Truyện đã dịch xong - Truyện FULL

3470 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Giá Cá Hòa Thượng Chủng Điền Tựu Biến Cường

Hắc Đào Thập Tam Huyền Huyễn

Chương 576

345 lượt đọc
1 tháng trước

Võng Du Chi Vĩnh Hằng Triệu Hoán Sư

Tinh Trì Dạ Tịch Du Hí

Chương 173

30 lượt đọc
1 tháng trước

Giá Cá Y Sinh Ngận Nguy Hiểm

Thủ Ác Thốn Quan Xích Đô Thị

Chương 291

53 lượt đọc
1 tháng trước

Phóng Khai Na Chỉ Thần Thú

Hí Mệnh Sư V Du Hí

Chương 191

24 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Đích Yêu Khí Nhật Chí

Tự Tuyết Lưu Niên Đô Thị

Chương 153

61 lượt đọc
1 tháng trước

Luận Yêu Quái Đích Nhất Vạn Chủng Cật Pháp

Nhị Phát Lương Đô Thị

Chương 164

26 lượt đọc
1 tháng trước

Yêm Đích Đầu Thượng Dã Hữu Quang

Kiếm Vũ Tú Huyền Huyễn

Chương 459

33 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Thị Tông Sư Bất Thuyết Giả Thoại

Tạp Văn Đích Viên Kiểm Tiên Hiệp

Chương 78

38 lượt đọc
1 tháng trước

Hữu Phong Hiểm Tựu Đối Liễu

Vân Đông Lưu Du Hí

Chương 125

36 lượt đọc
1 tháng trước

Giá Lý Hữu Bảo Tương

Thục Châu Tiểu Đao Khoa Huyễn

Chương 183

21 lượt đọc
1 tháng trước

Hoạt Tại Biến Địa Bảo Tương Đích Thế Giới

Dương Hựu Thốn Mộc Huyền Huyễn

Chương 91

24 lượt đọc
1 tháng trước

Yêm Đích Đầu Thượng Dã Hữu Quang (Ta Đây Trên Đầu Cũng Có Quang)

Kiếm Vũ Tú Tiên Hiệp

Chương 459

63 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Tại Mạt Thế Hữu Sáo Phòng

Thần Tinh LL Khoa Huyễn

Chương 1609

65 lượt đọc
1 tháng trước

Trùng Sinh Chi Tử Vong Sách Hoạch Giả

Phóng Giả Đích Hùng Hài Tử Khoa Huyễn

Chương 139

30 lượt đọc
1 tháng trước

Huyền Huyễn Tất Tu Tử

Giang Thiên Liêu Khuếch Huyền Huyễn

Chương 580

36 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Chân Bất Thị Kiếm Tiên

Hải Bì Đao Huyền Huyễn

Chương 873

63 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Gia Nương Tử Bất Thị Yêu

Cực Phẩm Đậu Nha Huyền Huyễn

Chương 765

47 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Tại Phần Tràng Họa Bì Thập Ngũ Niên

Trầm Mặc Đích Cao Điểm Huyền Huyễn

Chương 376

21 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Chân Đích Thị Tuyệt Thế Cao Nhân

Cửu Thứ Tuyệt Huyền Huyễn

Chương 189

36 lượt đọc
1 tháng trước

Hogwarts Đích Druid Đại Sư

Khán Thư Thương Nhãn Đồng Nhân

Chương 795

37 lượt đọc
1 tháng trước

Truyện HOT