Truyện đã dịch xong - Truyện FULL

3327 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Ngã Bị Yêu Ma Quyển Dưỡng Liễu

Thất Nguyệt Tửu Tiên Tiên Hiệp

Chương 549

136 lượt đọc
3 tháng trước

Giá Cá Tây Du Hữu Điểm Quỷ Dị

Tả Thủ La Lỵ Tiên Hiệp

Chương 588

313 lượt đọc
3 tháng trước

Sủng Thú Mô Nghĩ Khí

Hạ Thụ Cầm Huyền Huyễn

Chương 140

64 lượt đọc
3 tháng trước

Tu Tiên Tòng Thẩm Thị Gia Tộc Khai Thủy

Thần Mộc Kim Đao Tiên Hiệp

Chương 103

79 lượt đọc
3 tháng trước

Fantastic Plants & Where to Find Them?

Kiếm Vũ Trung Nguyên Kỳ Huyễn

Chương 864

54 lượt đọc
3 tháng trước

Ngã Năng Khán Đáo Hạ Nhất Bộ

Bút Hạ Huy Quang Huyền Huyễn

Chương 281

41 lượt đọc
3 tháng trước

Tối Cường Chưởng Môn Tòng Thiêm Đáo Khai Thủy

Bất Hủ Gia Huyền Huyễn

Chương 577

107 lượt đọc
3 tháng trước

Ngã Tại Võ Đạo Đồ Thư Quán Cẩu Đáo Vô Địch

Mộc Dịch Sinh Hỏa Huyền Huyễn

Chương 801

51 lượt đọc
3 tháng trước

Ngã Tại Hải Tặc Trấn Thủ Impel Down Nhất Bách Niên

Lý Tứ Dương Đồng Nhân

Chương 405

54 lượt đọc
3 tháng trước

Tha Môn Tập Võ Ngã Tu Tiên

Miêu Đích Sạn Thỉ Quan Huyền Huyễn

Chương 262

44 lượt đọc
3 tháng trước

Giá Cá Triệu Hoán Thuật Sư Tựu Ly Phổ

Danh Xưng Bị Chiêm Dụng Huyền Huyễn

Chương 218

50 lượt đọc
3 tháng trước

Ngã Đích Nữ Bộc Kỵ Sĩ

Tứ Linh Nhị Nhất Kỳ Huyễn

Chương 160

41 lượt đọc
3 tháng trước

Thần Ấn Vương Tọa Ngoại Truyện Chi Thiên Thủ Chi Thần

Đường Gia Tam Thiếu Huyền Huyễn

Chương 51

76 lượt đọc
3 tháng trước

Giá Cá Mộng Cảnh Ngận Hữu Thú

Lý Hồng Thiên Huyền Huyễn

Chương 301

53 lượt đọc
3 tháng trước

Phi Thăng Tòng Gia Tộc Tu Tiên Khai Thủy

Sàm Tửu Tiên Hiệp

Chương 219

48 lượt đọc
3 tháng trước

Ngã Gia Đại Sư Tả Thị Cá Khanh

Tam Canh Lạc Vũ Tiên Hiệp

Chương 112

49 lượt đọc
3 tháng trước

Võ Lâm Môn Phái Tranh Phách Lục

Trần Thụy Võ Hiệp

Chương 297

2,000 lượt đọc
3 tháng trước

Võ Lâm Kỷ Nguyên

Lương Dạ Thời Nhi Du Hí

Chương 1432

217 lượt đọc
3 tháng trước

Thỉnh Tố Cá Hảo Nhân

Hà Lưu Chi Uông Huyền Huyễn

Chương 274

387 lượt đọc
3 tháng trước

Tối Cường Phản Phái Kiếm Thần

Phiêu Linh Huyễn Huyền Huyễn

Chương 436

789 lượt đọc
3 tháng trước

Truyện HOT