Huyền Huyễn

7070 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Dịch]Linh Hồn Vạn Năm - Sưu tầm

Casslera (Mèo Mọc Mốc) Huyền Huyễn

Chương 10

476 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Thúy Vân Phúc Hắc, Cục Diện Biến Đổi - Sưu tầm

Phong Tam Nương Huyền Huyễn

Chương 11

469 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Vương Gia Ngoan Nào - Sưu tầm

En Buyn Huyền Huyễn

Chương 15

586 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Sưu tầm

Bình Quả Trùng Tử Huyền Huyễn

Chương 374

2,744 lượt đọc
2 năm trước

Ác Ma Phi Hồng

Không Niệm Thương Huyền Huyễn

Chương 186

2,238 lượt đọc
2 năm trước

Ngã Đích Đại Bảo Kiếm

Học Bá Điện Hạ Huyền Huyễn

Chương 251

1,668 lượt đọc
2 năm trước

Cửu U

Vượng Phiên Lý Ký Bàn Đào Huyền Huyễn

Chương 109

680 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Xuyên Qua Ta Làm Sư Đồ Với Boss Phản Diện Cùng Nam Chính - Sưu tầm

Hanabira Huyền Huyễn

Chương 27

527 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội - Sưu tầm

Như Nhược Yên Huyền Huyễn

Chương 157

1,947 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Tình Yêu Xuyên Không - Sưu tầm

Công Tử Vô Tình Huyền Huyễn

Chương 100

1,174 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Tử Cực Thiên Hạ - Sưu tầm

Hôi Manh Manh Huyền Huyễn

Chương 84

935 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Cõng Boss Đến Hạn Cuối - Sưu tầm

Tam Thiên Lưu Ly Huyền Huyễn

Chương 59

1,456 lượt đọc
2 năm trước

Thái Cổ Yêu Tôn

Nhất Nhật Giang Hỏa Huyền Huyễn

Chương 4

277 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Xuyên Không Tuyệt Thế Vương Phi - Sưu tầm

Huyết Sắc Vô Ảnh Huyền Huyễn

Chương 50

898 lượt đọc
2 năm trước

Kinh Hồng Biến

1 Tam Thế Xuân Thu Huyền Huyễn

Chương 209

1,579 lượt đọc
2 năm trước

Thiên Vũ Vĩnh Hằng

Hoành Tứ Huyền Huyễn

Chương 160

1,412 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Liệu Ta Còn Gặp Lại - Sưu tầm

Hín Kim Ngọc Huyền Huyễn

Chương 21

716 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Đấu Chiến Cuồng Triều

Khô Lâu Tinh Linh Huyền Huyễn

Chương 303

4,259 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]12 Chòm Sao Và Những Chuyện Linh Tinh - Sưu tầm

Thiên Tuyết Huyền Huyễn

Chương 54

1,547 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Như Hình Với Bóng - Sưu tầm

Quạt Gỗ Huyền Huyễn

Chương 6

439 lượt đọc
2 năm trước

Truyện HOT