Truyện dịch

3232 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

Huyết Hải Phiêu Hương

Cổ Long Kiếm Hiệp Võ Hiệp

Chương 19

2,090 lượt đọc
1 năm trước

Bách Luyện Thành Tiên

Huyễn Vũ Tiên Hiệp

Chương 1234

18,001 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Thiên Đường Kinh Khủng - Tàng Thư Viện

Tam Thiên Lưỡng Giác Du Hí

Chương 131

2,562 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Phiến Tội - Tàng Thư Viện

Tam Thiên Lưỡng Giác Khoa Huyễn

Chương 353

4,421 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Thiên Đường Kinh Khủng (Kinh Tủng Lạc Viên) - Tàng Thư Viện

Tam Thiên Lưỡng Giác Du Hí

Chương 14

1,001 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Quỷ Hô Bắt Quỷ - Tàng Thư Viện

Tam Thiên Lưỡng Giác Linh Dị

Chương 320

4,439 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân Tiên Hiệp

Chương 175

20,889 lượt đọc
1 năm trước

Ngũ Hành Thiên

Phương Tưởng Huyền Huyễn

Chương 715

20,329 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Thông Thiên Chi Lộ

Vô Tội Tiên Hiệp

Chương 1284

16,034 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Đại Thời Đại 1958

Thanh sơn thiết sam Lịch Sử

Chương 125

4,360 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Đấu Phá Thương Khung

Thiên Tằm Thổ Đậu Huyền Huyễn

Chương 1640

43,357 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Đây là Tinh cầu của ta (Giá thị ngã Tinh cầu)

Cơ Xoa Tiên Hiệp

Chương 82

2,723 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Hoạt Sắc Sinh Kiêu (Yêu Tinh Cao Chiếu)

Đậu Tử Nhạ Đích Họa Lịch Sử

Chương 414

4,901 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Ta Làm Hòa Thượng Ở Tokyo

Thế Mạt Cáp Giả Đô Thị

Chương 53

1,724 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Phiến Tội

Tam Thiên Lưỡng Giác Khoa Huyễn

Chương 353

9,612 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Chuyện Tình Tristan & Iseut

Rosemary Sutcliff Lịch Sử

Chương 17

750 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Băng Phách Hàn Quang Kiếm

Lương Vũ Sinh Võ Hiệp

Chương 12

816 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch]Băng Phách Hàn Quang Kiếm

Võ Hiệp

Chương 11

264 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Tam Thốn Nhân Gian - Sưu Tầm

Nhĩ Căn Tiên Hiệp

Chương 221

13,152 lượt đọc
2 năm trước

[Dịch] Vũ Cực Thiên Hạ

Tàm Kiểm Lý Đích Ngưu Huyền Huyễn

Chương 2466

14,965 lượt đọc
2 năm trước

Truyện HOT