Lịch Sử

915 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Nhất Phẩm Tể Phụ

Đổ Thượng Tây Lâu Lịch Sử

Chương 880

4,252 lượt đọc
1 tuần trước

Chuế Tế (Ở Rể) (Reconvert)

Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Lịch Sử

Chương 1139

1,517 lượt đọc
1 tuần trước

Truất Long

Lưu Đạn Phạ Thủy Lịch Sử

Chương 237

406 lượt đọc
1 tuần trước

Hàn Môn Tiểu Điềm Thê

Thái Bỉ Bỉ Lịch Sử

Chương 592

2,072 lượt đọc
1 tuần trước

Chuế Tế

Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Lịch Sử

Chương 1168

94,623 lượt đọc
1 tuần trước

1840 Indian Trọng Sinh

Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua Lịch Sử

Chương 201

300 lượt đọc
1 tuần trước

Đại Huyền Đệ Nhất Duệ Thám

Khoáng Hải Vong Hồ Lịch Sử

Chương 353

295 lượt đọc
1 tuần trước

Thế Tử Ngận Hung

Quan Quan Công Tử Lịch Sử

Chương 707

3,416 lượt đọc
1 tuần trước

[Dịch] Siêu Cấp Gia Đinh

Tử Vi Lịch Sử

Chương 991

3,453 lượt đọc
4 tuần trước

Đại Ngụy Phương Hoa

Tây Phong Khẩn Lịch Sử

Chương 260

86 lượt đọc
1 tháng trước

Gia Phụ Hán Cao Tổ

Lịch Sử Hệ Chi Lang Lịch Sử

Chương 203

211 lượt đọc
1 tháng trước

Tống Húc

Quan Sanh Lịch Sử

Chương 330

208 lượt đọc
1 tháng trước

Đại Đường Rể Khờ

Đại Nhãn Tiểu Kim Ngư Lịch Sử

Chương 882

2,694 lượt đọc
2 tháng trước

Phi Bình Thường Tam Quốc (Phi Chính Thường Tam Quốc)

Hội Thuyết Thoại Đích Hồ Tử Lịch Sử

Chương 102

76 lượt đọc
2 tháng trước

Trẫm Lại Không Muốn Làm Hoàng Đế

Tranh Cân Luận Lưỡng Hoa Hoa Mạo Lịch Sử

Chương 692

943 lượt đọc
2 tháng trước

Đại Đường Bắt Đầu Từ Làm Lý Thế Dân Khiếp Sợ

Tọa Vọng Nam Sơn Lịch Sử

Chương 673

4,466 lượt đọc
2 tháng trước

Liệt Thổ Phong Cương Theo Bá Tước Bắt Đầu (Liệt Thổ Phong Cương Tòng Bá Tước Khai Thủy)

Hạc Du Bách Hồ Lịch Sử

Chương 102

106 lượt đọc
2 tháng trước

Tiếu Trừu Tam Quốc

Văn Bình Lịch Sử

Chương 85

141 lượt đọc
2 tháng trước

Hồng Lâu Đại Danh Sĩ

Vương Tử Đích Phiền Não Lịch Sử

Chương 192

71 lượt đọc
2 tháng trước

Bắt Đầu Liền Giết Tào Tháo

Mặc Thủ Bạch Lịch Sử

Chương 771

2,217 lượt đọc
2 tháng trước

Truyện HOT