Huyền Huyễn

7028 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Đấu La: Chấn Kinh, Ngã Thành Liễu Bỉ Bỉ Đông

Tĩnh Mật Khải Kỳ Lục Huyền Huyễn

Chương 391

456 lượt đọc
22 giờ trước

Nhân Tại Tử Lao Mã Giáp Thành Thánh

Bạch Y Học Sĩ Huyền Huyễn

Chương 194

93 lượt đọc
1 ngày trước

Nhân Đạo Đại Thánh

Mạc Mặc - 莫默 Huyền Huyễn

Chương 1428

2,370 lượt đọc
1 ngày trước

Ta Chính Là Thần! (Ngã Tựu Thị Thần!)

Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong Huyền Huyễn

Chương 648

945 lượt đọc
1 ngày trước

Đệ Nhất Pháp Sư Chuyển Chức Kiếm Tu

Thanh Tửu Bán Hồ Huyền Huyễn

Chương 1293

995 lượt đọc
1 ngày trước

Giá Phản Phái, Bất Đương Dã Bãi

Lạc Băng Huyền Huyễn

Chương 100

179 lượt đọc
1 ngày trước

Mô Nghĩ Vị Lai, Cao Khảo Đương Nhật Ngã Thí Thần Liễu

Ti Vi Tiểu Manh Tân Huyền Huyễn

Chương 85

7 lượt đọc
2 ngày trước

Hoàng Kim Triệu Hoán Sư

Túy Hổ Huyền Huyễn

Chương 1180

3,175 lượt đọc
2 ngày trước

Phu Nhân Để Cho Ta Canh Ba Chết (Phu Nhân Nhượng Ngã Tam Canh Tử)

Cực Phẩm Đậu Nha Huyền Huyễn

Chương 354

162 lượt đọc
2 ngày trước

Tai Nạn Hàng Lâm

Nhất Hành Bạch Lộ Thượng Thanh Thiên Huyền Huyễn

Chương 126

73 lượt đọc
2 ngày trước

Ngã Hữu Nhất Thân Bị Động Kỹ

Ngao Dạ Cật Bình Quả Huyền Huyễn

Chương 1228

9,045 lượt đọc
3 ngày trước

Văn Minh Chi Thần Thoại Đế Quốc

Ái Khán Tuyết Đích Đại Nga Huyền Huyễn

Chương 31

11 lượt đọc
3 ngày trước

Khủng Hoảng Tài Chính Linh Thạch Lần Thứ Bốn (Đệ Tứ Thứ Linh Thạch Kim Dung Nguy Cơ)

Kiện Khang Quốc Vương Huyền Huyễn

Chương 641

1,240 lượt đọc
3 ngày trước

Loạn Thế Thư

Cơ Xoa Huyền Huyễn

Chương 81

95 lượt đọc
3 ngày trước

Liệp Mệnh Nhân

Vĩnh Hằng Chi Hỏa Huyền Huyễn

Chương 477

74 lượt đọc
3 ngày trước

Lâm Uyên Hành

Trạch Trư Huyền Huyễn Dị Giới Đông Phương Huyền Huyễn

Chương 61

69 lượt đọc
3 ngày trước

Thế Giới Hoàn Mỹ

Thần Đông Tiên Hiệp Huyền Huyễn

Chương 1935

402 lượt đọc
3 ngày trước

[Reconvert] Dị Thường Sinh Vật Kiến Văn Lục

Viễn Đồng Huyền Huyễn

Chương 632

266 lượt đọc
3 ngày trước

Đương Bất Thành Chuế Tế Tựu Chích Hảo Mệnh Cách Thành Thánh (Ở Rể Không Thành Đành Phải Mệnh Cách Thành Thánh)

Nam Chiêm Thai Huyền Huyễn

Chương 303

212 lượt đọc
4 ngày trước

Thần Thoại Khởi Nguyên

Quất Tử Bá Tước Huyền Huyễn

Chương 189

540 lượt đọc
4 ngày trước

Truyện HOT