Truyện đã dịch xong - Truyện FULL

3327 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Kinh! Trùng Sinh Hậu, Dĩ Thệ Hiệu Hoa Cấp Ngã Sinh Hài Tử

Cẩu Trảo Bán Hạ Đô Thị

Chương 153

103 lượt đọc
5 tháng trước

Hòa Ma Nữ Thượng Ti Nhất Khởi Đả Tạo Hư Nghĩ Chủ Bá

Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp Đô Thị

Chương 31

104 lượt đọc
5 tháng trước

Quái Dị Phục Tô: Nhĩ Quản Giá Khiếu Chính Kinh Khoa Phổ?!

Phỉ Ba Na Khế Mang Linh Dị

Chương 278

117 lượt đọc
5 tháng trước

Đấu La Đại Lục Ngoại Truyện: Sử Lai Khắc Thiên Đoàn

Đường Gia Tam Thiếu Huyền Huyễn

Chương 59

139 lượt đọc
5 tháng trước

Xuyên Việt Phản Phái, Ngã Khả Năng Xuyên Liễu Bản Giả Thư

Phượng Chứ Tử Huyền Huyễn

Chương 122

113 lượt đọc
5 tháng trước

Ngã Tại Nương Thai Dĩ Vô Địch

Trầm Luân Hòa Thượng Huyền Huyễn

Chương 2428

3,118 lượt đọc
5 tháng trước

Bị Tấu Tựu Năng Biến Cường

Tân Phong Huyền Huyễn

Chương 216

304 lượt đọc
5 tháng trước

Ngã Đương Quỷ Quái NPC Đích Nhật Tử [Vô Hạn]

Duy Duy Bất Hát Đậu Nãi Linh Dị

Chương 112

124 lượt đọc
5 tháng trước

Thần Lan Kỳ Vực - Thương Khung Châu

Đường Gia Tam Thiếu Huyền Huyễn

Chương 141

115 lượt đọc
5 tháng trước

Luyến Ái Dưỡng Thành: Ngã Gia Lão Bà Thái Khả Ái Liễu!

Điểm Thụ Điểm Đô Thị

Chương 192

125 lượt đọc
5 tháng trước

Tôi Lúc Ma Quỷ NPC Thời Gian [ Vô Hạn ] (Ngã Đương Quỷ Quái NPC Đích Nhật Tử [ Vô Hạn ])

Duy Duy Bất Hát Đậu Nãi Linh Dị

Chương 112

134 lượt đọc
6 tháng trước

Trùng Sinh: Tuyệt Mỹ Hiệu Hoa Cánh Thị Ngã Đích Đồng Trác!

Manh Thập Nhất Đô Thị

Chương 236

133 lượt đọc
6 tháng trước

Vạn Thiên Thế Giới Hứa Nguyện Hệ Thống

Thượng Thiện Nhược Vô Thủy Khoa Huyễn

Chương 1517

561 lượt đọc
6 tháng trước

Thiêm Đáo Hệ Thống: Khai Cục Bị Ma Giáo Nữ Đế Cường Giá

Phong Cuồng Đích Phiên Gia Huyền Huyễn

Chương 597

152 lượt đọc
6 tháng trước

Nhiệm Vụ Hệ Thống Hữu Điểm Bì

Cô Dực Du Hí

Chương 626

644 lượt đọc
6 tháng trước

Siêu Điềm: Tất Nghiệp Hậu, Hiệu Hoa Nữ Hữu Hòa Ngã Lĩnh Chứng

Bố Ngẫu Miêu Khả Hung Khả Hung Đô Thị

Chương 280

142 lượt đọc
6 tháng trước

Ngã, Mạo Bài Kiếm Thần, Khai Cục Hốt Du Phản Phái Nữ Đế

Ái Cật Toan Thái Ngư Huyền Huyễn

Chương 136

211 lượt đọc
6 tháng trước

Ngã Đích Cơ Nhân Vô Hạn Tiến Hóa

Thanh Không Tẩy Vũ Huyền Huyễn

Chương 393

109 lượt đọc
6 tháng trước

Ngã Hòa Siêu Khả Ái Tổng Tài Lão Bà Lĩnh Chứng Liễu

Mộc Mộc 33 Đô Thị

Chương 251

86 lượt đọc
6 tháng trước

Tòng 2012 Khai Thủy

Lưỡng Oản Kiền Khấu Diện Đô Thị

Chương 344

106 lượt đọc
6 tháng trước

Truyện HOT