Huyền Huyễn

6984 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Cơ Nhân Đại Thời Đại

Trư Tam Bất Huyền Huyễn

Chương 1389

3,774 lượt đọc
5 giờ trước

Ngươi Liền Dựa Vào Ăn Bám Thành Thánh Đúng Không (Nhĩ Tựu Kháo Cật Nhuyễn Phạn Thành Thánh Thị Ba)

Mãng Tước Huyền Huyễn

Chương 60

48 lượt đọc
6 giờ trước

Khí Vận Gia Thân, Cẩu Tại Hậu Cung Tu Luyện Đích Nhật Tử

Thiền Giác Thu Phong Huyền Huyễn

Chương 214

50 lượt đọc
6 giờ trước

Ngự Thú: Tối Cường Tự Dục Gia

Nãi Bình Cự Huyền Huyễn

Chương 182

42 lượt đọc
6 giờ trước

Cửu Vực Phàm Tiên

Đạo Bất Dịch Huyền Huyễn

Chương 1188

136 lượt đọc
6 giờ trước

Những Yêu Quái Này Làm Sao Đều Có Thanh Máu (Giá Ta Yêu Quái Chẩm Yêu Đô Hữu Huyết Điều)

Chân Đích Diệc Trầm Túy Huyền Huyễn

Chương 610

1,512 lượt đọc
6 giờ trước

Ta Chính Là Thần! (Ngã Tựu Thị Thần!)

Lịch Sử Lý Xuy Xuy Phong Huyền Huyễn

Chương 600

877 lượt đọc
6 giờ trước

Khủng Hoảng Tài Chính Linh Thạch Lần Thứ Bốn (Đệ Tứ Thứ Linh Thạch Kim Dung Nguy Cơ)

Kiện Khang Quốc Vương Huyền Huyễn

Chương 312

178 lượt đọc
7 giờ trước

Món Nợ Bất Tận (Vô Tẫn Trái Vụ)

Andlao Huyền Huyễn

Chương 462

538 lượt đọc
7 giờ trước

Trạch Nhật Phi Thăng

Trạch Trư Huyền Huyễn

Chương 566

708 lượt đọc
7 giờ trước

Cẩu Tại Dị Giới Thành Vũ Thánh

Tái Nhập Giang Hồ Huyền Huyễn

Chương 252

15 lượt đọc
7 giờ trước

Ngã Đích Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh (Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh Của Ta)

Cổn Khai Huyền Huyễn

Chương 719

1,127 lượt đọc
8 giờ trước

Đương Bất Thành Chuế Tế Tựu Chích Hảo Mệnh Cách Thành Thánh (Ở Rể Không Thành Đành Phải Mệnh Cách Thành Thánh)

Nam Chiêm Thai Huyền Huyễn

Chương 253

59 lượt đọc
9 giờ trước

Toàn Thuộc Tính Võ Đạo

Mạc Nhập Giang Hồ Huyền Huyễn

Chương 2009

38,131 lượt đọc
10 giờ trước

Hoàng Kim Triệu Hoán Sư

Túy Hổ Huyền Huyễn

Chương 1119

3,009 lượt đọc
11 giờ trước

Tai Nạn Hàng Lâm

Nhất Hành Bạch Lộ Thượng Thanh Thiên Huyền Huyễn

Chương 4

4 lượt đọc
11 giờ trước

Thần Thoại Khởi Nguyên

Quất Tử Bá Tước Huyền Huyễn

Chương 179

473 lượt đọc
11 giờ trước

Vĩnh Dạ Thần Hành

Cổ Hi Huyền Huyễn

Chương 198

109 lượt đọc
12 giờ trước

Chư Giới Đệ Nhất Nhân

Bùi Đồ Cẩu Huyền Huyễn

Chương 974

1,082 lượt đọc
17 giờ trước

Ác Mộng Xâm Nhập: Ta Biến Thành Quái Vật! (Mộng Yểm Xâm Tập: Ngã Biến Thành Liễu Quái Vật!)

Tam Cô Tử Huyền Huyễn

Chương 266

55 lượt đọc
18 giờ trước

Truyện HOT