Lịch Sử

915 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Tam Quốc: Tạo Phản Bị Tào Tháo Nghe Lén Tiếng Lòng

Mạt Cá Linh Đầu Lịch Sử

Chương 903

1,277 lượt đọc
1 giờ trước

Truất Long

Lưu Đạn Phạ Thủy Lịch Sử

Chương 257

206 lượt đọc
10 giờ trước

Lý Trị Ngươi Chớ Kinh Sợ

Tặc Mi Thử Nhãn Lịch Sử

Chương 624

1,286 lượt đọc
11 giờ trước

Thảo Nghịch

Địch Ba Lạp Tước Sĩ Lịch Sử

Chương 897

1,204 lượt đọc
11 giờ trước

Yêu Nghiệt Tiểu Thư Sinh

Hí Mệnh Sư Bản Tôn Lịch Sử

Chương 670

750 lượt đọc
12 giờ trước

Liệt Thổ Phong Cương Tòng Bá Tước Khai Thủy

Hạc Du Bách Hồ Lịch Sử

Chương 268

111 lượt đọc
17 giờ trước

Công Tử Hung Mãnh

Đổ Thượng Tây Lâu Lịch Sử

Chương 1379

13,121 lượt đọc
23 giờ trước

Đại Anh Công Vụ Viên

Thanh sơn thiết sam Lịch Sử

Chương 1577

7,895 lượt đọc
1 ngày trước

Ta Đích Ý Ngốc Lợi (Ngã Đích Ý Ngốc Lợi)

Hoàng Du Khảo Man Đầu Lịch Sử

Chương 614

305 lượt đọc
1 ngày trước

Hàn Môn Quật Khởi

Chu Lang Tài Tẫn Lịch Sử

Chương 1755

32,111 lượt đọc
1 ngày trước

Đại Đường Đệ Nhất Nghịch Tử

Tồn Bất Dịch Lịch Sử

Chương 1597

3,817 lượt đọc
2 ngày trước

Người Tại Đại Đường Bị Buộc Thôi Học

Trương Vi Lịch Sử

Chương 1213

5,573 lượt đọc
2 ngày trước

Aztec Vĩnh Sinh Giả (A Tư Đặc Khắc Đích Vĩnh Sinh Giả)

Huy Kiếm Trảm Vân Mộng Lịch Sử

Chương 133

339 lượt đọc
2 ngày trước

Trí Tuệ Đại Tống (Đại Tống Đích Trí Tuệ)

Kiết Dữ 2 Lịch Sử

Chương 357

111 lượt đọc
3 ngày trước

Võ Đại Lang: Ta Còn Là Cưới Phan Kim Liên

Vũ Cảnh Thiên Lịch Sử

Chương 680

3,687 lượt đọc
1 tuần trước

Tòng Thần Tham Lý Nguyên Phương Khai Thủy

Hưng Bá Thiên Lịch Sử

Chương 30

41 lượt đọc
1 tuần trước

[Dịch] Thanh Niên Nhàn Rỗi Ở Đường Triều (Đường Triều Tiểu Nhàn Nhân)

Nam Hi Bắc Khánh Lịch Sử

Chương 363

1,456 lượt đọc
1 tuần trước

Tần Thời Chi Công Tử Vô Song

Trích Muội Muội Đích Tiểu Trà Lịch Sử

Chương 389

11 lượt đọc
1 tuần trước

Tỷ Phu Của Ta Là Thái Tử (Ngã Đích Tả Phu Thị Thái Tử)

Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch Lịch Sử

Chương 108

99 lượt đọc
1 tuần trước

Ngã Đích Lão Bà Thị Chấp Chính Quan

Lục Sự Tham Quân Lịch Sử

Chương 26

48 lượt đọc
1 tuần trước

Truyện HOT