Truyện đã dịch xong - Truyện FULL

3470 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Mãnh Quỷ Thu Dung Sở

Nam Đẩu Côn Luân Linh Dị

Chương 1489

47 lượt đọc
2 tháng trước

Tùy Thân Tiên Phủ

Cửu Dương Tiên Tôn Đô Thị

Chương 1003

248 lượt đọc
2 tháng trước

Luyện Ma Thành Đạo

Ngọc Trảo Tuấn Huyền Huyễn

Chương 371

11 lượt đọc
2 tháng trước

Tần Thời Chi Công Tử Vô Song

Trích Muội Muội Đích Tiểu Trà Lịch Sử

Chương 389

20 lượt đọc
2 tháng trước

Bất Phá Bất Diệt

Huyết Ẩn Huyền Huyễn

Chương 274

21 lượt đọc
2 tháng trước

Dương Kiếm Thiên Khung

Võng Lạc Kỵ Sĩ Du Hí

Chương 1068

43 lượt đọc
2 tháng trước

Mộng Ảo Vương

Thương Thiên Bạch Hạc Tiên Hiệp

Chương 589

64 lượt đọc
2 tháng trước

Dị Thế Chi Phong Lưu Chưởng Môn

Tuyệt Đối Đại Thần Huyền Huyễn

Chương 427

17 lượt đọc
2 tháng trước

Tác Vi Phản Phái Đích Ngã Trảo Liễu Nữ Chủ Giác, Thượng Hảo?

Thái Tể Loạn Huyền Huyễn

Chương 499

28 lượt đọc
2 tháng trước

Hồng Hoang Chi Vu Tộc Đại Tôn

Hắc Nhãn Bạch Phát Tiên Hiệp

Chương 437

31 lượt đọc
2 tháng trước

Ngụy Trang Thánh Địa, Ngã Bị Thiêm Đáo Thiên Niên

Vong Mục Tiên Hiệp

Chương 28

15 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Thiên Phú Toàn Gia Liễu Lực Lượng

Vũ Tam Mao Tiên Hiệp

Chương 530

80 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Chân Một Châm Đối Pháp Gia

Thập Niên Nhất Kiện Du Hí

Chương 616

30 lượt đọc
2 tháng trước

Siêu Cấp Dung Hợp

Tằng Kinh Ủng Hữu Đích Phương Hướng Cảm Đô Thị

Chương 755

31 lượt đọc
2 tháng trước

Cùng Nhân Tu Tiên Truyện

Ảnh Ma Tiên Hiệp

Chương 708

31 lượt đọc
2 tháng trước

Nơi Đây Có Yêu Khí (Thử Địa Hữu Yêu Khí)

Bộ Lý Vô Thanh Đô Thị

Chương 100

122 lượt đọc
2 tháng trước

Bách Gia Trục Đạo

Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp Huyền Huyễn

Chương 85

202 lượt đọc
2 tháng trước

Sát Tử Na Cá Phản Phái (Giết Chết Cái Đó Phản Diện)

Lăng Ngự Thiên Hạ Tiên Hiệp

Chương 168

28 lượt đọc
2 tháng trước

Phong Vị Chi Vương

Khảo Dư Ngư Cạnh Kỹ

Chương 454

119 lượt đọc
2 tháng trước

Thần Bí Khôi Phục: Ta Có Thể Vô Hạn Load (Thần Bí Phục Tô: Ngã Năng Vô Hạn Độc Đương)

Chuyển Sinh Bút Linh Dị

Chương 268

28 lượt đọc
2 tháng trước

Truyện HOT