Truyện đã dịch xong - Truyện FULL

3327 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Bất Hủ Đế Hoàng

Sa Mâu Quân Sự Dị Giới

Chương 627

12,044 lượt đọc
7 tháng trước

Chí Tôn Vô Danh

Ngôn Tây Tảo Lâu Võ Hiệp

Chương 316

211 lượt đọc
7 tháng trước

Huyết Anh Tu Thần

Xích Tuyết Đô Thị

Chương 374

138 lượt đọc
7 tháng trước

Harry Potter cùng Kho báu bí mật

Miêu Tinh Nhân Kỳ Huyễn

Chương 1799

10,997 lượt đọc
7 tháng trước

Trùng Sinh Chi Thương Mãng Nhân Sinh

Velver Đô Thị

Chương 2421

533 lượt đọc
7 tháng trước

Ngã Bị Bách Oạt Liễu Tà Thần Đích Tường Cước

Lại Điểu Huyền Huyễn

Chương 414

143 lượt đọc
7 tháng trước

Cáp Địch Đế Quốc 1945 (Đế Quốc Hardy 1945)

Tạc Dạ Đại Vũ Đô Thị

Chương 433

140 lượt đọc
7 tháng trước

Thái Huyền Tiên Đạo

Thái Huyền Quan Đạo Tiên Hiệp

Chương 30

117 lượt đọc
7 tháng trước

Nữ Đế Dữ Kiếm Thánh Đích Đê Điều Luyến Ái

Tử Đạn Mã Nghĩ Đô Thị

Chương 556

471 lượt đọc
7 tháng trước

Tao Liễu! Tuyệt Mỹ Nữ Tổng Tài Đái Oa Bức Ngã Cật Nhuyễn Phạn

Nam Bắc Thập Tam Đô Thị

Chương 248

594 lượt đọc
7 tháng trước

Đại Kiếp Chủ

Hắc Sơn Lão Quỷ Tiên Hiệp

Chương 2035

104,348 lượt đọc
7 tháng trước

Đả Tạo Du Hí Dị Thế Giới

Hồng Tâm Bố Huyền Huyễn

Chương 285

155 lượt đọc
7 tháng trước

Ngã Hữu Nhất Tọa Tiên Linh Động Thiên

Thời Quang Chi Khư Tiên Hiệp

Chương 988

504 lượt đọc
7 tháng trước

Yakumo Gia Đại Thiếu Gia

Quạ Đêm Đồng Nhân

Chương 714

2,436 lượt đọc
7 tháng trước

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân Tiên Hiệp

Chương 2348

1,061,851 lượt đọc
8 tháng trước

Nguy Rồi! Tuyệt Mỹ Nữ Tổng Giám Đốc Mang Em Bé Bức Ta Ăn Bám (Tao Liễu! Tuyệt Mỹ Nữ Tổng Tài Đái Oa Bức Ngã Cật Nhuyễn Phạn)

Nam Bắc Thập Tam Đô Thị

Chương 248

452 lượt đọc
8 tháng trước

Ngã Đích Thanh Mai Trúc Mã Thái Điềm Liễu!

Thuần Khiết Tích Tiểu Minh Đô Thị

Chương 305

167 lượt đọc
8 tháng trước

Ngã Môn Thị Quán Quân (We are the Champions)

Lâm Hải Thính Đào Cạnh Kỹ

Chương 335

197 lượt đọc
8 tháng trước

Miểu Sát

Tiêu Tiềm Chưa rõ

Chương 742

5,123 lượt đọc
8 tháng trước

Hảo Phiền A, Cao Lãnh Hiệu Hoa Thiên Thiên Đảo Truy Ngã

Nhất Chích Tiểu Thủy Nhân Đô Thị

Chương 89

195 lượt đọc
8 tháng trước

Truyện HOT