Truyện hay

95 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Tử Dương

Phong Ngự Cửu Thu Tiên Hiệp Lịch Sử

Chương 581

16,372 lượt đọc
2 năm trước

Vô Hạn Thự Quang

Zhttty Khoa Huyễn Vô Hạn Lưu

Chương 558

11,797 lượt đọc
2 năm trước

Hắc Ám Huyết Thời Đại

Thiên Hạ Phiêu Hỏa Khoa Huyễn

Chương 494

12,004 lượt đọc
2 năm trước

Trùng Sinh Chi Tặc Hành Thiên Hạ

Phát Tiêu Đích Oa Ngưu Võng Du

Chương 463

3,698 lượt đọc
2 năm trước

Tàn Bào

Phong Ngự Cửu Thu Tiên Hiệp

Chương 457

6,623 lượt đọc
2 năm trước

Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

Không Tưởng Chi Long Xuyên Không Đồng Nhân

Chương 618

16,219 lượt đọc
2 năm trước

Hoàng Đình

Thân Vẫn Chỉ Tiêm Tiên Hiệp

Chương 388

4,901 lượt đọc
2 năm trước

Kiếm Vương Triều

Vô Tội Tu Chân

Chương 391

6,433 lượt đọc
2 năm trước

Trùng Khải Mạt Thế

Cổ Hi Mạt Thế Khoa Huyễn

Chương 368

7,650 lượt đọc
2 năm trước

Truyền Kiếm

Văn Mặc Tiên Hiệp

Chương 375

2,768 lượt đọc
2 năm trước

Chích Thủ Già Thiên

Tuyết Sơn Phi Hồ Huyền Huyễn Lịch Sử Giá Không

Chương 321

5,357 lượt đọc
2 năm trước

Y Thống Giang Sơn

Thạch Chương Ngư Lịch Sử Quân Sự

Chương 301

2,738 lượt đọc
2 năm trước

Cực Phẩm Thảo Căn Thái Tử

Tặc Mi Thử Nhãn Đô Thị Hiện Đại Hài Hước

Chương 301

4,727 lượt đọc
2 năm trước

Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Hắc Huyền Tiên Hiệp

Chương 286

3,883 lượt đọc
2 năm trước

Độc Bộ

Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh Huyền Huyễn

Chương 258

2,232 lượt đọc
2 năm trước

Tam Thốn Nhân Gian

Nhĩ Căn Tiên Hiệp Huyền Huyễn

Chương 221

16,129 lượt đọc
2 năm trước

Tử Vong Khai Đoan

Zhttty Huyền Huyễn Khoa Huyễn

Chương 202

3,385 lượt đọc
2 năm trước

Sở Vương Phi

Ninh Nhi Xuyên Không Ngôn Tình Cổ Đại

Chương 164

13,995 lượt đọc
2 năm trước

Bát Hoang Kiếp

Lại Điểu Tiên Hiệp

Chương 163

3,774 lượt đọc
2 năm trước

Tiên Đạo Cầu Tác

Trùng Trĩ Tiên Hiệp

Chương 163

1,642 lượt đọc
2 năm trước

Truyện HOT