Khoa Huyễn

1252 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Từ Chín Trăm Tầng Trở Về

Tái Gia Điểm Mặc Khoa Huyễn

Chương 361

527 lượt đọc
3 phút trước

Siêu Thời Không Điều Tra

Tuyết Hoa Hữu Tội Khoa Huyễn

Chương 180

119 lượt đọc
13 phút trước

Linh Cảnh Hành Giả

Mại Báo Tiểu Lang Quân Khoa Huyễn

Chương 502

371 lượt đọc
33 phút trước

Võ Đức Dồi Dào

Yên Hỏa Thành Thành Khoa Huyễn

Chương 269

128 lượt đọc
2 giờ trước

Thâm Hải Dư Tẫn (Tro Tàn Biển Sâu)

Viễn Đồng Khoa Huyễn

Chương 147

87 lượt đọc
2 giờ trước

Căn Cứ Số 7

Tịnh Vô Ngân Khoa Huyễn

Chương 388

185 lượt đọc
2 giờ trước

Thâm Hải Dư Tẫn

Viễn Đồng Khoa Huyễn

Chương 145

69 lượt đọc
2 giờ trước

Cầu Sinh Chi Bắt Đầu Một Nhà Cây Nhỏ

Vi Hà Ngã Thị Thần Khoa Huyễn

Chương 518

169 lượt đọc
2 giờ trước

Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ

Ngã Cật Tây Hồng Thị Khoa Huyễn

Chương 424

2,738 lượt đọc
2 giờ trước

Siêu Phàm Từ Xé Kịch Bản Bắt Đầu (Siêu Phàm Từ Xé Kịch Bản Bắt Đầu)

Nhiên Lãnh Quang Khoa Huyễn

Chương 687

568 lượt đọc
2 giờ trước

Cơ Giáp Cùng Đao (Cơ Giáp Dữ Đao)

Tích Kỳ Khoa Huyễn

Chương 568

394 lượt đọc
2 giờ trước

Toàn Cầu Tiến Hóa: Ngã Hữu Chúc Tính Diện Bản

Hắc Nhãn Bạch Phát Khoa Huyễn

Chương 155

17 lượt đọc
3 giờ trước

Ta Tại Tận Thế Mở Bảo Rương

Vương Nhất Điểm Khoa Huyễn

Chương 503

49 lượt đọc
10 giờ trước

Căn Cứ Số 7 (7 Hào Cơ Địa)

Tịnh Vô Ngân Khoa Huyễn

Chương 318

135 lượt đọc
10 giờ trước

Mạt Thế: Bắt Đầu Trước Độn 10 Ức Vật Tư

Hận Niên Thiếu Vô Tri Khoa Huyễn

Chương 288

149 lượt đọc
11 giờ trước

Khuynh Phúc Chi Tháp (Tòa Tháp Lật Úp)

Bất Kỳ Thập Huyền Khoa Huyễn

Chương 419

265 lượt đọc
12 giờ trước

Ngươi Cái Này Lãnh Chúa Có Vấn Đề Đi

Thái Bạch Thủy Quân Khoa Huyễn

Chương 498

332 lượt đọc
12 giờ trước

Toàn Cầu Quỷ Dị

Chiết Kích Sầm Sa Khoa Huyễn

Chương 536

145 lượt đọc
12 giờ trước

Thâm Uyên Độc Hành

Ngôn Quy Chính Truyện Khoa Huyễn

Chương 15

3 lượt đọc
13 giờ trước

Ta Ở Suối Vàng Làm Giáo Chủ

Ba Trăm Cân Cười Mỉm Khoa Huyễn

Chương 434

293 lượt đọc
13 giờ trước

Truyện HOT