Huyền Huyễn

7024 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Nữ Hiệp Thả Mạn (Nữ Hiệp Chậm Đã)

Quan Quan Công Tử Huyền Huyễn

Chương 168

26 lượt đọc
1 tháng trước

Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện: Đấu La Thế Giới

Đường Gia Tam Thiếu Huyền Huyễn

Chương 39

25 lượt đọc
1 tháng trước

Từ Học Đồ Võ Quán Tới Võ Thánh Đại Càn (Tòng Vũ Quán Học Đồ Đáo Đại Càn Vũ Thánh)

Bôn Bào Đích Tiểu Thanh Thái Huyền Huyễn

Chương 40

14 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Đích Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh (Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh Của Ta)

Cổn Khai Huyền Huyễn

Chương 738

1,319 lượt đọc
1 tháng trước

Cựu Nhật Chi Lục

Hùng Lang Cẩu Huyền Huyễn

Chương 972

8,081 lượt đọc
1 tháng trước

Ta Tại Tân Thủ Thôn Lặng Lẽ Cẩu Trở Thành Đại BOSS (Ngã Tại Tân Thủ Thôn Tiễu Tiễu Cẩu Thành Liễu Đại BOSS)

Thanh Sam Cách Huyền Huyễn

Chương 708

3,083 lượt đọc
1 tháng trước

Người Khác Ngự Thú Ta Ngự Yêu (Biệt Nhân Ngự Thú Ngã Ngự Yêu)

Vô Nguyệt Bất Đăng Lâu Huyền Huyễn

Chương 305

102 lượt đọc
1 tháng trước

Khí Vận Gia Thân, Cẩu Tại Hậu Cung Tu Luyện Đích Nhật Tử

Thiền Giác Thu Phong Huyền Huyễn

Chương 219

83 lượt đọc
1 tháng trước

Một Hữu Anh Linh Đích Ngã Chích Năng Thân Tự Hạ Tràng

Dụ Nê Miêu Miêu Trà Huyền Huyễn

Chương 187

55 lượt đọc
1 tháng trước

Đạo Quỷ Dị Tiên

Hồ Vĩ Đích Bút Huyền Huyễn

Chương 618

675 lượt đọc
1 tháng trước

Giá Phản Phái, Bất Đương Dã Bãi

Lạc Băng Huyền Huyễn

Chương 90

176 lượt đọc
1 tháng trước

Võ Công Tự Động Tu Luyện: Ngã Tại Ma Giáo Tu Thành Phật Hoàng

Nhật Mỗi Nhất Vạn Thần Thành Huyền Huyễn

Chương 520

329 lượt đọc
1 tháng trước

Ta Quỷ Dị Nhân Sinh (Ngã Đích Quỷ Dị Nhân Sinh)

Bạch Nhận Trảm Xuân Phong Huyền Huyễn

Chương 309

96 lượt đọc
2 tháng trước

Bất Diệt Thiên Thần Quyết

Lý Chi Ảnh Huyền Huyễn

Chương 370

270 lượt đọc
2 tháng trước

Thần Quỷ Thế Giới, Ta Có Đặc Thù Ngộ Tính (Thần Quỷ Thế Giới, Ngã Hữu Đặc Thù Ngộ Tính)

Kiếm Phi Bạo Vũ Trung Huyền Huyễn

Chương 235

131 lượt đọc
2 tháng trước

Chém Giết Yêu Ma, Ta Có Thể Rút Ra Khí Huyết (Trảm Sát Yêu Ma, Ngã Năng Trừu Thủ Khí Huyết)

Thụy Giác Bất Hội Bàn Huyền Huyễn

Chương 154

36 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Năng Đoái Hoán Chủ Giác Mô Bản

Vong Điệu Tiền Trần Huyền Huyễn

Chương 702

2,947 lượt đọc
2 tháng trước

Thần Ấn Vương Tọa 2: Hạo Nguyệt Đương Không

Đường Gia Tam Thiếu Huyền Huyễn

Chương 30

65 lượt đọc
2 tháng trước

Thái Cổ Đan Tôn

Hồ Ngôn Huyền Huyễn

Chương 2428

46,926 lượt đọc
2 tháng trước

Tu La Kiếm Thần

Tam Thốn Hàn Mang Huyền Huyễn

Chương 1229

101 lượt đọc
2 tháng trước

Truyện HOT