Lịch Sử

921 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Kim Bài Tiểu Lang Trung

Tô Ly Ly Lịch Sử

Chương 235

25 lượt đọc
7 giờ trước

Nhất Bất Tiểu Tâm Thành Liễu Chung Cực Đại Phản Phái! (Không Cẩn Thận Thành Chung Cực Trùm Phản Diện!)

Nhất Cá Thừa Nặc Lịch Sử

Chương 40

5 lượt đọc
7 giờ trước

Thảo Nghịch

Địch Ba Lạp Tước Sĩ Lịch Sử

Chương 1290

1,919 lượt đọc
8 giờ trước

Hồng Lâu Như Thử Đa Kiêu

Ngao Thế Điên Phong Lịch Sử

Chương 263

205 lượt đọc
8 giờ trước

Hàn Môn Quật Khởi

Chu Lang Tài Tẫn Lịch Sử

Chương 1812

33,073 lượt đọc
21 giờ trước

[Dịch] Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều (Đường Triều Tiểu Nhàn Nhân)

Nam Hi Bắc Khánh Lịch Sử

Chương 376

1,606 lượt đọc
1 ngày trước

Ngã Đích Hầu Phủ Ngạo Kiều Tài Nương Tử

Bạch Trạch Lai Thì Lịch Sử

Chương 250

116 lượt đọc
1 ngày trước

Đại Ngụy Phương Hoa

Tây Phong Khẩn Lịch Sử

Chương 499

64 lượt đọc
2 ngày trước

Dược Sư Thiểu Nữ Đích Độc Ngữ

Nhật Hướng Hạ Lịch Sử

Chương 235

80 lượt đọc
2 ngày trước

Cẩm Y Trạng Nguyên

Thiên Tử Lịch Sử

Chương 165

296 lượt đọc
1 tuần trước

Ta Đích Ý Ngốc Lợi (Ngã Đích Ý Ngốc Lợi)

Hoàng Du Khảo Man Đầu Lịch Sử

Chương 635

475 lượt đọc
1 tuần trước

Đại Anh Công Vụ Viên

Thanh sơn thiết sam Lịch Sử

Chương 1775

8,410 lượt đọc
3 tuần trước

Tam Quốc: Bắt Đầu Bị Lưu Đại Nhĩ Bức Xuất Sơn

Quyền Khuynh Siêu Dã Lịch Sử

Chương 1393

2,437 lượt đọc
1 tháng trước

Lý Trị Ngươi Chớ Kinh Sợ

Tặc Mi Thử Nhãn Lịch Sử

Chương 821

1,544 lượt đọc
1 tháng trước

Đại Đường Đệ Nhất Nghịch Tử

Tồn Bất Dịch Lịch Sử

Chương 1815

4,990 lượt đọc
1 tháng trước

Võ Đại Lang: Ta Còn Là Cưới Phan Kim Liên

Vũ Cảnh Thiên Lịch Sử

Chương 680

4,794 lượt đọc
1 tháng trước

Yêu Nghiệt Tiểu Thư Sinh

Hí Mệnh Sư Bản Tôn Lịch Sử

Chương 752

77 lượt đọc
1 tháng trước

Tam Quốc: Phá Của Từ Hốt Du Tào Tháo Bắt Đầu

Công Tử Tiểu Dịch Lịch Sử

Chương 1060

767 lượt đọc
1 tháng trước

Đại Minh Đệ Nhất Thần

Thanh Sử Tẫn Thành Hôi Lịch Sử

Chương 219

8 lượt đọc
1 tháng trước

Tần Thời Chi Công Tử Vô Song

Trích Muội Muội Đích Tiểu Trà Lịch Sử

Chương 389

4 lượt đọc
1 tháng trước

Truyện HOT