Huyền Huyễn

7024 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Toàn Dân Đào Quáng: Ta Có Trăm Vạn Hoàng Kim Thợ Mỏ!

Hạ Long Sơn Ngọa Hổ Huyền Huyễn

Chương 381

36 lượt đọc
2 tháng trước

Toàn Cầu Ngự Thú: Ta Có Thể Trông Thấy Tiến Hóa Lộ Tuyến

Nịnh Mông Phục Chế Thể Huyền Huyễn

Chương 872

96 lượt đọc
2 tháng trước

Không Bình Thường Tam Quốc

Hội Thuyết Thoại Đích Hồ Tử Huyền Huyễn

Chương 709

62 lượt đọc
2 tháng trước

Cái Gì? Hệ Thống Vì Khóa Lại, Tranh Ta Muốn Điên Rồi

Khả Hữu Tiêu Dao Tiên Huyền Huyễn

Chương 575

54 lượt đọc
2 tháng trước

Bắt Đầu Thức Tỉnh Lôi Thần Thánh Thể

Đạm Vị Băng Kỳ Lâm Huyền Huyễn

Chương 1169

165 lượt đọc
2 tháng trước

Đạo Giới Thiên Hạ

Dạ Hành Nguyệt Huyền Huyễn

Chương 7413

6,193 lượt đọc
2 tháng trước

Thần Thoại Phân Tích, Biết Rõ Kịch Bản Ta Vô Địch

Kim Phong Vô Khuyết Huyền Huyễn

Chương 504

1,286 lượt đọc
2 tháng trước

Bắt Đầu Khen Thưởng 100 Triệu Mạng

Thiên Biên Lão Tứ Huyền Huyễn

Chương 2625

2,621 lượt đọc
2 tháng trước

Hồng Hoang: Tổ Long Di Chúc, Ta Có Cái Thánh Nhân Đệ Đệ

Bôn Bào Kiên Quả Huyền Huyễn

Chương 661

16 lượt đọc
2 tháng trước

Thần Toán: Bắt Đầu Từ Chối Nữ Đế!

Nữ Đế 666 Huyền Huyễn

Chương 700

467 lượt đọc
2 tháng trước

Toàn Dân Vương Triều: Thôi Diễn Từ Khôi Lỗi Hoàng Đế Đến Vạn Cổ Nhất Đế

Lâm Nhung Huyền Lệnh Huyền Huyễn

Chương 870

32 lượt đọc
2 tháng trước

Ngự Thú: Bắt Đầu Giác Tỉnh Biến Dị SSS Cấp Thiên Phú

Khoa Lâm Ban Sâm Huyền Huyễn

Chương 418

15 lượt đọc
2 tháng trước

Chỉ Cần Sống Đủ Lâu, Liền Không Có Ai Là Đối Thủ Của Ta

Thành Thần Giá Thiên Huyền Huyễn

Chương 495

37 lượt đọc
2 tháng trước

Hắn Một Quyền Oanh Sát Ma Thần, Ngươi Nói Hắn Là Mục Sư?

Bạch Lộ Vi Sương C Huyền Huyễn

Chương 234

20 lượt đọc
2 tháng trước

Từ Thiên Lao Đi Ra Nam Nhân

Lưu Manh Lão Vương Huyền Huyễn

Chương 322

14 lượt đọc
2 tháng trước

Trảm Yêu Trừ Ma, Bắt Đầu Thu Hoạch Được Sáu Mươi Năm Công Lực

Hải Thượng Nguyệt Kính Trung Hoa Huyền Huyễn

Chương 726

29 lượt đọc
2 tháng trước

Bởi Vì Lười, Bị Nguyên Thủy Ghét Bỏ Ta Bái Nhập Tiệt Giáo

Thâm Hải Hạ Tiềm Huyền Huyễn

Chương 276

23 lượt đọc
2 tháng trước

Chiến Thú Thời Đại: Vĩnh Hằng Bá Chủ

Trung Đẳng Bạch Độ Huyền Huyễn

Chương 327

16 lượt đọc
2 tháng trước

Ngự Thú Thời Đại: Ta Thành Groudon

Nhất Chích Đại Trúc Duẩn Huyền Huyễn

Chương 343

16 lượt đọc
2 tháng trước

Cùng Nữ Ma Đầu Phu Nhân Cẩu Tại Giang Hồ Thời Gian

Tuyết Bạch Man Đầu Huyền Huyễn

Chương 132

12 lượt đọc
2 tháng trước

Truyện HOT