Truyện dịch

3232 truyện arrow_drop_downLọc
  • Sắp xếp
  • A-Z
  • Mới cập nhật
  • Đọc nhiều
  • Loại
  • Đã hoàn thành
  • Đang cập nhật
  • Tạm dừng (drop)
Tên truyện Chương mới nhất Cập nhật

[Dịch] Thần Đạo Đan Tôn

Cô Đơn Địa Phi Huyền Huyễn

Chương 4752

27,296 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Vô Thường (Đường Môn Cao Thủ Tại Dị Thế)

Mạc Mặc Huyền Huyễn

Chương 1240

40,032 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Tinh Thần Châu (Tu Chân Giới Bại Loại)

Dược Thiên Sầu Huyền Huyễn

Chương 1247

20,927 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Phàm Nhân Tu Tiên Truyện

Vong Ngữ Tiên Hiệp

Chương 2466

18,821 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Học Viện Ma Thuật Và Pháp Thuật Ilvermorny

J. K. Rowling Kỳ Huyễn

Chương 6

1,132 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Thiếp Thân Đặc Công- Sưu tầm

Lương Thất Thiếu Đô Thị

Chương 1853

31,798 lượt đọc
1 năm trước

Cổ Chân Nhân

Cổ Chân Nhân Tiên Hiệp

Chương 301

12,627 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch]Triệu Hoán Sư Khuynh Thành - Sưu tầm

Vô Ý Bảo Bảo Huyền Huyễn

Chương 338

2,299 lượt đọc
1 năm trước

Nhất Ngôn Thông Thiên

Hắc Huyền Tiên Hiệp

Chương 950

32,746 lượt đọc
1 năm trước

Phương Pháp Cơ Bản Để Trở Thành Thiên Tài

Trường Nhị Xuyên Không Ngôn Tình Hiện Đại Giá Không

Chương 1

1,294 lượt đọc
1 năm trước

[Ma Thổi Đèn] Cổ độc Phủ Tiên

Thiên Hạ Bá Xướng/Ngự Định Lục Nhâm Giả Tưởng Phiêu Lưu

Chương 17

2,348 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Tướng Dạ

Miêu Nị Huyền Huyễn

Chương 298

4,649 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Vũ Luyện Điên Phong

Mạc Mặc Huyền Huyễn

Chương 630

8,748 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Ở Rể (Chuế Tế)

Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu Lịch Sử

Chương 532

19,417 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Khánh Dư Niên

Miêu Nị Lịch Sử

Chương 457

12,053 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Linh Phi Kinh - Sưu Tầm

Phượng Ca Võ Hiệp

Chương 173

29,110 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Tu Chân Liêu Thiên Quần

Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết Đô Thị

Chương 994

19,389 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Vũ Động Càn Khôn

Thiên Tằm Thổ Đậu Huyền Huyễn

Chương 1307

10,968 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Đại Kiếp Chủ

Hắc Sơn Lão Quỷ Tiên Hiệp

Chương 321

43,955 lượt đọc
1 năm trước

[Dịch] Phi Thiên

Dược Thiên Sầu Tiên Hiệp

Chương 3913

34,151 lượt đọc
1 năm trước

Truyện HOT