Truyện đã dịch xong - Truyện FULL

3470 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Mỗ Mỹ Mạn Đích Siêu Cấp Ngoạn Gia

Mễ Nhất Khắc Khoa Huyễn

Chương 703

24 lượt đọc
1 tháng trước

Trừu Tạp Cứu Bất Liễu Quỷ Dị Thế Giới

Uy quán trưởng Kỳ Huyễn

Chương 533

39 lượt đọc
1 tháng trước

Sát Tử Na Cá Phản Phái

Lăng Ngự Thiên Hạ Tiên Hiệp

Chương 168

24 lượt đọc
1 tháng trước

Nhĩ Chân Thị Cá Thiên Tài

Quốc Vương Bệ Hạ Tiên Hiệp

Chương 481

36 lượt đọc
1 tháng trước

Tòng Azkaban Đáo Hogwarts

Ngã Chỉ Thị Cáp Tử Nha Đồng Nhân

Chương 613

30 lượt đọc
1 tháng trước

Thần Bí Phục Tô: Đoạt Thủ Quỷ Họa

Quân Tử Độc Liên Kỳ Độc Linh Dị

Chương 426

34 lượt đọc
1 tháng trước

Đại Thừa Kỳ Tài Hữu Nghịch Tập Hệ Thống

Tối Bạch Đích Ô Nha Tiên Hiệp

Chương 772

27 lượt đọc
1 tháng trước

Thỉnh Biệt Củ Triền Ngã Liễu

Lưu Gia Trường Tử.CS Đô Thị

Chương 480

33 lượt đọc
1 tháng trước

Siêu Ngọt: Tuyệt Mỹ Tổng Giám Đốc Tỷ Tỷ Đối Ta Mưu Đồ Làm Loạn (Siêu Điềm: Tuyệt Mỹ Tổng Tài Tả Tả Đối Ngã Đồ Mưu Bất Quỹ)

Thu Thủy Trường Tình Đô Thị

Chương 387

470 lượt đọc
1 tháng trước

Siêu Ngọt: Tuyệt Mỹ Tổng Giám Đốc Tỷ Tỷ Đối Ta Mưu Đồ Làm Loạn

Thu Thủy Trường Tình Đô Thị

Chương 387

420 lượt đọc
1 tháng trước

Bắt Đầu, Cục Dân Chính Thổ Lộ Vừa Ly Hôn Nữ Tổng Giám Đốc (Khai Cục, Dân Chính Cục Biểu Bạch Cương Ly Hôn Đích Nữ Tổng Tài)

Bán Thân Khinh Cuồng Đô Thị

Chương 435

1,160 lượt đọc
1 tháng trước

Tra Liễu Lão Bà Hài Tử Hậu, Ngã Trùng Sinh Đương Nữ Nhi Nô

Uyển Tự Triêu Vân Đô Thị

Chương 857

122 lượt đọc
1 tháng trước

Trùng Sinh Lãng Triều Chi Điên

Phật Tức Tâm Hề Đô Thị

Chương 1642

94 lượt đọc
2 tháng trước

Võ Lâm Kỷ Nguyên

Lương Dạ Thời Nhi Du Hí

Chương 1432

89 lượt đọc
2 tháng trước

Thiên Giới Chiến Thần

Tiếu Nam Phong Huyền Huyễn

Chương 1941

2,480 lượt đọc
2 tháng trước

Trùng Sinh Thế Kỷ Chi Giao

Thảo Mộc Cửu Cửu Đô Thị

Chương 831

60 lượt đọc
2 tháng trước

Trùng Sinh Chi Ngã Chân Một Tưởng Đương Nam Thần

Chu Nhất Khẩu Điểu Đô Thị

Chương 930

82 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Bị Yêu Ma Quyển Dưỡng Liễu

Thất Nguyệt Tửu Tiên Tiên Hiệp

Chương 549

50 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Nãi Thử Thành Chi Chủ

Phóng Mục Đồng Đích Ngưu Lang Huyền Huyễn

Chương 586

48 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Bất Hội Võ Công

Khinh Phù Nhỉ Nhất Tiếu Huyền Huyễn

Chương 2048

415 lượt đọc
2 tháng trước

Truyện HOT