Khoa Huyễn

1252 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Họa Phong Củ Chính Chi Lữ

Thái Bạch Thủy Quân Khoa Huyễn

Chương 342

743 lượt đọc
4 tháng trước

Ất Nữ Hướng Thế Giới Quan Ác Dịch Tử Kỳ Ngật Lập Bất Đảo

Hắc Thiên Xứng Khoa Huyễn

Chương 346

395 lượt đọc
4 tháng trước

Ta Phía Sau Là Toàn Bộ Nhân Loại Sử (Ngã Thân Hậu Thị Chỉnh Cá Nhân Loại Sử!)

Tòng Ngôn Bạch Nhược Sinh Khoa Huyễn

Chương 106

180 lượt đọc
4 tháng trước

Ngã Đích Tế Bào Giam Ngục

Xuyên Hoàng Y Đích A Phì Khoa Huyễn

Chương 225

66 lượt đọc
4 tháng trước

Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ

Khoa Huyễn

Chương 246

244 lượt đọc
4 tháng trước

Trùng Sinh Phong Thần Chi Nghịch Thiên Thành Thánh

Quả Ba Khoa Huyễn

Chương 1007

157 lượt đọc
4 tháng trước

Ngã Dụng Thân Thể Phong Ma Thần

Tân Phong Khoa Huyễn

Chương 47

129 lượt đọc
4 tháng trước

Vô Hạn Chi Địa Cầu Nhân Nghịch Tập

Kiền Biên Vưu Ngư Tu Khoa Huyễn

Chương 1393

63 lượt đọc
4 tháng trước

Mạt Thế Tinh Châu

Thiên Tứ 1995 Khoa Huyễn

Chương 350

401 lượt đọc
4 tháng trước

Distortion Ta Đây Quá Mạnh Mẽ (Ki Biến Đích Ngã Thái Cường Liễu)

Hắc Sắc Mao Bút Khoa Huyễn

Chương 66

85 lượt đọc
4 tháng trước

Tận Thế Cầu Sinh: Ta Có Thể Nhìn Thấy Ẩn Giấu Nhắc Nhở

Ngã Năng Đả Thập Cá Khoa Huyễn

Chương 250

98 lượt đọc
4 tháng trước

Ta Dùng Thân Thể Phong Ma Thần

Tân Phong Khoa Huyễn

Chương 47

101 lượt đọc
5 tháng trước

Ngã Đích Tế Bào Giam Ngục (Ngục giam tế bào của ta)

Xuyên Hoàng Y Đích A Phì Khoa Huyễn

Chương 2170

13,548 lượt đọc
5 tháng trước

Ta Tại Cổ Đại Nhật Bản Làm Kiếm Hào

Sấu Mộng Thực Khoa Huyễn

Chương 756

543 lượt đọc
5 tháng trước

Tận Thế Cầu Sinh: Mỗi Ngày Một Loại Vô Hạn Vật Tư

Hắc Đào Cửu Khoa Huyễn

Chương 700

258 lượt đọc
5 tháng trước

Toàn Cầu Sáng Thế: Mở Đầu Chế Tạo Lượng Tử Hồng Hoang

Hội Vũ Công Quất Miêu Khoa Huyễn

Chương 176

162 lượt đọc
5 tháng trước

Họa Phong Củ Chính Chi Lữ (Phong Cách Sửa Đúng Chi Lữ)

Thái Bạch Thủy Quân Khoa Huyễn

Chương 342

181 lượt đọc
5 tháng trước

Chư Giới Mạt Nhật Tại Tuyến

Yên Hỏa Thành Thành Khoa Huyễn

Chương 2212

35,641 lượt đọc
5 tháng trước

Ta Thật Sự Là Thuyền Trưởng Của Thuyền Người Hà Nam Bay A

Nam Sơn Hành Giả Khoa Huyễn

Chương 640

535 lượt đọc
5 tháng trước

Ngã Đích Tiền Thế Mô Nghĩ Khí

Hồng Nhan Tam Thiên Khoa Huyễn

Chương 215

207 lượt đọc
5 tháng trước

Truyện HOT