Truyện đã dịch xong - Truyện FULL

3327 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ngã Đích Pháp Bảo Thị Điện Não

Trần Di Nhiên Tiên Hiệp

Chương 386

380 lượt đọc
3 tháng trước

Ngã Nãi Thử Thành Chi Chủ

Phóng Mục Đồng Đích Ngưu Lang Huyền Huyễn

Chương 586

161 lượt đọc
3 tháng trước

Trùng Sinh Chi Ngã Chân Một Tưởng Đương Nam Thần

Chu Nhất Khẩu Điểu Đô Thị

Chương 930

189 lượt đọc
3 tháng trước

Tiên Phủ Chủng Điền

Tư Đồ Minh Nguyệt Tiên Hiệp

Chương 1297

12,122 lượt đọc
3 tháng trước

Ma Chủ Nhập Xâm

Ngọ Dạ Cuồng Hưởng Khúc Huyền Huyễn

Chương 860

618 lượt đọc
4 tháng trước

Tây Du Chi Xuyên Việt Chư Thiên

Can Táo Đích Tâm Huyền Huyễn

Chương 677

1,367 lượt đọc
4 tháng trước

Ngã Đích Nữ Đế Sư Muội Cánh Thị Hệ Thống Chuyển Sinh Đích

Kiều Mộc Bạc Hà Huyền Huyễn

Chương 80

204 lượt đọc
4 tháng trước

Họa Phong Củ Chính Chi Lữ

Thái Bạch Thủy Quân Khoa Huyễn

Chương 342

743 lượt đọc
4 tháng trước

Hồi Gia Đích Lộ Thượng Bất Tiểu Tâm Chửng Cứu Thế Giới

Trục Phong Ức Đồng Tiên Hiệp

Chương 317

70 lượt đọc
4 tháng trước

Ngã Đích Tế Bào Giam Ngục

Xuyên Hoàng Y Đích A Phì Khoa Huyễn

Chương 225

66 lượt đọc
4 tháng trước

Phản Phái: Nữ Chủ Thâu Thính Ngã Tâm Thanh, Nhân Thiết Băng Liễu

Ngoạn Ngẫu Tỷ Tỷ Đô Thị

Chương 257

83 lượt đọc
4 tháng trước

Hoành Thôi Đương Thế

Tân Phong Huyền Huyễn

Chương 128

90 lượt đọc
4 tháng trước

Thiên Giáng Thanh Mai 2: Chưởng Trung Manh Hổ Hữu Ức Điểm Bì!

Bán Sinh Yên Sa Đô Thị

Chương 147

70 lượt đọc
4 tháng trước

Ta Nữ Đế Sư Muội Lại Là Hệ Thống Chuyển Sinh (Ngã Đích Nữ Đế Sư Muội Cánh Thị Hệ Thống Chuyển Sinh)

Kiều Mộc Bạc Hà Huyền Huyễn

Chương 80

58 lượt đọc
4 tháng trước

Tuyệt Thế Hồn Đế

Thập Vạn Đậu Tương Huyền Huyễn

Chương 654

68 lượt đọc
4 tháng trước

Bất Hợp Cách Đích Đại Ma Vương

Nhất Mộng Hoàng Lương Tiên Hiệp

Chương 613

3,448 lượt đọc
4 tháng trước

Ngã Thị A Đẩu, Ngã Bất Dụng Nhân Phù

Tư Vũ Khách Lịch Sử

Chương 305

430 lượt đọc
4 tháng trước

Bần Đạo Chân Bất Tưởng Cảo Tiền A

Lục Nguyệt Quan Chủ Tiên Hiệp

Chương 398

151 lượt đọc
4 tháng trước

Ngã Gia Sư Muội Thái Túng Liễu

Viên Khí Thiểu Nữ Kết Y Huyền Huyễn

Chương 318

84 lượt đọc
4 tháng trước

Hòa Nữ Hữu Nhất Khởi Trùng Sinh Đích Luyến Ái Nhật Thường

Lạc Hoa Phiêu Linh Đô Thị

Chương 261

111 lượt đọc
5 tháng trước

Truyện HOT