Huyền Huyễn

7024 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Cửu U

Vượng Phiên Lý Ký Bàn Đào Huyền Huyễn

Chương 109

666 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Xuyên Qua Ta Làm Sư Đồ Với Boss Phản Diện Cùng Nam Chính - Sưu tầm

Hanabira Huyền Huyễn

Chương 27

457 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Túng Sủng Đụng Ngã Sư Muội - Sưu tầm

Như Nhược Yên Huyền Huyễn

Chương 157

1,839 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Tình Yêu Xuyên Không - Sưu tầm

Công Tử Vô Tình Huyền Huyễn

Chương 100

1,031 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Tử Cực Thiên Hạ - Sưu tầm

Hôi Manh Manh Huyền Huyễn

Chương 84

885 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Cõng Boss Đến Hạn Cuối - Sưu tầm

Tam Thiên Lưu Ly Huyền Huyễn

Chương 59

1,215 lượt đọc
2 năm trước

Thái Cổ Yêu Tôn

Nhất Nhật Giang Hỏa Huyền Huyễn

Chương 4

254 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Xuyên Không Tuyệt Thế Vương Phi - Sưu tầm

Huyết Sắc Vô Ảnh Huyền Huyễn

Chương 50

767 lượt đọc
2 năm trước

Kinh Hồng Biến

1 Tam Thế Xuân Thu Huyền Huyễn

Chương 209

1,479 lượt đọc
2 năm trước

Thiên Vũ Vĩnh Hằng

Hoành Tứ Huyền Huyễn

Chương 160

1,333 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Liệu Ta Còn Gặp Lại - Sưu tầm

Hín Kim Ngọc Huyền Huyễn

Chương 21

685 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Đấu Chiến Cuồng Triều

Khô Lâu Tinh Linh Huyền Huyễn

Chương 303

4,090 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]12 Chòm Sao Và Những Chuyện Linh Tinh - Sưu tầm

Thiên Tuyết Huyền Huyễn

Chương 54

1,348 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Như Hình Với Bóng - Sưu tầm

Quạt Gỗ Huyền Huyễn

Chương 6

411 lượt đọc
2 năm trước

Tối Đạo Sĩ

Thiết Ngưu Tiên Huyền Huyễn

Chương 79

2,119 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Vương Triều Huyền Bí - Sưu tầm

Nina Nguyễn (Koi-Suki) Huyền Huyễn

Chương 6

367 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Lãng Khách Vô Danh - Sưu tầm

Kai Huyền Huyễn

Chương 99

1,414 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Xuyên Vào Cái Nồi Lẩu! - Sưu tầm

Đại Viên Viên Huyền Huyễn

Chương 30

821 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Quận Vương Phi Phúc Hắc - Sưu tầm

Mạn Diệu Du Ly Huyền Huyễn

Chương 25

849 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Thần Thoại Tái Sinh

hangvu999 Huyền Huyễn

Chương 80

2,019 lượt đọc
2 năm trước

Truyện HOT