Truyện đã dịch xong - Truyện FULL

3471 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Nguyên Lai Ngã Bất Thị Nhất Bàn Nhân

Nhất Ti Bất Cẩu Linh Dị

Chương 114

148 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Chỉ Tưởng Đương Nhất Cá An Tĩnh Đích Học Bá

Thuật Tiểu Thành Đô Thị

Chương 715

120 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Tựu Thị Bất Án Sáo Lộ Xuất Bài

Bách Phân Chi Thất Tiên Hiệp

Chương 685

43 lượt đọc
1 tháng trước

Cật Xuất Cá Thông Thiên Đại Đạo

Ám Hình Huyền Huyễn

Chương 174

27 lượt đọc
1 tháng trước

Toàn Thế Giới Trừ Liễu Ngã Đô Thị Quỷ

Phát Phát Tương Linh Dị

Chương 55

42 lượt đọc
1 tháng trước

Tòng Triệu Hoán Goblin Khai Thủy

Hải Dương Tinh Linh Huyền Huyễn

Chương 331

362 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Gia Võ Tướng Hữu Số Cư

Tiểu Cước Nhi Huyền Huyễn

Chương 270

298 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Đích Thiên Phú Hữu Điểm Quái

Dư Chúc Khả Ôn Linh Dị

Chương 162

185 lượt đọc
1 tháng trước

Giam Ngục Khai Cục Giá Cá Tuyển Trạch Thái Khanh Liễu

Đạo Vô Cùng Khoa Huyễn

Chương 220

248 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Chân Đích Bất Tưởng Phún Nhân A

Nghiêm Thất Quan Huyền Huyễn

Chương 140

160 lượt đọc
1 tháng trước

Toàn Dân Luân Hồi Chỉ Hữu Ngã Khai Liễu Quải

Tái Nhập Giang Hồ Huyền Huyễn

Chương 167

26 lượt đọc
1 tháng trước

Dã Man Nhân Đích Liệp Ma Nhật Thường

Kỵ Hành Quải Trượng Khoa Huyễn

Chương 45

20 lượt đọc
1 tháng trước

Giá Cá Trớ Chú Thái Bổng Liễu

Hành Giả Hữu Tam Huyền Huyễn

Chương 460

36 lượt đọc
1 tháng trước

Tướng Thân Đối Tượng Thị Thần Minh Chi Nữ

Vũ Hạ Đích Hảo Đại Huyền Huyễn

Chương 498

48 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Năng Thiên Thiên Xoát Tiền

Nhị Tướng Đô Thị

Chương 284

25 lượt đọc
1 tháng trước

Hư Nghĩ Tận Đầu

Thanh sam thủ túy Du Hí

Chương 161

24 lượt đọc
1 tháng trước

Ngã Chân Đích Tưởng Trường Sinh Bất Lão

Đông Thành Lệnh Huyền Huyễn

Chương 60

25 lượt đọc
1 tháng trước

Hưu Nhàn Ngoạn Gia Năng Hữu Thập Yêu Phôi Tâm Nhãn

Quả Vị Miêu Du Hí

Chương 346

26 lượt đọc
1 tháng trước

Nhất Thiết Tòng Ngã Tử Hậu Khai Thủy

Dạ Hành Cẩu Linh Dị

Chương 35

25 lượt đọc
1 tháng trước

Tựu Giá Dạng Tu Tiên Liễu

Thiên Cân Đỉnh Đô Thị

Chương 313

69 lượt đọc
1 tháng trước

Truyện HOT