Huyền Huyễn

7024 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Bảo Hộ Bên Ta Tộc Trưởng

Ngạo Vô Thường Huyền Huyễn

Chương 1384

2,467 lượt đọc
2 tháng trước

Chư Thiên Tăng Phúc Group Chat

Khai Quải Nhất Trực Sảng Huyền Huyễn

Chương 503

47 lượt đọc
2 tháng trước

Nương Tử, Long Bào Mời Mặc, Ta Muốn Đọc Sách!

Chân Đích Thụy Bất Cú Huyền Huyễn

Chương 300

18 lượt đọc
2 tháng trước

Ngự Thú: Ta Có Thể Chiết Xuất Huyễn Thú Huyết Mạch!

Cầu Cầu Nhĩ Thượng Thiên Ba Huyền Huyễn

Chương 420

347 lượt đọc
2 tháng trước

Cẩu Tại Dị Giới Thành Võ Thánh

Tái Nhập Giang Hồ Huyền Huyễn

Chương 165

36 lượt đọc
2 tháng trước

Theo Tỏa Long Giếng Bắt Đầu Vô Hạn Mô Phỏng

A Ngưu Yếu Cật Thái Huyền Huyễn

Chương 245

85 lượt đọc
2 tháng trước

Nhân Đạo Đại Thánh

Mạc Mặc Huyền Huyễn

Chương 1277

22,515 lượt đọc
2 tháng trước

Gia Tộc Tu Tiên, Khí Vận Đánh Dấu Sáu Mươi Năm

Tiên Nhị Thập Tam Huyền Huyễn

Chương 913

120 lượt đọc
2 tháng trước

Huy Hoàng Thiên Đạo Vô Thượng Kiếm Tông

Thừa Phong Ngự Kiếm Huyền Huyễn

Chương 480

458 lượt đọc
2 tháng trước

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Phàm Trần Tiên

Nha La Huyền Huyễn

Chương 565

475 lượt đọc
2 tháng trước

Bắt Đầu Bị Bức Ép Cung, Triệu Hoán Mười Vạn Đại Tuyết Long Kỵ

Văn Ca Ái Cật Toán Huyền Huyễn

Chương 376

26 lượt đọc
2 tháng trước

Phản Diện Kịch Bản: Từ Vai Phụ Bắt Đầu Nghịch Tập

Sơn Hải Ngư Huyền Huyễn

Chương 547

31 lượt đọc
2 tháng trước

Ngủ Hoàng Hậu, Lại Để Cho Ta Cái Này Giả Thái Giám Hỗ Trợ?

Nhĩ Thị Trư Mạ Huyền Huyễn

Chương 611

60 lượt đọc
2 tháng trước

Đánh Dấu Thành Thánh: Phát Hiện Lão Bà Càng Là Ma Đạo Nữ Đế

Đồng Uyên Huyền Huyễn

Chương 751

583 lượt đọc
2 tháng trước

Ta, Chính Đạo Mẫu Mực! Thân Phụ Bắt Chẹt Hệ Thống

Thai Phong Giáo Trường Huyền Huyễn

Chương 831

930 lượt đọc
2 tháng trước

Ta Tại Trấn Ma Ti Có Thể Vô Hạn Thêm Điểm

Vô Liêu Tiểu Bạch A Huyền Huyễn

Chương 858

619 lượt đọc
2 tháng trước

Linh Khí Khôi Phục: Ta Thức Tỉnh Thần Cấp Võ Hồn

Y Tân Nhân Cố Huyền Huyễn

Chương 734

855 lượt đọc
2 tháng trước

Thần Sủng Thời Đại: Ta Có Một Cái Long Tộc Editor

Lão Thiên Sư Tại Thử Huyền Huyễn

Chương 842

868 lượt đọc
2 tháng trước

Bắt Đầu Tặng Cơ Duyên, Vạn Lần Bạo Kích Đền Bù

Mệnh Vận Nhất Đao Lưu Huyền Huyễn

Chương 392

173 lượt đọc
2 tháng trước

Bá Đạo Đại Đế

Vương Giả Vinh Diệu Huyền Huyễn

Chương 2645

2,239 lượt đọc
2 tháng trước

Truyện HOT