Khoa Huyễn

1252 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Mạt Thế Thử Bối

Đệ Thập Cá Danh Tự Khoa Huyễn

Chương 1025

767 lượt đọc
1 tuần trước

Toàn Cầu Tiến Hóa: Ngã Hữu Chúc Tính Diện Bản

Hắc Nhãn Bạch Phát Khoa Huyễn

Chương 55

6 lượt đọc
1 tuần trước

Đả Công Tiên Tri

Tiểu Ngốc Chiêu Khoa Huyễn

Chương 166

9 lượt đọc
1 tuần trước

Cổ Tỉnh Quan Truyện Kỳ

Khốn Đích Thụy Bất Trứ Khoa Huyễn

Chương 45

58 lượt đọc
1 tháng trước

Toàn Cầu Giáng Lâm: Gấp Trăm Lần Ban Thưởng

Thiên Không Hảo Tưởng Phóng Tình Khoa Huyễn

Chương 785

3,660 lượt đọc
1 tháng trước

Ta Bị Nhốt Tại Kinh Khủng Du Hí Trăm Năm

Tiên Tránh Tha Thập Cá Ức Khoa Huyễn

Chương 164

126 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Thành Đế Liễu Kim Thủ Chỉ Tài Lai (Ta Thành Đế Bàn Tay Vàng Mới Đến)

Thiên Nhai Nguyệt Chiếu Kim Khoa Huyễn

Chương 65

136 lượt đọc
1 tháng trước

Tối Cường Mạt Thế Tiến Hóa

Thái Tứ Gia Khoa Huyễn

Chương 80

71 lượt đọc
1 tháng trước

Comic Chi Siêu Anh Hùng Cha

Trí giả như phong 01 Khoa Huyễn

Chương 662

389 lượt đọc
2 tháng trước

Kinh Tỉnh Chi Hậu

Chân Phí Sự Khoa Huyễn

Chương 193

550 lượt đọc
2 tháng trước

Tận Thế: Ta Có Thể Nghe Được Người Khác Tiếng Lòng

Nhĩ Khán Ngã Hữu Ky Hội Mạ Khoa Huyễn

Chương 525

867 lượt đọc
2 tháng trước

Tinh Giới Sứ Đồ

Tề Bội Giáp Khoa Huyễn

Chương 269

389 lượt đọc
2 tháng trước

Toàn Cầu Tai Biến: Bắt Đầu Một Tòa Trăm Tỷ Chỗ Tránh Nạn!

Thường Sơn Tạo Chỉ Long Khoa Huyễn

Chương 627

755 lượt đọc
2 tháng trước

Ta Lấy Thần Minh Làm Thức Ăn (Ngã Dĩ Thần Minh Vi Thực)

Tương Tư Tẩy Hồng Đậu Khoa Huyễn

Chương 46

75 lượt đọc
2 tháng trước

Ngân Hà Phách Chủ Tự Dưỡng Thủ Ký

Nguyệt Diện Khoa Huyễn

Chương 335

474 lượt đọc
2 tháng trước

Bệnh Danh Bất Hủ

Canh Tòng Tâm Khoa Huyễn

Chương 107

126 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Thân Hậu Thị Chỉnh Cá Nhân Loại Sử!

Tòng Ngôn Bạch Nhược Sinh Khoa Huyễn

Chương 106

147 lượt đọc
2 tháng trước

Phát Hiện Ngã Đích Thi Thể

Bạc Tình Thư Sinh Khoa Huyễn

Chương 122

99 lượt đọc
2 tháng trước

Sinh Hóa Nguy Cơ Trục Diễm Khúc

Vũ Trụ Lãng Tử 168 Khoa Huyễn

Chương 118

100 lượt đọc
2 tháng trước

Ta Có Thể Xem Xét Nhân Vật Thuộc Tính

Toàn Châm Giáo Chủ Khoa Huyễn

Chương 300

406 lượt đọc
2 tháng trước

Truyện HOT