Truyện đã dịch xong - Truyện FULL

3327 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Thụy Trứ Đích Vũ Thần

Trần Khổ Huyền Huyễn

Chương 158

39 lượt đọc
1 tuần trước

Ngã Nhược Tu Tiên Pháp Lực Tề Thiên

Nhất Chích Lạt Tiêu Tinh Tiên Hiệp

Chương 2303

21 lượt đọc
2 tuần trước

Cực Phẩm Yêu Nghiệt Thiên Vương

Tằng Kinh Ủng Hữu Đích Phương Hướng Cảm Đô Thị

Chương 948

20 lượt đọc
2 tuần trước

Cửu Dương Tuyệt Mạch

Toan Đậu Giác Tiên Hiệp

Chương 1033

1,874 lượt đọc
2 tuần trước

Siêu Cấp Hấp Thu

0 Chưa rõ

Chương 457

368 lượt đọc
2 tuần trước

Khai Cục Nhất Mai Kiến Thành Lệnh

Lại Điểu Huyền Huyễn

Chương 402

16 lượt đọc
2 tuần trước

Mộng Ảo Vương

Thương Thiên Bạch Hạc Tiên Hiệp

Chương 589

31 lượt đọc
2 tuần trước

Ngã Chân Một Châm Đối Pháp Gia

Thập Niên Nhất Kiện Du Hí

Chương 616

22 lượt đọc
2 tuần trước

Tung Hoành Thiên Hạ Hữu Thần Công

Lăng Hư Nguyệt Ảnh Du Hí

Chương 666

18 lượt đọc
2 tuần trước

Dị Thế Chi Phong Lưu Chưởng Môn

Tuyệt Đối Đại Thần Huyền Huyễn

Chương 427

14 lượt đọc
2 tuần trước

Hồng Hoang Chi Vu Tộc Đại Tôn

Hắc Nhãn Bạch Phát Tiên Hiệp

Chương 437

10 lượt đọc
2 tuần trước

Ngã Chân Đích Trường Sinh Bất Lão

Sơ Luyến Thôi Xán Như Hạ Hoa Đô Thị

Chương 1048

18,248 lượt đọc
2 tuần trước

Huyết Xung Tiên Khung

Yếm Bút Tiêu Sinh Tiên Hiệp

Chương 1142

18 lượt đọc
2 tuần trước

Trùng Sinh Phương Thốn Sơn

Truyền Thuyết Trung Đích Sàm Trùng Tiên Hiệp

Chương 262

10 lượt đọc
2 tuần trước

Tùy Thân Tiên Phủ

Cửu Dương Tiên Tôn Đô Thị

Chương 1003

126 lượt đọc
2 tuần trước

Tần Thời Chi Công Tử Vô Song

Trích Muội Muội Đích Tiểu Trà Lịch Sử

Chương 389

14 lượt đọc
2 tuần trước

Ngã Đích Mị Lực Chỉ Đối Phôi Nữ Nhân Hữu Hiệu (Mị Lực Của Ta Chỉ Đối Nữ Nhân Xấu Hữu Hiệu)

Đả Tử Bất Cáp Tiên Hiệp

Chương 193

10 lượt đọc
2 tuần trước

Luyện Ma Thành Đạo

Ngọc Trảo Tuấn Huyền Huyễn

Chương 371

9 lượt đọc
2 tuần trước

Bất Phá Bất Diệt

Huyết Ẩn Huyền Huyễn

Chương 274

10 lượt đọc
2 tuần trước

Cửu Thế Trùng Sinh

Tha Triều Lưỡng Vong Yên Vũ Tiên Hiệp

Chương 212

11 lượt đọc
2 tuần trước

Truyện HOT