Khoa Huyễn

1294 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Thâm Uyên Độc Hành

Ngôn Quy Chính Truyện Khoa Huyễn

Chương 80

24 lượt đọc
2 tháng trước

Quang Minh !

Dạ Ảnh Luyến Cơ Khoa Huyễn

Chương 656

569 lượt đọc
2 tháng trước

Tận Thế: Theo Gấp 10 Lần Tăng Phúc Đến Vô Hạn

Hôi Thái Lang Trùng Khoa Huyễn

Chương 180

10 lượt đọc
2 tháng trước

Ta Chính Là Người Chơi Bình Thường!

Thái Bạch Thủy Quân Khoa Huyễn

Chương 40

19 lượt đọc
2 tháng trước

Mạt Nhật Mô Nghĩ Khí, Ta Lấy Kiếm Đạo Chứng Siêu Phàm

Dịch Tử Thất Khoa Huyễn

Chương 219

19 lượt đọc
2 tháng trước

Siêu Thời Không Xem Mắt

Nghiệp Hỏa Chi Kiếm Khoa Huyễn

Chương 87

19 lượt đọc
2 tháng trước

Do Ta Viết Tự Truyện Không Thể Nào Là Bi Kịch

Không Trường Thanh Khoa Huyễn

Chương 253

65 lượt đọc
2 tháng trước

Ta Thật Không Muốn Trở Thành Thiên Tai A

Bạch Y Học Sĩ Khoa Huyễn

Chương 1190

2,660 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Thành Đế Liễu Kim Thủ Chỉ Tài Lai (Ta Thành Đế Bàn Tay Vàng Mới Đến)

Thiên Nhai Nguyệt Chiếu Kim Khoa Huyễn

Chương 65

179 lượt đọc
2 tháng trước

Cổ Tỉnh Quan Truyện Kỳ

Khốn Đích Thụy Bất Trứ Khoa Huyễn

Chương 45

27 lượt đọc
2 tháng trước

Dị Thời Không Trò Chơi (Dị Duy Độ Du Hí )

Tối Chung Vĩnh Hằng Khoa Huyễn

Chương 205

52 lượt đọc
2 tháng trước

Địa Cầu Thượng Tối Hậu Nhất Tràng Lâu

Tử Thần Điếu Giả Khoa Huyễn

Chương 103

346 lượt đọc
2 tháng trước

Siêu Thần Thiên Tài Hệ Thống

Tần Tiểu Từ Khoa Huyễn

Chương 598

3,734 lượt đọc
2 tháng trước

Dị Năng Của Ta Có Thể Xuyên Tạc Bội Suất

Hồng Thiêu Tiên Đản Khoa Huyễn

Chương 304

49 lượt đọc
2 tháng trước

Toàn Dân Hokage: Bắt Đầu Rút Đến Song Kamui

Tiểu Tiểu Uông @ Khoa Huyễn

Chương 603

584 lượt đọc
2 tháng trước

Tối Cường Mạt Thế Tiến Hóa

Thái Tứ Gia Khoa Huyễn

Chương 80

269 lượt đọc
2 tháng trước

Toàn Cầu Thần Kỳ: Ngã Hữu Càn Khôn Đỉnh

Du Mộng Đại Hà Khoa Huyễn

Chương 268

89 lượt đọc
2 tháng trước

Chạy Trốn Trò Chơi: Ta Thức Tỉnh Cầu Sinh Máy Mô Phỏng

Phong Khởi Hàng Phàm Khoa Huyễn

Chương 259

32 lượt đọc
2 tháng trước

Cổ thần Tại Đê Ngữ (Cổ Thần Đang Thì Thầm)

Hải Đường Đăng Khoa Huyễn

Chương 173

71 lượt đọc
2 tháng trước

Cơ Giáp Cùng Đao (Cơ Giáp Dữ Đao)

Tích Kỳ Khoa Huyễn

Chương 675

723 lượt đọc
2 tháng trước

Truyện HOT