Khoa Huyễn

1253 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Do Ta Viết Tự Truyện Không Thể Nào Là Bi Kịch [Ngã Tả Tự Truyện Bất Khả Năng Thị Bi Kịch]

Không Trường Thanh Khoa Huyễn

Chương 295

482 lượt đọc
1 giờ trước

Ngư Nhân Phong Ca

Ngụy Thủy Hàn Khoa Huyễn

Chương 121

43 lượt đọc
2 giờ trước

Trò Chơi Này Không Bình Thường

Mộc Hữu Tài O Khoa Huyễn

Chương 1305

1,744 lượt đọc
2 giờ trước

Linh Cảnh Hành Giả

Mại Báo Tiểu Lang Quân Khoa Huyễn

Chương 515

382 lượt đọc
5 giờ trước

Căn Cứ Số 7

Tịnh Vô Ngân Khoa Huyễn

Chương 398

197 lượt đọc
5 giờ trước

Star Wars Thứ Bốn Thiên Tai (Tinh Cầu Đại Chiến Chi Đệ Tứ Thiên Tai)

Kính Đại Nhân Khoa Huyễn

Chương 1130

1,840 lượt đọc
5 giờ trước

Ta, Godzilla, Great Old One

Tái Biệt Liễu Khang Kiều Khoa Huyễn

Chương 283

109 lượt đọc
12 giờ trước

Thâm Uyên Độc Hành

Ngôn Quy Chính Truyện Khoa Huyễn

Chương 24

14 lượt đọc
12 giờ trước

Mạt Thế: Bắt Đầu Trước Độn 10 Ức Vật Tư

Hận Niên Thiếu Vô Tri Khoa Huyễn

Chương 296

161 lượt đọc
14 giờ trước

Toàn Cầu Tiến Hóa: Ngã Hữu Chúc Tính Diện Bản

Hắc Nhãn Bạch Phát Khoa Huyễn

Chương 159

24 lượt đọc
14 giờ trước

Từ Chín Trăm Tầng Trở Về

Tái Gia Điểm Mặc Khoa Huyễn

Chương 379

541 lượt đọc
14 giờ trước

Căn Cứ Số 7 (7 Hào Cơ Địa)

Tịnh Vô Ngân Khoa Huyễn

Chương 326

141 lượt đọc
14 giờ trước

Chiêu Hắc Thể Chất Bắt Đầu Tu Hành Tại Phế Thổ

Trần Phong Tiếu Khoa Huyễn

Chương 314

294 lượt đọc
15 giờ trước

Toàn Cầu Quỷ Dị

Chiết Kích Sầm Sa Khoa Huyễn

Chương 542

149 lượt đọc
16 giờ trước

Tang Thi Tuyệt Thành

Kim Trang Đại Ma Vương Khoa Huyễn

Chương 1686

774 lượt đọc
16 giờ trước

Cầu Sinh Chi Bắt Đầu Một Nhà Cây Nhỏ

Vi Hà Ngã Thị Thần Khoa Huyễn

Chương 526

170 lượt đọc
16 giờ trước

Cơ Giới Huyết Nhục

Mã Nghĩ Lao Nguyệt Khoa Huyễn

Chương 631

858 lượt đọc
16 giờ trước

Khuynh Phúc Chi Tháp (Tòa Tháp Lật Úp)

Bất Kỳ Thập Huyền Khoa Huyễn

Chương 425

267 lượt đọc
17 giờ trước

Ngã Năng Tra Khán Nhân Vật Thuộc Tính

Toàn Châm Giáo Chủ Khoa Huyễn

Chương 371

206 lượt đọc
17 giờ trước

Tục Chủ

Nam Khang Bắc điều Khoa Huyễn

Chương 212

187 lượt đọc
17 giờ trước

Truyện HOT