Truyện đã dịch xong - Truyện FULL

3470 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Chư Thiên Tiên Thần Hot Search: Chủ Thần Lão Bà Lại Là Ma Tôn (Chư Thiên Tiên Thần Nhiệt Sưu: Chủ Thần Lão Bà Cánh Thị Ma Tôn)

An Thành Lâm Huyền Huyễn

Chương 363

49 lượt đọc
2 tháng trước

Cực Phẩm Yêu Nghiệt Thiên Vương

Tằng Kinh Ủng Hữu Đích Phương Hướng Cảm Đô Thị

Chương 948

30 lượt đọc
2 tháng trước

Khoáng Tiên

Ảnh Ma Tiên Hiệp

Chương 641

39 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Đích Song Nhãn Biến Dị Liễu

Triêu Tích Huyền Huyễn

Chương 768

65 lượt đọc
2 tháng trước

Tu Chân Giới Thất Luyến Khang Phục Chỉ Nam

Tiểu Ngốc Chiêu Tiên Hiệp

Chương 73

26 lượt đọc
2 tháng trước

Phản Hồi 1998

Mộc Tử Tâm Đô Thị

Chương 1176

48 lượt đọc
2 tháng trước

Tỷ Phu Của Ta Là Thái Tử (Ngã Đích Tả Phu Thị Thái Tử)

Thượng Sơn Đả Lão Hổ Ngạch Lịch Sử

Chương 108

38 lượt đọc
2 tháng trước

Cửu Thế Trùng Sinh

Tha Triều Lưỡng Vong Yên Vũ Tiên Hiệp

Chương 212

19 lượt đọc
2 tháng trước

Hoạt Mai Đại Thanh Triều (Chôn Sống Đại Thanh Triều)

Đại La La Lịch Sử

Chương 970

33 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Bả Nữ Kỵ Sĩ Dưỡng Thành Tử Trạch Nữ

Hải Để Dung Nham Đô Thị

Chương 368

24 lượt đọc
2 tháng trước

Tòng Huyền Lệnh Khai Thủy Đích Thiêm Đáo Sinh Hoạt

Tích Thủy Yêm Thành Võ Hiệp

Chương 887

48 lượt đọc
2 tháng trước

Khai Cục Nhất Mai Kiến Thành Lệnh

Lại Điểu Huyền Huyễn

Chương 402

19 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Hoàn Một Thượng Đài, Kinh Kỷ Công Ty Tựu Đảo Bế Liễu

Nam Thiên Hữu Tuyết Đô Thị

Chương 1261

204 lượt đọc
2 tháng trước

Cửu Dương Tuyệt Mạch

Toan Đậu Giác Tiên Hiệp

Chương 1033

6,522 lượt đọc
2 tháng trước

Thụy Trứ Đích Vũ Thần

Trần Khổ Huyền Huyễn

Chương 158

12 lượt đọc
2 tháng trước

Siêu Cấp Hấp Thu

0 Chưa rõ

Chương 457

530 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Thị Đại Tổ Tông

Sơn Phong Thanh Mộc Huyền Huyễn

Chương 486

17 lượt đọc
2 tháng trước

Tối Cường Chưởng Môn Tòng Thiêm Đáo Khai Thủy

Bất Hủ Gia Huyền Huyễn

Chương 577

24 lượt đọc
2 tháng trước

Tu Chân Môn Phái Chưởng Môn Lộ

Tề Khả Hưu Tiên Hiệp

Chương 714

674 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Gia Đại Sư Tả Thị Cá Khanh

Tam Canh Lạc Vũ Tiên Hiệp

Chương 112

25 lượt đọc
2 tháng trước

Truyện HOT