Lịch Sử

933 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Triệu Hoán Thủy Hử Cứu Đại Tống

Tào Hử Lịch Sử

Chương 224

554 lượt đọc
1 tháng trước

Tống Giang Đại Truyện

Phương Đan Bạc La Lịch Sử

Chương 231

544 lượt đọc
1 tháng trước

Chào Buổi Sáng! Người Làm Công Tam Quốc (Tảo An! Tam Quốc Đả Công Nhân)

Hao Lý Mang Mang Lịch Sử

Chương 5

24 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Đích Hầu Phủ Ngạo Kiều Tài Nương Tử

Bạch Trạch Lai Thì Lịch Sử

Chương 616

449 lượt đọc
1 tháng trước

Hàn Môn Tiểu Điềm Thê

Thái Bỉ Bỉ Lịch Sử

Chương 710

242 lượt đọc
1 tháng trước

Nhất Bất Tiểu Tâm Thành Liễu Chung Cực Đại Phản Phái! (Không Cẩn Thận Thành Chung Cực Trùm Phản Diện!)

Nhất Cá Thừa Nặc Lịch Sử

Chương 167

120 lượt đọc
1 tháng trước

Kim Bài Tiểu Lang Trung

Tô Ly Ly Lịch Sử

Chương 289

214 lượt đọc
1 tháng trước

Thủy Hử Tân Truyện

Trương Hận Thủy Lịch Sử

Chương 5

17 lượt đọc
1 tháng trước

Hoạt Mai Đại Thanh Triều

Đại La La Lịch Sử

Chương 970

51 lượt đọc
1 tháng trước

Nhị Thập Thất Tái (Hai Mươi Bảy Năm)

Rongke Lịch Sử

Chương 531

14 lượt đọc
1 tháng trước

Hàn Môn Tiểu Kiều Thê

Thôi Tháp Thiên Vương Lịch Sử

Chương 170

181 lượt đọc
1 tháng trước

Dược Sư Thiểu Nữ Đích Độc Ngữ

Nhật Hướng Hạ Lịch Sử

Chương 235

147 lượt đọc
1 tháng trước

Cẩm Y Trạng Nguyên

Thiên Tử Lịch Sử

Chương 165

492 lượt đọc
2 tháng trước

Đại Anh Công Vụ Viên

Thanh sơn thiết sam Lịch Sử

Chương 1775

8,563 lượt đọc
2 tháng trước

Tam Quốc: Bắt Đầu Bị Lưu Đại Nhĩ Bức Xuất Sơn

Quyền Khuynh Siêu Dã Lịch Sử

Chương 1393

2,513 lượt đọc
2 tháng trước

Lý Trị Ngươi Chớ Kinh Sợ

Tặc Mi Thử Nhãn Lịch Sử

Chương 821

1,599 lượt đọc
2 tháng trước

Đại Đường Đệ Nhất Nghịch Tử

Tồn Bất Dịch Lịch Sử

Chương 1815

5,050 lượt đọc
2 tháng trước

Võ Đại Lang: Ta Còn Là Cưới Phan Kim Liên

Vũ Cảnh Thiên Lịch Sử

Chương 680

5,086 lượt đọc
2 tháng trước

Yêu Nghiệt Tiểu Thư Sinh

Hí Mệnh Sư Bản Tôn Lịch Sử

Chương 752

198 lượt đọc
2 tháng trước

Tam Quốc: Phá Của Từ Hốt Du Tào Tháo Bắt Đầu

Công Tử Tiểu Dịch Lịch Sử

Chương 1060

785 lượt đọc
2 tháng trước

Truyện HOT