Khoa Huyễn

1294 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Distortion Ta Đây Quá Mạnh Mẽ (Ki Biến Đích Ngã Thái Cường Liễu)

Hắc Sắc Mao Bút Khoa Huyễn

Chương 66

15 lượt đọc
2 tháng trước

Kinh Tỉnh Chi Hậu

Chân Phí Sự Khoa Huyễn

Chương 193

727 lượt đọc
2 tháng trước

Ất Nữ Hướng Thế Giới Quan Ác Dịch Tử Kỳ Ngật Lập Bất Đảo

Hắc Thiên Xứng Khoa Huyễn

Chương 346

71 lượt đọc
2 tháng trước

Sử Tiền Tối Hậu Nhất Chích Khủng Long

Tối Vô Chung Khoa Huyễn

Chương 173

18 lượt đọc
2 tháng trước

Toàn Cầu Tai Biến: Bắt Đầu Một Tòa Trăm Tỷ Chỗ Tránh Nạn!

Thường Sơn Tạo Chỉ Long Khoa Huyễn

Chương 627

1,099 lượt đọc
2 tháng trước

Mỹ Mạn Đại Tiêu Khách

Diệp Tri Phi Khoa Huyễn

Chương 695

24 lượt đọc
2 tháng trước

Mạt Thế Thử Bối

Đệ Thập Cá Danh Tự Khoa Huyễn

Chương 1197

1,058 lượt đọc
2 tháng trước

Toàn Cầu Phế Thổ: Chỗ Tránh Nạn Vô Hạn Thăng Cấp

Cân Cân Cân Khoa Huyễn

Chương 874

2,770 lượt đọc
2 tháng trước

Mạt Nhật Luân Bàn

Huyễn Động Khoa Huyễn

Chương 3811

11,582 lượt đọc
2 tháng trước

Phục Sinh Đế Quốc

Hỏa Trung Vật Khoa Huyễn

Chương 686

929 lượt đọc
2 tháng trước

Tận thế Tân Thế Giới

Ám Hắc Gia Tử Khoa Huyễn

Chương 155

174 lượt đọc
2 tháng trước

Bình Minh Chi Kiếm

Viễn Đồng Khoa Huyễn

Chương 1597

961 lượt đọc
2 tháng trước

Toàn Cầu Thánh Nhân Thời Đại

Hội Mặc Khuynh Thành Khoa Huyễn

Chương 724

2,396 lượt đọc
2 tháng trước

Thiên A Giáng Lâm

Yên Vũ Giang Nam Khoa Huyễn

Chương 1283

17,623 lượt đọc
2 tháng trước

Mạt Nhật Quật Khởi

Thái Cực Âm Dương Ngư Khoa Huyễn

Chương 1558

3,007 lượt đọc
2 tháng trước

Ta Siêu Cấp Trang Bị, Tác Dụng Phụ Có Điểm Lớn

Hồ Ly Nhưỡng Bồ Đào Thố Khoa Huyễn

Chương 158

486 lượt đọc
2 tháng trước

Thâm Uyên Độc Hành

Ngôn Quy Chính Truyện Khoa Huyễn

Chương 50

25 lượt đọc
2 tháng trước

Ta Bị Nhốt Tại Kinh Khủng Du Hí Trăm Năm

Tiên Tránh Tha Thập Cá Ức Khoa Huyễn

Chương 164

43 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Đích Tế Bào Giam Ngục

Xuyên Hoàng Y Đích A Phì Khoa Huyễn

Chương 225

29 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Thân Hậu Thị Chỉnh Cá Nhân Loại Sử!

Tòng Ngôn Bạch Nhược Sinh Khoa Huyễn

Chương 106

344 lượt đọc
2 tháng trước

Truyện HOT