Truyện đã dịch xong - Truyện FULL

3513 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Cao Duy Xuyên Qua Giả

Tối Chung Vĩnh Hằng Khoa Huyễn

Chương 247

2,705 lượt đọc
2 năm trước

Tá Nhĩ Tam Phân Khí Vận

Tạc Nghiễn Huyền Huyễn

Chương 102

2,907 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Con Nhà Giàu

Hồ Biểu Chánh Đô Thị

Chương 18

844 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Con Nhà Nghèo

Hồ Biểu Chánh Đô Thị

Chương 14

764 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Một Chữ Tình

Hồ Biểu Chánh Đô Thị

Chương 9

583 lượt đọc
2 năm trước

Gian Khách

Miêu Nị Khoa Huyễn

Chương 3

489 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Nhẫn Giả Hệ Thống

Hàm Ngư Du Hí

Chương 112

1,459 lượt đọc
2 năm trước

Khước Đạo Tầm Thường

Tam Lưỡng Tài Khí Tiên Hiệp

Chương 73

1,452 lượt đọc
2 năm trước

Quang Minh Chi Tử Siêu Nhân

Phong Hỏa 01 Khoa Huyễn

Chương 171

944 lượt đọc
2 năm trước

Cuồng Mãng Chi Tai

Phách Ác Đô Thị

Chương 199

2,259 lượt đọc
2 năm trước

Cao Thủ Bất Phàm

Tâm Tại Lưu Lãng Đô Thị

Chương 178

2,478 lượt đọc
2 năm trước

Huyết mạch hoàng giả

Thiển Du Lương Huyền Huyễn

Chương 192

1,692 lượt đọc
2 năm trước

Lang Nhân Vương Tọa

Đang cập nhập Huyền Huyễn

Chương 190

1,925 lượt đọc
2 năm trước

Lão Sư Hữu Thương

Nga Khảo Đô Thị

Chương 193

833 lượt đọc
2 năm trước

Đột Nhiên Thành Vi Siêu Năng Lực Giả

Thuần Diễm Khoa Huyễn

Chương 34

742 lượt đọc
2 năm trước

Thôn Linh Vũ Tôn

Tiểu Ngư Cật Đại Miêu Huyền Huyễn

Chương 28

755 lượt đọc
2 năm trước

Mạt Thế Chi Du Hí Nhân Sinh

Đạm Lam 01 Huyền Huyễn

Chương 240

1,674 lượt đọc
2 năm trước

Kiếm Chỉ Chí Tôn

Thủy Chi Liệt Diễm Huyền Huyễn

Chương 103

1,562 lượt đọc
2 năm trước

Toàn Kim Chúc Tang Thi

Bần Đạo Ngận Thuần Khiết Khoa Huyễn

Chương 81

1,787 lượt đọc
2 năm trước

Dị giới đại khoa học gia

Hôi Nhiên Chưa rõ

Chương 10

516 lượt đọc
2 năm trước

Truyện HOT