Truyện đã dịch xong - Truyện FULL

3327 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Khoáng Tiên

Ảnh Ma Tiên Hiệp

Chương 641

605 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Nhất Cá Tiểu Các Chủ Thú Nữ Đế Đương Lão Bà Hợp Lý Ba

Kiều Mộc 11 Huyền Huyễn

Chương 505

1,072 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Hoàn Một Thượng Đài, Kinh Kỷ Công Ty Tựu Đảo Bế Liễu

Nam Thiên Hữu Tuyết Đô Thị

Chương 1261

1,684 lượt đọc
2 tháng trước

Tòng Linh Khai Thủy Đích Nãi Ba Sinh Hoạt

Mộc Ngưu Lưu Miêu Huyền Huyễn

Chương 128

107 lượt đọc
2 tháng trước

Chuyển Sinh Thành Tri Chu Tại Dị Thế Giới Nỗ Lực Hoạt Hạ Khứ

Hoàn Thị Nga Kỳ Huyễn

Chương 120

277 lượt đọc
2 tháng trước

Phát Hiện Ngã Đích Thi Thể

Bạc Tình Thư Sinh Khoa Huyễn

Chương 122

99 lượt đọc
2 tháng trước

Sinh Hóa Nguy Cơ Trục Diễm Khúc

Vũ Trụ Lãng Tử 168 Khoa Huyễn

Chương 118

99 lượt đọc
2 tháng trước

Phản Phái: Khai Cục Bị Nữ Chủ Đảo Thiếp

Lăng Mộng Sơ Đô Thị

Chương 278

296 lượt đọc
2 tháng trước

Siêu Điềm Dụ Sủng, Quốc Dân Nữ Thần Chàng Tiến Ngã Hoài Lý

Bạc Hà Xảo Khắc Lực Đô Thị

Chương 203

158 lượt đọc
2 tháng trước

Võng Du Chi Huyết Hải Bá Chủ

Thủy Long Ngâm V Du Hí

Chương 585

5,669 lượt đọc
2 tháng trước

Thần Thượng

Vô Vi Tú Tài Huyền Huyễn

Chương 814

3,748 lượt đọc
2 tháng trước

Nhất Bất Tiểu Tâm Tựu Vô Địch Lạp

Tân Phong Tiên Hiệp

Chương 610

609 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Hữu Nhất Tọa Tiên Phủ Không Gian

Ác Ma Chi Ủng Tiên Hiệp

Chương 31

57 lượt đọc
2 tháng trước

Ngã Trạch Liễu Bách Niên Xuất Môn Dĩ Vô Địch (Ta Trạch Trăm Năm Ra Cửa Đã Vô Địch)

Bán Đạo Thanh Phong Tiên Hiệp

Chương 558

452 lượt đọc
3 tháng trước

Thanh Đồng Trường Ca

Thí Kiếm Thiên Nhai Tiên Hiệp

Chương 73

540 lượt đọc
3 tháng trước

Xuyên Thư Hậu Thành Liễu Chủ Giác Đích Phản Phái Muội Phu

Tiết Bất Bạch Huyền Huyễn

Chương 259

256 lượt đọc
3 tháng trước

Ngã Thị Đại Tổ Tông

Sơn Phong Thanh Mộc Huyền Huyễn

Chương 486

81 lượt đọc
3 tháng trước

Hệ Thống Thái Đa, Chích Hảo Kiến Liễu Cá Quần

Nhã Đích Khinh Cuồng Huyền Huyễn

Chương 72

57 lượt đọc
3 tháng trước

Ngã Đích Song Nhãn Biến Dị Liễu

Triêu Tích Huyền Huyễn

Chương 768

98 lượt đọc
3 tháng trước

Siêu Phàm Liệp Nhân

Lộc Nhân Kiết Huyền Huyễn

Chương 142

77 lượt đọc
3 tháng trước

Truyện HOT