Huyền Huyễn

7024 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Món Nợ Bất Tận (Vô Tẫn Trái Vụ)

Andlao Huyền Huyễn

Chương 470

1,473 lượt đọc
1 tuần trước

Ngã Tại Dị Giới Can Kinh Nghiệm

Tốt Ấn Huyền Huyễn

Chương 377

29 lượt đọc
1 tuần trước

Mưu Thiên Hạ

Tuyết Trung Hồi Mâu Huyền Huyễn Lịch Sử Cổ Đại

Chương 93

797 lượt đọc
1 tuần trước

Nương Tử Nhà Ta, Không Thích Hợp (Ngã Gia Nương Tử, Bất Đối Kình)

Nhất Thiền Tri Hạ Huyền Huyễn

Chương 50

60 lượt đọc
2 tuần trước

[Dịch] Vòng Tròn Số Mệnh (Túc Mệnh Chi Hoàn)

Ái Tiềm Thủy đích Ô Tặc Huyền Huyễn

Chương 12

24 lượt đọc
2 tuần trước

[Reconvert] Dị Thường Sinh Vật Kiến Văn Lục

Viễn Đồng Huyền Huyễn

Chương 630

265 lượt đọc
2 tuần trước

Ngã Đích Thuộc Tính Hữu Thủ

Thái Thâm Huyền Huyễn

Chương 271

455 lượt đọc
2 tuần trước

Kiếm Lai

Phong Hỏa Hí Chư Hầu Huyền Huyễn

Chương 1397

111,134 lượt đọc
2 tuần trước

Kiếm Đế Đao Hoàng

Thu Mộng Ngân Huyền Huyễn

Chương 28

19 lượt đọc
3 tuần trước

Cái Này Nhân Vật Phản Diện Dị Thường Thận Trọng (Giá Cá Phản Phái Dị Thường Thận Trọng )

Ái Cật Bao Bao Huyền Huyễn

Chương 532

334 lượt đọc
3 tuần trước

Ngươi Liền Dựa Vào Ăn Bám Thành Thánh Đúng Không (Nhĩ Tựu Kháo Cật Nhuyễn Phạn Thành Thánh Thị Ba)

Mãng Tước Huyền Huyễn

Chương 111

252 lượt đọc
3 tuần trước

Ngã Đích Tạp Bài Hựu Biến Dị Tiến Hóa

Nhị Chu Huyền Huyễn

Chương 442

456 lượt đọc
1 tháng trước

Thập Yêu Khiếu Ky Bán Hình Ngự Thú Sư A

Nhị Thất Đại Ma Đầu Huyền Huyễn

Chương 152

182 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Đích Thần Linh Năng Gia Điểm

Tiểu Sầu Dã Thị Sầu Huyền Huyễn

Chương 314

343 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Đích Đệ Tử Toàn Thị Sa Điêu Ngoạn Gia

Hồi Chuyển Hỏa Oa Huyền Huyễn

Chương 1333

1,378 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Nhất Cá Nhân Khảm Phiên Mạt Thế

Tân Phong Huyền Huyễn

Chương 91

10 lượt đọc
1 tháng trước

Bất Thị Ba Quân Tử Dã Phòng (Không Phải Đâu Quân Tử Cũng Phòng)

Dương Tiểu Nhung Huyền Huyễn

Chương 37

20 lượt đọc
1 tháng trước

Cật Xuất Cá Thông Thiên Đại Đạo

Ám Hình Huyền Huyễn

Chương 174

26 lượt đọc
1 tháng trước

Đấu La: Chấn Kinh, Ngã Thành Liễu Bỉ Bỉ Đông

Tĩnh Mật Khải Kỳ Lục Huyền Huyễn

Chương 381

452 lượt đọc
1 tháng trước

Tòng Triệu Hoán Goblin Khai Thủy

Hải Dương Tinh Linh Huyền Huyễn

Chương 331

361 lượt đọc
1 tháng trước

Truyện HOT