Truyện đã dịch xong - Truyện FULL

3470 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Việt Nam] Con Nhà Nghèo

Hồ Biểu Chánh Đô Thị

Chương 14

700 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Một Chữ Tình

Hồ Biểu Chánh Đô Thị

Chương 9

537 lượt đọc
2 năm trước

Gian Khách

Miêu Nị Khoa Huyễn

Chương 3

460 lượt đọc
2 năm trước

[Việt Nam] Nhẫn Giả Hệ Thống

Hàm Ngư Du Hí

Chương 112

1,379 lượt đọc
2 năm trước

Khước Đạo Tầm Thường

Tam Lưỡng Tài Khí Tiên Hiệp

Chương 73

1,179 lượt đọc
2 năm trước

Quang Minh Chi Tử Siêu Nhân

Phong Hỏa 01 Khoa Huyễn

Chương 171

866 lượt đọc
2 năm trước

Cuồng Mãng Chi Tai

Phách Ác Đô Thị

Chương 199

2,149 lượt đọc
2 năm trước

Cao Thủ Bất Phàm

Tâm Tại Lưu Lãng Đô Thị

Chương 178

2,378 lượt đọc
2 năm trước

Huyết mạch hoàng giả

Thiển Du Lương Huyền Huyễn

Chương 192

1,596 lượt đọc
2 năm trước

Lang Nhân Vương Tọa

Đang cập nhập Huyền Huyễn

Chương 190

1,831 lượt đọc
2 năm trước

Lão Sư Hữu Thương

Nga Khảo Đô Thị

Chương 193

809 lượt đọc
2 năm trước

Đột Nhiên Thành Vi Siêu Năng Lực Giả

Thuần Diễm Khoa Huyễn

Chương 34

631 lượt đọc
2 năm trước

Thôn Linh Vũ Tôn

Tiểu Ngư Cật Đại Miêu Huyền Huyễn

Chương 28

650 lượt đọc
2 năm trước

Mạt Thế Chi Du Hí Nhân Sinh

Đạm Lam 01 Huyền Huyễn

Chương 240

1,569 lượt đọc
2 năm trước

Kiếm Chỉ Chí Tôn

Thủy Chi Liệt Diễm Huyền Huyễn

Chương 103

1,472 lượt đọc
2 năm trước

Toàn Kim Chúc Tang Thi

Bần Đạo Ngận Thuần Khiết Khoa Huyễn

Chương 81

1,458 lượt đọc
2 năm trước

Dị giới đại khoa học gia

Hôi Nhiên Chưa rõ

Chương 10

476 lượt đọc
2 năm trước

Trùng sinh chi đao chiến vô địch

Băng Y Hàn Tiên Hiệp

Chương 57

1,683 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Anh Hùng Hảo Hán [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Ôn Thụy An Võ Hiệp

Chương 21

827 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Bộ Bộ Kinh Tâm

Đồng Hoa Lịch Sử

Chương 114

1,609 lượt đọc
2 năm trước

Truyện HOT