Khoa Huyễn

1252 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Chạy Trốn Trò Chơi: Ta Thức Tỉnh Cầu Sinh Máy Mô Phỏng

Phong Khởi Hàng Phàm Khoa Huyễn

Chương 259

357 lượt đọc
2 tháng trước

Võ Đức Sung Bái (Vũ Đức Sung Phái)

Yên Hỏa Thành Thành Khoa Huyễn

Chương 29

73 lượt đọc
2 tháng trước

Toàn Cầu Thần Kỳ: Ngã Hữu Càn Khôn Đỉnh

Du Mộng Đại Hà Khoa Huyễn

Chương 268

269 lượt đọc
2 tháng trước

Ta Thật Không Muốn Trở Thành Thiên Tai A

Bạch Y Học Sĩ Khoa Huyễn

Chương 1190

2,258 lượt đọc
2 tháng trước

Trục Đạo Tại Chư Thiên

Tân Hải Nguyệt 1 Khoa Huyễn

Chương 495

410 lượt đọc
2 tháng trước

Ta Thật Không Muốn Treo

Thanh Phong Tiểu Đạo Khoa Huyễn

Chương 45

31 lượt đọc
2 tháng trước

Hệ Thống Thỉnh Ngã Đương Lão Bản

Mục Tam Hà Khoa Huyễn

Chương 223

2,636 lượt đọc
3 tháng trước

Vô Hạn Quần Phương Phổ

Cổ Chân Nhân Khoa Huyễn

Chương 429

4,882 lượt đọc
3 tháng trước

Cái Gia Hỏa Này Quá Tú

Hoan Nhan Tiếu Ngữ Khoa Huyễn

Chương 48

61 lượt đọc
3 tháng trước

Ngã Hữu Quái Đàm Bút Ký

Hắc Ám Cẩu Hùng Khoa Huyễn

Chương 43

48 lượt đọc
3 tháng trước

Ngã Đích Siêu Thần Không Gian

Đang cập nhập Khoa Huyễn

Chương 699

506 lượt đọc
3 tháng trước

Ta Chế Tạo Cứu Thế Tổ Chức

Tú Tích Phù Văn Khoa Huyễn

Chương 947

916 lượt đọc
3 tháng trước

Tận thế Tân Thế Giới

Ám Hắc Gia Tử Khoa Huyễn

Chương 155

101 lượt đọc
3 tháng trước

Sử Tiền Tối Hậu Nhất Chích Khủng Long

Tối Vô Chung Khoa Huyễn

Chương 173

37 lượt đọc
3 tháng trước

Luyện Ngục Nghệ Thuật Gia

Yên Hỏa Thành Thành Khoa Huyễn

Chương 714

747 lượt đọc
3 tháng trước

Ta một ngày có 48 giờ (Ngã đích nhất thiên hữu 48 tiểu thì) [Re-convert]

Tiểu Ngốc Chiêu Khoa Huyễn

Chương 504

3,709 lượt đọc
3 tháng trước

Ngài Hoàn Toàn Không Theo Sáo Lộ Chế Thẻ Đúng Hay Không

Tĩnh Thanh Khoa Huyễn

Chương 187

309 lượt đọc
3 tháng trước

Điên Rồi Đi! Ngươi Thật Sự Là Ngự Thú Sư?

Mã Não Mật Qua Khoa Huyễn

Chương 60

90 lượt đọc
3 tháng trước

Vị Diện Thang Máy (Vị Diện Điện Thê)

Thiên Thúy Bách Luyến Khoa Huyễn

Chương 552

755 lượt đọc
4 tháng trước

Kinh Dị Trò Chơi: Ta Có Tà Thần Code Gốc

Khắc Tổng Tha Mạng Khoa Huyễn

Chương 170

123 lượt đọc
4 tháng trước

Truyện HOT