Lịch Sử

930 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Tam Quốc: Tạo Phản Bị Tào Tháo Nghe Lén Tiếng Lòng

Mạt Cá Linh Đầu Lịch Sử

Chương 965

5,801 lượt đọc
2 tháng trước

Người Tại Đại Đường Bị Buộc Thôi Học

Trương Vi Lịch Sử

Chương 1237

5,798 lượt đọc
2 tháng trước

Tỷ Phu Của Ta Là Thái Tử (Ngã Đích Tả Phu Thị Thái Tử)

Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch Lịch Sử

Chương 108

38 lượt đọc
2 tháng trước

Hoạt Mai Đại Thanh Triều (Chôn Sống Đại Thanh Triều)

Đại La La Lịch Sử

Chương 970

33 lượt đọc
2 tháng trước

Trí Tuệ Đại Tống (Đại Tống Đích Trí Tuệ)

Kiết Dữ 2 Lịch Sử

Chương 357

39 lượt đọc
2 tháng trước

Phi Bình Thường Tam Quốc (Phi Chính Thường Tam Quốc)

Hội Thuyết Thoại Đích Hồ Tử Lịch Sử

Chương 102

355 lượt đọc
2 tháng trước

Tống Húc

Quan Sanh Lịch Sử

Chương 330

35 lượt đọc
2 tháng trước

Công Tử Hung Mãnh

Đổ Thượng Tây Lâu Lịch Sử

Chương 1392

14,041 lượt đọc
2 tháng trước

Nhất Phẩm Tể Phụ

Đổ Thượng Tây Lâu Lịch Sử

Chương 880

4,578 lượt đọc
2 tháng trước

Truất Long

Lưu Đạn Phạ Thủy Lịch Sử

Chương 323

361 lượt đọc
2 tháng trước

Bắt Đầu Liền Giết Tào Tháo

Mặc Thủ Bạch Lịch Sử

Chương 771

2,445 lượt đọc
2 tháng trước

Đại Huyền Đệ Nhất Duệ Thám

Khoáng Hải Vong Hồ Lịch Sử

Chương 353

413 lượt đọc
2 tháng trước

Thục Thần

Trà Tiệm Nùng Lịch Sử

Chương 20

15 lượt đọc
2 tháng trước

Trẫm Lại Không Muốn Làm Hoàng Đế

Tranh Cân Luận Lưỡng Hoa Hoa Mạo Lịch Sử

Chương 692

1,052 lượt đọc
2 tháng trước

Hồng Lâu Đại Danh Sĩ

Vương Tử Đích Phiền Não Lịch Sử

Chương 192

222 lượt đọc
2 tháng trước

Tiếu Trừu Tam Quốc

Văn Bình Lịch Sử

Chương 85

210 lượt đọc
2 tháng trước

Hồng Lâu Đại Quý Tộc

Đào Lý Bất Am Xuân Phong Lịch Sử

Chương 11

21 lượt đọc
2 tháng trước

Đại Đường Rể Khờ

Đại Nhãn Tiểu Kim Ngư Lịch Sử

Chương 882

2,865 lượt đọc
2 tháng trước

Lãnh Chúa Cái Gì Không Quan Trọng

Hoài Thế Lịch Sử

Chương 1061

726 lượt đọc
2 tháng trước

Tùy Mạt Chi Quần Anh Trục Lộc

Minh Khải Tiểu Lang Lịch Sử

Chương 16

214 lượt đọc
2 tháng trước

Truyện HOT