Huyền Huyễn

6722 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Bế Quan Ba Trăm Năm, Hệ Thống Kích Hoạt Lên?

Ngã Bất Thị U U Tử Huyền Huyễn

Chương 225

160 lượt đọc
1 giờ trước

Đây Là Ta Nguyên Thủy Bộ Lạc

Vân Thanh Thạch Huyền Huyễn

Chương 274

277 lượt đọc
1 giờ trước

Dị Thế Giới: Ta Nhân Sinh Bật Hack!

Nhất Điều Hàm Ngư C Huyền Huyễn

Chương 643

399 lượt đọc
1 giờ trước

Thần Toán: Bắt Đầu Từ Chối Nữ Đế!

Nữ Đế 666 Huyền Huyễn

Chương 596

271 lượt đọc
1 giờ trước

Phàm Nhân Tu Tiên Chi Phàm Trần Tiên

Nha La Huyền Huyễn

Chương 475

271 lượt đọc
1 giờ trước

Bắt Đầu 9 Cái Tiên Nữ Sư Phó

Hàn Tưởng Thú Bạch Huyền Huyễn

Chương 2659

1,614 lượt đọc
1 giờ trước

Đánh Dấu Thành Thánh: Phát Hiện Lão Bà Càng Là Ma Đạo Nữ Đế

Đồng Uyên Huyền Huyễn

Chương 610

383 lượt đọc
1 giờ trước

Ta Có Thể Xem Xét Nhân Sinh Kịch Bản

Thỏ Tử Cật Tây Qua Huyền Huyễn

Chương 417

157 lượt đọc
1 giờ trước

Hồng Hoang: Ta, Chí Tôn Ngục Hoàng, Trấn Áp Hồng Mông!

Cửu Thiên Tiểu Đạo Huyền Huyễn

Chương 147

249 lượt đọc
2 giờ trước

Huyền Huyễn: Nguyên Lai Ta Là Tuyệt Thế Võ Thần

Phong Lăng Bắc Huyền Huyễn

Chương 1307

4,613 lượt đọc
2 giờ trước

Người Tại Thần Quỷ, Nhục Thân Vô Hạn Thôi Diễn

Khu Khu Hàm Miêu Huyền Huyễn

Chương 345

381 lượt đọc
2 giờ trước

Ta Võ Đạo Dựa Vào Phá Án

Vi Thùy Vẫn Lạc Huyền Huyễn

Chương 249

33 lượt đọc
2 giờ trước

Nhân Vật Phản Diện Này Dị Thường Thận Trọng

Ái Cật Bao Bao Huyền Huyễn

Chương 303

126 lượt đọc
2 giờ trước

Ta Thiết Lập Lại Chín Chín Tám Mươi Mốt Nạn

Ngạn Thị Ngã Nữ Nhân Huyền Huyễn

Chương 207

173 lượt đọc
2 giờ trước

Nhà Ta Nương Tử , Không Thích Hợp

Nhất Thiền Tri Hạ Huyền Huyễn

Chương 536

591 lượt đọc
2 giờ trước

Thành Thần Phong Bạo

Y Thực Vô Ưu Huyền Huyễn

Chương 80

7 lượt đọc
2 giờ trước

Trạch Nhật Phi Thăng

Trạch Trư Huyền Huyễn

Chương 529

295 lượt đọc
2 giờ trước

Sư Huynh Ta Tuyệt Không Uống Thuốc

Thủy Mặc Thu Đông Huyền Huyễn

Chương 54

28 lượt đọc
2 giờ trước

Thần Quỷ Thế Giới, Ta Có Thể Sửa Chữa Số Mệnh (Thần Quỷ Thế Giới, Ngã Năng Tu Cải Mệnh Số)

Bạch Đặc Mạn A Huyền Huyễn

Chương 338

469 lượt đọc
2 giờ trước

Món Nợ Bất Tận (Vô Tẫn Trái Vụ)

Andlao Huyền Huyễn

Chương 326

318 lượt đọc
2 giờ trước

Truyện HOT