Truyện đã dịch xong - Truyện FULL

3327 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Võng Du: Hòa Muội Tử Tổ Đội Tựu Biến Cường

Phi Khởi Lai Liễu Du Hí

Chương 603

146 lượt đọc
6 tháng trước

Chấn Kinh: Mỹ Nữ Sư Tôn Cánh Nhiên Thị Xung Đồ Nghịch Sư

Sa Lý Tinh Huyền Huyễn

Chương 218

154 lượt đọc
6 tháng trước

Điềm Mỹ Khả Ái: Nữ Thần Đồng Trác Thái Tô Liễu

Băng Khối Khả Nhạc Đô Thị

Chương 196

262 lượt đọc
6 tháng trước

Yêu Nữ Na Lý Đào

Khai Hoang Tiên Hiệp

Chương 862

236 lượt đọc
6 tháng trước

Thiên Giáng Thanh Mai: Băng Sơn Nữ Hữu Tổng Tưởng Báo Phục Ngã

Bán Sinh Yên Sa Đô Thị

Chương 244

367 lượt đọc
6 tháng trước

Trùng Sinh: Ngã Đích Cao Lãnh Hiệu Hoa Nữ Hữu Thái Điềm Liễu

Tiểu Ngư Cật Côn Đô Thị

Chương 285

345 lượt đọc
6 tháng trước

Cứu Mệnh! Nhân Tại Y Viện, Tiền Nữ Hữu Chủ Đao

Tiểu Đóa Vân Đô Thị

Chương 148

89 lượt đọc
6 tháng trước

Tiên Đan Cấp Nhĩ Độc Dược Quy Ngã

Tiểu Ngốc Chiêu Tiên Hiệp

Chương 844

1,829 lượt đọc
6 tháng trước

Khắc Tư Mã Đế Quốc (Đế Quốc Cosima)

Tam Cước Giá Đô Thị

Chương 1485

6,913 lượt đọc
6 tháng trước

Xuyên Thành Phản Phái Sư Tôn Hậu, Mỹ Nữ Đồ Đệ Ái Thượng Ngã

Tân Tửu Cựu Trà Huyền Huyễn

Chương 116

467 lượt đọc
6 tháng trước

Phản Phái Đô Hỉ Hoan Ngã

Vân Hải Thanh Mã Trảm Du Hí

Chương 1517

1,665 lượt đọc
6 tháng trước

Kinh Môn

Từ Công Tử Thắng Trì Đô Thị

Chương 974

440 lượt đọc
6 tháng trước

Đế Vương Thần Quyết

Đang cập nhập Huyền Huyễn

Chương 1041

3,742 lượt đọc
6 tháng trước

Cực Đạo Thiên Ma

Cổn Khai Tiên Hiệp

Chương 1211

6,242 lượt đọc
7 tháng trước

Trùng Sinh: Tuyệt Mỹ Giáo Hoa Lại Là Ta Ngồi Cùng Bàn!

Manh Thập Nhất Đô Thị

Chương 236

166 lượt đọc
7 tháng trước

Thiên Diễn Chi Biến

Phong Tùy Duyên Tiên Hiệp

Chương 510

291 lượt đọc
7 tháng trước

Dị Giới Hiên Viên

Thập Vạn Đậu Tương Huyền Huyễn

Chương 572

966 lượt đọc
7 tháng trước

Kim Xà

Tư Vũ Khách Tiên Hiệp

Chương 118

147 lượt đọc
7 tháng trước

Toàn Dân Tu Chân Chi Nhân Loại Tiến Hóa

Giản Đơn Mộng Tưởng Tiên Hiệp

Chương 237

382 lượt đọc
7 tháng trước

Thiếu Niên Ca Hành

Chu Mộc Nam Kiếm Hiệp Kỳ Ảo

Chương 469

2,778 lượt đọc
7 tháng trước

Truyện HOT