Huyền Huyễn

7028 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ngã Năng Đoái Hoán Chủ Giác Mô Bản

Vong Điệu Tiền Trần Huyền Huyễn

Chương 702

2,952 lượt đọc
2 tháng trước

Thần Ấn Vương Tọa 2: Hạo Nguyệt Đương Không

Đường Gia Tam Thiếu Huyền Huyễn

Chương 30

66 lượt đọc
2 tháng trước

Thái Cổ Đan Tôn

Hồ Ngôn Huyền Huyễn

Chương 2428

46,943 lượt đọc
2 tháng trước

Tu La Kiếm Thần

Tam Thốn Hàn Mang Huyền Huyễn

Chương 1229

103 lượt đọc
2 tháng trước

Tự Hạn Chế Ta Đơn Giản Vô Địch

Nhất thoa yên ngư 2 hào Huyền Huyễn

Chương 1158

264 lượt đọc
2 tháng trước

Thần Cấp Phục Chế Hệ Thống

Oa Đát Huyền Huyễn

Chương 1054

205 lượt đọc
2 tháng trước

Ngự Thú Đốc Chủ

Hắc Xan Huyền Huyễn

Chương 1654

193 lượt đọc
2 tháng trước

Thái Hoang Thôn Thiên Quyết

Thiết Mã Phi Kiều Huyền Huyễn

Chương 1349

1,993 lượt đọc
2 tháng trước

Cửu Giới Thần Đế

Phì Lặc Huyền Huyễn

Chương 775

20 lượt đọc
2 tháng trước

Ta Có Thể Nhìn Thấy Chuẩn Xác Suất

Hoa Vị Giác Huyền Huyễn

Chương 1127

70 lượt đọc
2 tháng trước

Võ Nghịch Cửu Thiên Giới

Hư Trần Huyền Huyễn

Chương 1041

121 lượt đọc
2 tháng trước

Tu La Võ Thần

Thiện Lương Mật Phong Huyền Huyễn

Chương 1206

37 lượt đọc
2 tháng trước

Ta Bị Thiên Đạo Trừng Phạt Rồi

Dưỡng Nhạc Bất Đa Huyền Huyễn

Chương 1184

40 lượt đọc
2 tháng trước

Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

Tâm Cảnh Vô Cực Huyền Huyễn

Chương 1046

41 lượt đọc
2 tháng trước

Quán Đỉnh Trở Lại Gấp Trăm Lần Tu Vi: Thanh Điểu Biến Côn Bằng

Thiền Minh Tri Sơ Huyền Huyễn

Chương 783

222 lượt đọc
2 tháng trước

Tinh Môn: Thời Quang Chi Chủ

Lão Ưng Cật Tiểu Kê Huyền Huyễn

Chương 1066

294 lượt đọc
2 tháng trước

Bắt Đầu Một Toà Thiên Cơ Các

Công Phu Hàm Ngư Huyền Huyễn

Chương 619

38 lượt đọc
2 tháng trước

Ta Thật Không Có Thiên Phú Tu Luyện A

Nhất Điều Cẩu Đầu Quân Sư Huyền Huyễn

Chương 663

104 lượt đọc
2 tháng trước

Bắt Đầu Làm Phong Chủ, Thu Đồ Đệ Đưa Hệ Thống!

Đường Vô Song Huyền Huyễn

Chương 168

24 lượt đọc
2 tháng trước

Luân Hồi Mô Phỏng: Ta Có Thể Nghịch Thiên Cải Mệnh

Lô Oa Ba Huyền Huyễn

Chương 478

528 lượt đọc
2 tháng trước

Truyện HOT