hài

Tam Thiên Lưỡng Giác Lịch Sử

Chương 305

346 lượt đọc
5 tháng trước

Cẩm Y

Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch Lịch Sử

Chương 821

4,539 lượt đọc
5 tháng trước

Bắt Đầu Tại Đại Đường Cưới Trường Lạc (Khai Cục Tại Đại Đường Nghênh Thú Trường Nhạc)

Bát Viên Lịch Sử

Chương 485

1,022 lượt đọc
6 tháng trước

Tam Quốc Từ Cứu Tào Tháo Con Trai Trưởng Bắt Đầu

Vân Khai Nguyệt Viên Lịch Sử

Chương 405

331 lượt đọc
6 tháng trước

Đại Tần: Chính Xác , Cha Ngươi Chính Là Tần Thủy Hoàng

đầu đính Nhất Chích Miêu Miêu Lịch Sử

Chương 841

3,626 lượt đọc
6 tháng trước

Tam Quốc: Ta Thật Sự Là Thư Đồng

Hồng Cao Lang Lịch Sử

Chương 490

188 lượt đọc
6 tháng trước

Cương Thiết Tô Liên (Sắt thép Liên Xô)

柯基丶 - Corgi Lịch Sử

Chương 2120

18,708 lượt đọc
6 tháng trước

Bất Nhượng Giang Sơn

Trí Bạch Lịch Sử

Chương 1538

9,525 lượt đọc
6 tháng trước

Truyện HOT