Truyện đã dịch xong - Truyện FULL

3470 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Giá Cá Tây Du Hữu Điểm Quỷ Dị

Tả Thủ La Lỵ Tiên Hiệp

Chương 588

111 lượt đọc
2 tháng trước

Giá Cá Mộng Cảnh Ngận Hữu Thú

Lý Hồng Thiên Huyền Huyễn

Chương 301

33 lượt đọc
2 tháng trước

Tối Cường Phản Phái Kiếm Thần

Phiêu Linh Huyễn Huyền Huyễn

Chương 436

42 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Hữu Nhất Cá Tiến Hóa Điểm

Bảo Thạch Miêu Kỳ Huyễn

Chương 340

26 lượt đọc
2 tháng trước

Triệu Hoán Sư: Ta Có Thể Manh Hóa Hết Thảy (Triệu Hoán Sư: Ngã Năng Manh Hóa Nhất Thiết)

Đông Qua Kỵ Sĩ Huyền Huyễn

Chương 141

58 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Chân Bất Thị Học Thần

Tằng Kinh Ủng Hữu Đích Phương Hướng Cảm Đô Thị

Chương 2274

87 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Nhược Tu Tiên Pháp Lực Tề Thiên

Nhất Chích Lạt Tiêu Tinh Tiên Hiệp

Chương 2303

54 lượt đọc
2 tháng trước

Tòng Miêu Thử Du Hí Khai Thủy

Dạ Thiên Hạ Đô Thị

Chương 1376

48 lượt đọc
2 tháng trước

Nhĩ Hảo, 1983 (Xin Chào, 1983)

Ẩn Vi Giả Đô Thị

Chương 1164

31 lượt đọc
2 tháng trước

Đại Thừa Kỳ Mới Có Nghịch Tập Hệ Thống (Đại Thừa Kỳ Tài Hữu Nghịch Tập Hệ Thống)

Tối Bạch Đích Ô Nha Tiên Hiệp

Chương 772

45 lượt đọc
2 tháng trước

Cực Phẩm Tiên Sư

Tằng Kinh Ủng Hữu Đích Phương Hướng Cảm Đô Thị

Chương 1422

56 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Đích Thành Thần Nhật Chí

Đại Lực Bảo Khoa Huyễn

Chương 1001

77 lượt đọc
2 tháng trước

Huyết Xung Tiên Khung

Yếm Bút Tiêu Sinh Tiên Hiệp

Chương 1142

59 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Tại Mạt Thế Hữu Sáo Phòng (Ta Ở Mạt Thế Có Căn Nhà)

Thần Tinh LL Khoa Huyễn

Chương 1609

96 lượt đọc
2 tháng trước

Vô Hạn Chi Địa Cầu Nhân Nghịch Tập

Kiền Biên Vưu Ngư Tu Khoa Huyễn

Chương 1393

42 lượt đọc
2 tháng trước

Đại Tiểu Thư Môn Thỉnh Tự Trọng

Diệp Phong Đô Thị

Chương 600

23 lượt đọc
2 tháng trước

Yêu Nghiệt Tiểu Thư Sinh

Hí Mệnh Sư Bản Tôn Lịch Sử

Chương 752

194 lượt đọc
2 tháng trước

Độc Cổ Ma Tiên: Cửu Cát Bất Tĩnh Nhãn

Thủy Đạo Bất Cô Tiên Hiệp

Chương 440

373 lượt đọc
2 tháng trước

Phản Phái: Khai Cục Bị Nữ Chủ Đảo Thiếp

Lăng Mộng Sơ Đô Thị

Chương 278

128 lượt đọc
2 tháng trước

DC Gia Đích Kỵ Sĩ

Anh Hùng Kỵ Sĩ Đồng Nhân

Chương 1139

69 lượt đọc
2 tháng trước

Truyện HOT